Aug
14

(No title)

Aug
15

Uzņemšanas rezultāti 2016./17.m.g.

INFORMĀCIJA 1.KURSA AUDZĒKŅIEM, KAS DZĪVOS DIENESTA VIESNĪCĀ

Iebraukšana un līgumu slēgšana dienesta viesnīcā ir 31.augustā.
Nepilngadīgiem audzēkņiem ierasties ar vismaz vienu vecāku.
Sīkākai informācijai zvanīt dienesta viesnīcas vadītājai A. Krauze, tel. nr. 29230036.

Jūl
05

Tehnikumā noslēdzies mācību gads

Ar 16 grupu izlaidumiem noslēdzies 2015./2016. mācību gads PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā”. Kā atzina izglītības iestādes direktors Agris Ruperts, šis gads bijis īpašs un nozīmīgs tehnikuma vēsturē. “Esam atzīmējuši 95.jubileju, sarīkojuši pirmo profesionālo skolu absolventu salidojumu un atgriezušies tehnikuma renovētajās ēkās Ventspils un Vānes ielā,” norāda A. Ruperts. Tomēr vislielākais gandarījums skolas vadībai ir par audzēkņu rezultātiem kvalifikācijas eksāmenos, profesionālajos meistarības konkursos un arī vispārējo priekšmetu olimpiādēs pilsētas mērogā.

2015./2016. mācību gadā tehnikumā bija 52 grupas un, gadu noslēdzot, mācījās 997 audzēkņi. Skolā strādāja 113 skolotāji, pasniedzot gan vispārējos, gan profesionālos mācību priekšmetus. “Esam profesionālā skola un galvenais mums ir, lai audzēkņi iegūst kvalifikāciju sevis izvēlētajās profesijās. Šogad priecē kvalifikāciju eksāmenu rezultāti. Īpaši automehāniķu sfērā, kur iepriekšējos gadus bija vislielākās problēmas, bet šogad bija pat 9 balles. Tāpat priecē 10 balles mehatronisko sistēmu tehniķu specializācijā – gandrīz puse no grupas ieguva augstāko vērtējumu,” norāda A. Ruperts. Vidējā atzīme kvalifikācijas eksāmenos bija 7,4 balles.

Mācību gada laikā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi piedalījās 21 profesionālās meistarības konkursos, kuros iegūtas godalgotas vietas un audzēkņi nav bijuši zemāk kā 4.vietā. Vairāki konkursi rīkoti arī tehnikuma telpās – apdares darbu, pavāru, šuvēju.

Audzēkņi veiksmīgi startējuši arī Liepājas pilsētas olimpiādēs. Latviešu valodas, angļu valodas un matemātikas olimpiādēs iegūtas 2.vietas, vēstures olimpiādē – 3.vieta.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors īpaši vēlas atzīmēt, ka šis mācību gads bijis īpašs ar to, ka skolā dibināti un darbojušies 35 skolēnu mācību uzņēmumi, kas piedalījušies trīs gadatirgos Rīgā, divi gadatirgi rīkoti Liepājā, kā arī jaunie uzņēmēji piedalījušies skolēnu mācību uzņēmumu aktivitātēs ārpus Latvijas robežām. Tehnikuma audzēkņu uzņēmums “White diamond” ieguva 2.vietu Jauno uzņēmēju dienās Rīgā, bet skolotāja Linda Kravcova tika atzīta par labāko skolēnu mācību uzņēmumu konsultanti Latvijā, kā arī bija piecu labāko ekonomikas skolotāju vidū.

No 15. jūnija PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” notiek jauno audzēkņu uzņemšana 19 mācību programmās, kas noslēgsies 15.augustā. Kopumā plānots uzņemt 382 audzēkņus programmās pēc pamatskolas, kā arī ap 100 audzēkņiem programmās pēc vidusskolas absolvēšanas. Šobrīd dokumentus par mācību uzsākšanu PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” iesnieguši 270 jaunieši. “Ir programmas, kurās jau veidojas konkurss, piemēram, viesmīlības pakalpojumu speciālists, arī automehāniķu programmā pieteikušies vairāk nekā 20 gribētāju un grupā ir 27 vietas,” norāda uzņemšanas komisijas vadītāja Andra Ozoliņa.

IZLAIDUMS 11:30 

IZLAIDUMS 13:30

IZLAIDUMS 16:00

Jūn
20

Dienesta viesnīcā gadu noslēdz sportojot

7. jūnijā plkst. 18.00 Vānes ielas 4a pagalmā notika sporta spēles Dienesta viesnīcas īrniekiem, kurās tika noskaidroti sportiskākie un atraktīvākie DV īrnieki.  Kopumā pieteicās

4 komandas – trīs no Vānes ielas DV un  viena  no K.Ukstiņa ielas DV.

Komandām bija jāpilda astoņi uzdevumi, kuros tika pārbaudīts komandas saliedētība,  zināšanas un spēja sadarboties. Pirmais uzdevums komandām  bija Ievas Skaras (2KK) sagatavotā “Avīzes lasīšana 90 grādu leņķī”, kurš bija viens no interesantākajiem un grūtākajiem uzdevumiem.  Mārtiņa Vasmusa (1KL) sagatavotajā uzdevumā – komandu stafetē – tika pārbaudīta prasme sadarboties.  Madaras Vunderlihas (3KK) sagatavotajā uzdevumā komandām tika pārbaudītas koncentrēšanās spējas. Matīss Lauzis (3KM) bija sagatavojis tautasbumbas turnīru.  Sintija Šreitmane (3TTS) komandām  pārbaudīja sportisko aktivitāti un izturību. Rasa Bērtulīte (1KL) pārbaudīja dalībnieku zināšanas par Dienesta viesnīcu. Klaudija Bērziņa (3KL) komandām pārbaudīja atraktivitāti un spēju ātri reaģēt.

Rita Radvila (3KK) komandām piedāvāja atsvaidzināt zināšanas par ikdienā nelietotajiem senvārdiem.

Pēc visu uzdevumu paveikšanas, tika apkopoti rezultāti. Pirmo vietu izcīnija K.Ukstiņa ielas DV komanda “Nazis un draugi”, kurā startēja – Matīss Linde (4KD),             Edijs Beļajevs (2BAT), Valdis Prūsis (2BAT), Jānis Vilkaveckis (4BBG) un Andris Kulšs (4BBG).  Uzvarētāji  atzina, ka sporta spēles bija interesantas un atraktīvas.

Otro vietu izcīnija komanda “Rižie” – Salvis Sandis Štamers (1KA), Adrija Liepiņa (1KR),  Arnis Dreimanis (1KA) un Marta Gudermane (3TTS).  Dalītu 3/4.vietu izcīnija komanda “Piespiestie” – Audris Immers (1KM),  Ingus Timbars (4BBG), Sandijs Žvinklis (1KM),  Einārs Sausis (2BAT),  Rūdolfs Baiks (2KD),  Monvīds Zeme (2KE), Mārtiņš Bogdānovs (1KD) un komanda  “Jaunā Derība” – Paula Cielava (1KG), Jānis Birznieks(1KM),  Jānis Šķipsna (1KD),  Kristers Botsmanis(1KF),  Kārlis Švarcs  Agejevs (1KL) un Elvijs Sausis (3BAT).

DV īrnieku pašpārvaldes prezidente Rita Radvila (3KK) pēc komandu apbalvošanas izteica pateicību visiem, kuri mācību gada laikā nežēloja savu brīvo laiku un piedalījās DV īrnieku pašpārvaldē.  DV aktīvisti: Smaida Kliemane (2KK),  Matīss Lauzis (3KM),  Madara Vunderliha (3KK),  Arnis  Dreimanis (1KA),  Artis Ģēģeris (1KA),  Salvis Sandis Štamers (1KA), Klaudija Bērziņa (3KL),  Anna Boginska (3KL), Mārtiņš Vasmuss (1KL).

Pēc komandu apbalvošanas, sekoja kopīga desiņu cepšana un kvasa baudīšana, ko bija sarūpējušas DV skolotājas – Margarita Ķude,  Skaidrīte Inķe un Vija Zīle.

Jūn
16

Gatavo ēdienus pazeminātā temperatūrā

PIKC “Liepājas Valste tehnikums” mācību virtuvē norisinājās SIA “Restorāna servisa skolas” rīkotā meistarklase “Mūsdienu tendences ēdiena gatavošanai pazeminātā temperatūrā”. Meistarklase notika sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru un tajā piedalījās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”,  PIKC “Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma tehnikuma” un PIKC “Saldus tehnikums” jaunieši.

Meistarklasi rīkoja pavārs, Restorānu servisa skolas īpašnieks Māris Astičs, bet vadīja pavāri Nikolajs Borodkins (restorāns “Le Dome”) un Ina Poliščenko (restorāns “3 pavāri”), kuri jauniešus iepazīstināja ar ēdienu pagatavošanu zemā temperatūrā. Tika gatavota zivs, liellopa un cūkas gaļa, pīle. Piedevās tika gatavoti dažāda veida biezeņi – pastinaka, zaļo zirnīšu, burkānu. Pavāri arī parādīja kādos veidos biezeņus var izkārtot uz šķīvja un ar ko katrs no tiem labāk garšo kopā. Gatavojot desertu, skolu audzēkņiem bija iespēja strādāt ar šķidro slāpekli un pagatavot citronu sorbertu.

Meistarklases notika Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001) ietvaros.

Vecāki raksti «