Okt
22

Tehnikuma audzēkņi iepazīst Zemgales kultūrvēsturi

Rudens gadalaikam neparasti skaistā, siltā 16.oktobra dienā vairāk nekā 40 LVT audzēkņi devās mācību ekskursijā uz seno zemgaļu zemi Zemgali, kas pazīstama ar daudziem Latvijas kultūrā nozīmīgiem objektiem un ir tādu izcilu latviešu literātu kā Anna Brigadere, Aspazija, Vilis Plūdons dzimtene. Braucienu organizēja tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotājas, tajā piedalījās pārstāvji no dažādām grupām, un šajā reizē bija plānots tuvāk iepazīt Rundāles pili, Viļa Plūdoņa dzimtās mājas “Lejenieki” un karameļu ražotni Jelgavā.

Zemgale liepājniekus sagaidīja, mirdzēdama rudens saules zeltā un pārsteigdama ar Rundāles pils krāšņumu. Jaunieši ar interesi iepazina 17.-18.gs. baroka un rokoko stila interjeru, gleznas, greznās zāles un hercogu Bīronu privātās telpas. Mūsu nākamie ēdināšanas speciālisti labprāt aplūkoja arī tā laika virtuves aprīkojumu un traukus. Iepazīstinot ar hercogu dzimtas koku, muzeja gide aicināja jauniešus nopietni pētīt arī savas dzimtas un senčus un varbūt par veidot savas ģimenes ģerboni.

Viļa Plūdoņa muzejā Mēmeles upes krastos jaunieši tuvāk iepazina ne tikai dzejnieka personību un daiļradi, viņa dzīves telpu un kuplo ģimeni, bet arī 20.gs. I puses zemnieku dzīves veidu, sadzīves priekšmetus, darbarīkus, transporta līdzekļus. Īpaša vieta “Lejeniekos” atvēlēta Zaķīšu pirtiņai un zaķu tēliem no pazīstamā V.Plūdoņa dzejoļa. Pēc muzeja apskates mūsu jaunieši veiksmīgi tika galā ar uzdevumiem, kurus bija sagatavojušas abas gides, – sameklēt teritorijā noteiktus objektus, pazīt kokus, simbolus u.tml.

Iebraucot Jelgavā, jaunieši varēja novērtēt, kā pārvērtusies šī pilsēta, salīdzinot ar nesen skatīto mākslas filmu “Jelgava ‘94”. Bet ekskursijas nobeigumā visus priecēja iespēja viesoties Karameļu darbnīcā, vērot, kā top šis saldais gardums, degustēt dažādus saldumu veidus un katram pašam pagatavot savu karameli pēc izvēlētās formas.

Izzinošā, skaistu un gardu iespaidu bagātā mācību ekskursija ne vien paplašināja jauniešu redzesloku, bet arī radīja daudz jauku kopābūšanas mirkļu, un viss pieredzētais tika saglabāts neskaitāmos fotouzņēmumos un pat nelielā videofilmiņā, kuru tajā pašā vakarā uzmeistaroja 2FD grupas audzēkņi.

Okt
21

4ET paveic vienu no labajiem darbiem tehnikumā

Skolotāja Skaidrīte Inķe kopā ar saviem grupas audzināmajiem elektrotehniķu 4. kursu arī nolēma paveikt labu darbu pasākuma ciklā ”100 labie darbi tehnikuma simtgadei”. Jaunieši nolēma, ka vienu no saviem labajiem darbiem vēlas paveikt tieši tehnikumā, tāpēc viņi sazinājās ar dienesta viesnīcas vadītāju, kura puišiem piedāvāja tiešām ne īpaši tīru un vieglu darbiņu. Zēni piekrita uzreiz, jo viņi vēlējās tieši kaut ko paveikt skolas labā.

Tā nu visi sanāca dienesta viesnīcā Vānes ielā 4a, kur viena telpa bija jāatbrīvo no būvgružiem. Zēni strādāja nekurnēdami par putekļiem un paši bija apmierināti ar savu veikumu.

Okt
21

Tehnikuma absolvente sarīko semināru pedagogiem

2019. gada 17. un 18. oktobrī PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ notika profesionālās izglītības iestāžu tekstila nozares pedagogu profesionālās kompetences pilnveides seminars ‘’Inovatīvas tehnoloģijas un atbildīga uzņēmējdarbība jauno tekstila nozares speciālistu skatījumā’’. Šī semināra iniciatore bija tehnikuma absolvente, Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras studente, šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģe Madara Priediena.

Semināra sākumā Madara Priediena iezīmēja tēmas aktualitāti – tekstila nozare ilgstoši ir bijusi dabai nedraudzīga – apģērbs tiek saražots pārāk daudz, veidojot lielu atkritumu skaitu, tāpēc tekstila nozares speciālistiem ir jādomā jauni paņēmieni kā apģērbu ražošanu padarīt videi draudzīgāku un mūsdienīgu.

Tā kā ļoti daudz cilvēku, kuri darbojas tekstila nozarē, izvēlas veidot savus uzņēmumus, tad par inovatīvu biznesa ideju izstrādāšanu, attīstīšanu un atrādīšanu biznesa ideju konkursos pastāstīja uzņēmējdarbības stratēģe Simona Vanaga.

Pēc tam semināra iniciatore Madara, pastāstīja semināra dalībniekiem par apģērbu ražošanu neveidojot gatavās produkcijas noliktavu un ražošanu pēc pieprasījuma izmantojot digitālo druku. Ieskatu viedajos apģērbos un iespēju 6. – 9. klašu audzēkņiem, izgatavot LED aproci, sarūpēja Madaras kursa biedre, Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras studente, un zinātniskā asistente Ilze Balgale.

Savukārt, 18. oktobrī, semināra otrā diena, tika iesākta ar ekskursiju uz nozares uzņēmumu SIA ‘’Tonus Elast’’, kas ražo elastīgos medicīniskos izstrādājumus. Pēc tam turpinot 17. oktobrī aizsākto tēmu par sava biznesa idejas īstenošanu, Simona Vanaga pastāstīja arī par uzņēmējdarbības formas izveidi. Par šobrīd tik aktuālo tēmu, ‘’zero waste’’ jeb bezatlikuma konstruēšanu, pastāstīja un pēc tam praktiski lika darboties Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras studente, apģērbu konstruktore Agnese Romane. Semināra noslēgumā ar savu izstrādāto bakalaura darbu ‘’Produkta dzīves cikla pārvaldība’’ iepazīstināja Rīgas Tehniskās universitātes maģistrantūras studente un zinātniskā asistente Linda Ārende.

Ar šo semināru tehnikums uzsāk pasākumu ciklu ‘’100 labie darbi tehnikuma simtgadei’’, kurā aicinām gan tehnikuma audzēkņus, gan bijušos absolventus kopīgi izdarīt kādu labu lietu. Tas var būt gan izveidots seminārs pedagogiem vai audzēkņiem, gan arī vienkārši sniegta palīdzīga roka, tiem, kam tas ir visvairāk nepieciešams.

 

 

 

Okt
18

Uz sēdi sanāk konvents

Tieši pirms gada 18. oktobrī tehnikumā notika konventa sēde.  Šodien, tieši tāpat kā pirms gada tehnikumā uz sēdi atkal pulcējās konvents, kuras laikā tehnikuma direktors kopā ar direktora vietniecēm, konventa padomniekus iepazīstināja ar skolas sasniegumiem, izdarīto līdz šim, kā arī tuvākajiem nākotnes plāniem.

Konventa sastāvā ir Izglītības un Zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktore Rūta Gintaute – Marihina, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un sporta jautājumos Atis Deksnis, LSEZ Biznesa attīstības un mārketinga daļas vadītājs Gatis Ginters un LSEZ “Lauma Fabrics” SIA Apvienotās arodorganizācijas priekšsēdētāja Kristīne Martinsone.

Tehnikuma direkors Agris Ruperts pastāstīja padomniekiem par pagājušā mācību gada rezultātiem un sasniegumiem, uzņemšanas rezultātiem un nākamā mācību gada uzņemšanas prognozi, kā arī pastāstīja par tehnikuma svarīgāko notikumu – Simtgades sagaidīšanas pasākumu ciklu.

Konvents sēdes laikā izteica atzinīgus vārdus par tehnikuma paveikto darbu un sēdes noslēgumā sniedza noderīgus priekšlikumus dažādos stratēģijas un plānošanas jautājumos.

Vecāki raksti «