Feb
25

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.01. – 31.01.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente - Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

5.20

50.22

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

97.91

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

25.92

64.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

90.06

darbnīcu korpusā blokā – B

1.37

99.35

darbnīcu korpusā blokā – C

6.60

73.83

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

41.42

darbnīcu korpusā blokā – B

9.49

50.96

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

0.00

3.83

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

6.41

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

8.48

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

5.10

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.36

91.91

darbnīcu korpusā blokā – B

9.61

89.08

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

0.00

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.08

5.08

darbnīcu korpusā blokā – B

7.03

27.15

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

5.94

5.94

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

27.01

27.01

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

20.89

33.50

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

8.34

16.62

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

4.78

41.38

mācību korpuss – blokā C

14.85

63.01

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

16.09

darbnīcu korpusā blokā – B

7.44

53.83

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.99

11.07

darbnīcu korpusā blokā – B

1.10

89.00

mācību korpuss – blokā C

1.42

90.85

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

0.00

84.49

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

29.59

darbnīcu korpusā blokā – B

9.44

68.39

mācību korpuss – blokā C

9.42

43.13

RTU apkure

0.00

9.06

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.95

25.04

darbnīcu korpusā blokā – B

1.23

42.56

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.40

darbnīcu korpusā blokā – B

4.22

30.94

mācību korpusā blokā – C

0.00

11.93

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

6.63

darbnīcu korpusā blokā – B

2.71

12.77

mācību korpusā blokā – C

0.00

15.37

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

38.85

darbnīcu korpusā blokā – B

1.16

34.34

mācību korpusā blokā – C

0.00

7.31

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.39

darbnīcu korpusā blokā – B

11.32

40.84

mācību korpusā blokā – C

0.00

7.00

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

5.22

28.13

mācību korpusā blokā – C

0.00

0.00

Tehnoloģiskās līnijas:

0.00

0.00

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

6.28

56.00

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

1.71

91.64

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.45

88.82

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.42

90.54

darbnīcu korpusā blokā – B

2.73

65.12

mācību korpusā blokā – C

7.55

27.45

skolas savienojošā daļā blokā – D

28.18

29.73

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

34.98

44.94

darbnīcu korpusā blokā – B

10.88

43.38

mācību korpusā blokā – C

12.07

28.60

skolas savienojošā daļā blokā – D

24.45

81.67

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

6.95

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

6.34

mācību korpusā blokā – C

0.00

4.51

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

6.43

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

67.52

darbnīcu korpusā blokā – B

40.24

72.19

mācību korpusā blokā – C

25.37

48.09

skolas savienojošā daļā blokā – D

12.16

12.16

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

19.14

46.10

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

27.17

mācību korpusā blokā – C

0.00

3.30

skolas savienojošā daļā blokā – D

11.15

17.91

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

1.78

49.35

mācību korpusā blokā C

3.56

39.76

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.42

48.28

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.89

27.16

darbnīcu korpusā blokā – B

1.13

26.82

mācību korpusā blokā – C

8.66

22.19

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.85

25.99

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.22

17.44

darbnīcu korpusā blokā – B

8.48

51.22

mācību korpusā blokā – C

1.03

44.58

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.00

42.76

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

3.69

mācību korpusā blokā – C

10.22

66.64

skolas savienojošā daļā blokā – D

28.58

79.59

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

28.62

44.16

darbnīcu korpusā blokā – B

1.27

29.92

mācību korpusā blokā – C

1.78

35.80

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.82

29.14

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

25.70

25.70

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

28.51

mācību korpusā blokā – C

3.36

19.47

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.36

6.72

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.57

12.63

darbnīcu korpusā blokā – B

1.05

31.29

mācību korpusā blokā – C

0.19

25.53

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.47

22.51

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.16

3.16

darbnīcu korpusā blokā – B

1.45

10.46

mācību korpusā blokā – C

0.86

17.88

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

2.80

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

13.38

13.38

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

8.17

mācību korpusā blokā – C

0.00

16.56

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

0.00

Izziņošanas sistēma

4.49

10.98

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

18.32

39.36

darbnīcu korpusā blokā – B

6.67

61.42

mācību korpusā blokā – C

19.16

48.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

23.54

Ventilācijas siltumapgāde

5.58

10.56

Ārējie ŪK tīkli:

0.00

100

Nojaukšanas darbi

0.00

43.78

Zemes darbi

0.00

24.61

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.72

53.21

Nojaukšanas darbi

0.56

98.35

Ailas

3.88

8.77

Būvkonstrukcijas

2.79

42.42

Sienas

0.88

32.57

Fasāde

0.00

2.20

Jumts

34.11

41.80

Apdares darbi

1.55

15.07

Lifts

0.00

0.00

Dažādi darbi

0.00

0.00

Apkure

0.82

9.44

Iekšējie UK tīkli

15.56

27.41

Siltummezgls

36.09

68.61

Iekšējie EL tīkli

0.52

30.67

Ventilācija

2.56

35.44

Ārējie ŪK tīktli

0.00

100

Nojaukšanas darbi

0.00

77.55

Zemes darbi

0.00

82.50

Feb
23

Tehnikumā ir jaunievēlēts Izglītojamo pašpārvaldes prezidents

19. februārī notika PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņu pašpārvaldes prezidenta pārvēlēšanas.

Pirmo reizi mūsu tehnikumā bija iespēja vēlēšanās piedalīties ne tikai pašpārvaldes locekļiem, bet arī jebkuram audzēknim, skolotājam vai darbiniekam. Vienīgais nosacījums bija – klātienē izvērtēt vispiemērotāko kandidātu šim amatam.

Pirms kandidātu prezentācijām, esošā pašpārvaldes prezidente Vika Romaško no 4KF kursa klātesošajiem pastāstīja par paveiktajiem darbiem viņas prezidentūras laikā un par vēlmēm, kuras viņa gribētu, lai turpinātu nākošais prezidents.

Šogad uz prezidenta amatu kandidēja trīs jaunieši – Marta Zvirbule (3KT), Linda Pomerance (3TV) un Emīls Roberts Laivenieks (3KF). Sākotnēji bija četri kandidāti, bet pēdējā brīdī personīgu iemeslu dēļ atteicās no kandidēšanas Inese Plostniece (3KF).

Lai gan kandidātos valdīja zināms uztraukums, tomēr jaunieši bija labi sagatavojušies un veiksmīgi parādīja uzstāšanās prasmes. Prezentāciju laikā klātesošie varēja iepazīties ar viņu iepriekšējās karjeras pieredzi, ar pašreizējās pašpārvaldes darbības plusiem un mīnusiem, kā arī ar nākotnes vīzijām. Skatītāji bija ļoti aktīvi un uzdeva daudz interesantu jautājumu, uz kuriem izsmeļoši atbildēja pašpārvaldes prezidenta amata kandidāti.

Balsu skaitīšanas komisijas vadītāja, direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Ilze Kupše nolasīja liktenīgajā aploksnē paslēpto nākošā prezidenta amata ieguvēja vārdu.

Ar ievērojamu balss pārsvaru par prezidenti tika ievēlēta Marta Zvirbule. Sekoja apsveikumi, vēlējumi, ziedi un dāvanas.

Apsveicam jauno prezidenti! Novēlam Martai izturību, mērķtiecību, radošumu, inovatīvu ideju ieviešanu dzīvē un saliedētu komandu!

Kā arī sakām lielu paldies līdzšinējai pašpārvaldes prezidentei Vikai Romaško!

Līdz ar jauno prezidenta vēlēšanas kārtību tika iedibināta arī jauna tradīcija, ka iepriekšējais prezidents nodot prezidenta portfeli nākošajam prezidentam. Uz šī portfeļa tiks atzīmēti visi tehnikuma pašpārvaldes prezidenta vārdi un viņu darbošanās laiks.

Feb
23

Tehnikumam 2.vieta Liepājas pilsētas matemātikas olimpiādē

2015. gada 6. februārī   Liepājas pilsētā  norisinājās, LU A.Liepas Neklātienes matemātikas  skolas organizētais, Latvijas 65.matemātikas olimpiādes otrais  posms, kurā piedalījās jaunieši no pilsētas skolu 9.-12. klasēm.

No tehnikuma olimpiādē startēja septiņi  jaunieši 10.klašu un 12.klašu grupā.

10.klašu grupā piedalījās V.Ovsjaņņikovs (1.KL), K.Gromova (1.KL), A.Lejniece ( 1. KF) un A.Noviks (1.KM).
12.klašu grupā piedalījās R.Kramēns ( 3.KM ), V.Daizis ( 3.KM ) E.Baks.

2.vietu pilsētā ieguva A. Noviks ( skolotāja A.Poriņa).
Parējiem audzēkņiem mazliet pietrūka līdz godalgotajām vietām.

Pateicība pienākas arī tehnikuma matemātikas skolotājām, kas rosināja šiem jauniešiem piedalīties olimpiādē, jo tā bija iespēja iepazīties ar tādu uzdevumu saturu, kuri nav mācību programmā, bet noteikti palīdzēs matemātikas valsts eksāmena kārtošanā.

Feb
20

Mūsu meitenēm kārtējais čempionu tituls volejbolā

Divas dienas  no 16.-17.februārim 8.vsk. sporta zālē norisinājās skolu jaunatnes sporta spēļu čempionāts volejbolā jaunietēm. Mūsu meiteņu teicamais sniegums ( stiprās, precīzās serves, pārdomāta taktika uzbrukumā un izcila sadarbība aizsardzībā)  nodrošināja čempionu titulu jau ceturto gadu pēc kārtas. Vienīgi Liepājas Valsts 1.ģimnāzija vienu setu varēja nedaudz  turēties pretī mūsu meiteņu ofensīvai. Komandas uzvaru kaldināja: Anita Biļiņeca 4KL, Una Timbra, Karina Kokovihina 3KT, Agija Sauka, Marta Gudermane 2TTS, Zane Šēnberga, Agnese Zūna 2KK un  Evita Lazukina 1KK.  Lai nākošajā gadā veicat tik pat sekmīgi!

Vecāki raksti «