Jun
16

(No title)

Jul
22

Tehnikumā aizvadīts izlaidums

4.jūlijā aizvadīts tehnikuma izlaidums. Visas dienas garumā Liepājas Olimpiskā centra, Rožu zālē pulcējās tehnikuma šī gada absolventi, viņu vecāki, draugi un radinieki, lai suminātu vairāk kā 300 jaunos speciālistu, kuri no tehnikuma direktora rokām saņēma izglītības un profesionālās kompetences dokumentus.

Skanēja daudz pateicības un laba vēlējuma vārdu, audzēkņi pateicās gan grupu audzinātājiem, gan skolotājiem.

Skolotāji veltīja saviem audzēkņiem gan dzeju, gan dziesmas, gan laba vēlējumus turpmākajās dzīves gaitās.

Tā kā tehnikums šogad atzīmēs savu 95.gadu jubileju, tika iedzīvināta arī jauna tradīcija – katra kursa audzēkņi atstāja savus vēlējumus tehnikumam un nākamajiem audzēkņiem, šie novēlējumi tiks apkopoti īpašā grāmatā un papildināti katru gadu.

Visas izlaiduma bildes
Izlaidums plkst. 16:00 – bildes
Izlaidums plkst.19:00 – bildes

Jul
21

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.06. – 31.06.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi Izpilde, %
periodā kopā
1.komponente
-
Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.80 47.94
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 97.91
mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.00 96.66
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 100
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 99.35
darbnīcu korpusā blokā – C 0.00 73.83
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 61.84
darbnīcu korpusā blokā – B 6.23 87.30
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.00 32.77
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 2.62
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.41
darbnīcu korpusā blokā – B 29.97 83.51
darbnīcu korpusā blokā – C 0.61 8.28
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 96.14
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.08
darbnīcu korpusā blokā – C 26.34 75.85
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.10 16.28
darbnīcu korpusā blokā – B 10.03 51.61
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.86 23.57
blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs 3.88 82.62
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 9.65 56.29
darbnīcu korpusā blokā – B 3.04 72.72
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 5.56 38.79
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 0.00
Lifts:
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 1.49
Tehnoloģiskās iekārtas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 0.00
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 22.53 22.53
darbnīcu korpusā blokā – B 0.89 65.97
mācību korpuss – blokā C 1.69 83.79
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 20.50 36.59
darbnīcu korpusā blokā – B 1.14 66.92
mācību korpuss – blokā C 1.22 56.86
RTU 19.63 6.85
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokā – A 59.83 70.90
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.00
mācību korpuss – blokā C 0.00 93.26
Siltummezgls – Maģistrālie tīkli 0.00 84.49
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā – A 8.70 38.30
darbnīcu korpusā blokā – B 5.69 91.87
mācību korpuss – blokā C 0.44 61.33
RTU apkure
0.00 47.60
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.12 37.99
darbnīcu korpusā blokā – B 10.31 64.52
mācību korpuss – blokā C 1.62 25.55
RTU 44.40 77.31
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 10.10 45.52
darbnīcu korpusā blokā – B 4.64 48.26
mācību korpusā blokā – C 12.79 40.33
RTU 0.00 0.00
Izziņošanas sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 34.48 46.06
darbnīcu korpusā blokā – B 13.70 46.90
mācību korpusā blokā – C 28.18 60.06
RTU 0.00 0.00
Datu un video sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 15.34 63.88
darbnīcu korpusā blokā – B 16.77 56.35
mācību korpusā blokā – C 8.91 19.73
Apsardzes sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 49.94 58.20
darbnīcu korpusā blokā – B 11.28 63.47
mācību korpusā blokā – C 32.19 39.19
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 52.25 58.11
darbnīcu korpusā blokā – B 21.53 53.41
mācību korpusā blokā – C 0.00 0.00
Tehnoloģiskās līnijas: 0.00 0.00
2.komponente
- Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.00 49.54
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 100
mācību korpusā blokā – C 0.00 91.90
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 98.31
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.92 94.01
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 65.12
mācību korpusā blokā – C 7.63 42.57
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 47.10
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 2.23 86.76
darbnīcu korpusā blokā – B 2.40 90.00
mācību korpusā blokā – C 9.03 77.35
skolas savienojošā daļā blokā – D 4.85 87.45
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.49 8.44
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 6.34
mācību korpusā blokā – C 0.00 4.51
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 6.43
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 82.73
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 86.13
mācību korpusā blokā – C 1.56 83.16
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.21 86.48
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.49 70.24
darbnīcu korpusā blokā – B 1.93 40.99
mācību korpusā blokā – C 20.40 44.44
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.52 31.59
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 4.05 62.34
mācību korpusā blokā C 10.38 72.75
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 61.45
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 5.79 47.33
darbnīcu korpusā blokā – B 6.84 55.45
mācību korpusā blokā – C 1.15 33.80
skolas savienojošā daļā blokā – D 5.37 40.78
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 41.57
darbnīcu korpusā blokā – B 14.37 73.98
mācību korpusā blokā – C 7.17 60.72
skolas savienojošā daļā blokā – D 17.63 65.56
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokos – A un B 0.00 85.28
mācību korpusā blokā – C 0.00 83.71
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 87.44
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.90 61.97
darbnīcu korpusā blokā – B 0.68 34.11
mācību korpusā blokā – C 1.20 48.12
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.66 41.57
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.99 45.63
darbnīcu korpusā blokā – B 4.12 34.72
mācību korpusā blokā – C 7.90 37.23
skolas savienojošā daļā blokā – D 7.94 39.37
Sakaru tīkli, videonovērošana:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.66 23.07
darbnīcu korpusā blokā – B 5.78 41.53
mācību korpusā blokā – C 2.69 32.69
skolas savienojošā daļā blokā – D 5.69 35.58
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 3.86 26.81
darbnīcu korpusā blokā – B 1.19 23.24
mācību korpusā blokā – C 2.23 25.63
skolas savienojošā daļā blokā – D 4.64 21.58
Apsardzes signalizācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.17 45.65
darbnīcu korpusā blokā – B 5.74 43.77
mācību korpusā blokā – C 06.72 46.30
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.58 39.50
Izziņošanas sistēma 9.07 47.16
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.71 82.97
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 86.59
mācību korpusā blokā – C 3.29 71.84
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.31 77.69
Ventilācijas siltumapgāde 58.58 78.97
Ārējie ŪK tīkli: 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 43.78
Zemes darbi 0.00 24.61
3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi
9.55 49.14
Nojaukšanas darbi 0.00 98.64
Ailas 2.35 31.44
Būvkonstrukcijas 0.00 50.08
Sienas 0.00 71.56
Fasāde 21.35 34.77
Jumts 0.00 71.30
Apdares darbi 3.37 41.12
Lifts 0.00 0.00
Dažādi darbi 0.00 0.00
Apkure
0.00 51.27
Iekšējie UK tīkli
1.21 57.94
Siltummezgls 0.00 89.05
Iekšējie EL tīkli 0.44 33.17
Piekļuves kontroles sistēma 5.14 25.55
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija 1.49 23.39
Sakaru tīkli. Videonovērošana 6.94 26.75
Ventilācija 2.01 46.72
Ārējie ŪK tīktli 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 77.55
Zemes darbi 0.00 82.50

Jul
16

Ar pozitīvu emociju gammu no XI Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem atgriežas tehnikumieši

Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku tradīcija aizsākusies 1960. gadā, kad no 178 Latvijas skolām sapulcējās vairāk nekā 8,5 tūkstoši jauniešu. Šogad IX Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki norisinājās no 6. līdz 12. jūlijam, kad Rīgā no visas Latvijas sabrauca aptuveni 37,4 tūkstoši bērnu un jauniešu.

Nedēļas laikā notika vairāk nekā piecdesmit dažādu pasākumu. No mūsu tehnikuma svētkos kopā piedalījās ap 250 dalībnieku – jauktais koris Ilzes Āboliņas vadībā, tautas deju kolektīvs „Odziņa’ Intas Āboliņas vadībā, teātra pulciņš Aijas Niedolas vadībā, vokālais ansamblis ar solistu Aivi Silu un Artura Rukuta muzikālo pavadījumu un radošo darbnīcu dalībnieki Līgas Jaunzemes, Ligitas Reimanes un Ingas Kudumas vadībā.

Vērmanes dārzā tika rīkotas divas radošās darbnīcas, kurās tērpu stila speciālistu specialitātes meitenes ļāva iejusties princešu tēlos mazajām parka apmeklētājām un mehatronikas sistēmu tehniķu zēni deva iespēju izveidot diodes lampiņu no izlietotiem CD.

Daugavas stadionā notika deju lieluzvedums “Līdz varavīksnei tikt” koncerts, kurš ir veidots kā stāsts par mazu meiteni Artu, kas grib nokļūt līdz varavīksnei – kopā ar meitenes piedzīvojumiem skatītāji varēja izdzīvot viņas augšanu un sapņus.

Tradicionāli svētku izskaņā notika arī oficiāli atceltais svētku gājiens. Jaunieši un viņu pedagogi nebija gatavi atteikties no tik emocijām piepildītas un skaistas tradīcijas. Neskatoties uz lielkoncerta ģenerālmēģinājuma pārtraukšanu iepriekšējā vakarā, noslēguma koncerts “MANĀ DZIESMĀ TU…” Mežaparka Lielajā estrādē notika.

Vēlā naktī pēc koncerta, lai arī saguruši toties laimīgi un apmierināti ar padarīto LVT audzēkņi un viņu pedagogi atgriezās mājās.

Jul
16

Princešu pārvērtības Vērmanes dārzā

XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku laikā no 9. jūlija līdz 11. jūlijam katram mazajam interesentam bija iespēja piedalīties PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” rīkotajā radošajā darbnīcā Vērmanes dārzā. Tehnikuma topošie tērpu stila speciālisti piedāvāja maitenēm un puišiem pārvērsties īstās princesēs un prinčos, veidojot frizūras, make up un ietērpjot tos paššūtās greznās kleitās.  Mazajiem dalībniekiem bija iespēja iemūžināt sevi arī fotogrāfijās. Tehnikuma audzēkņi saka lielu paldies visiem interesentiem!

Saite uz visām princešu bildēm

Vecāki raksti «