jūn
16

(No title)

sep
01

Liepājas Valsts tehnikums uzsāk 94 mācību gadu.

Šodien svinīgā noskaņā skolas pagalmā tika atklāts jaunais mācību gads. Pirmajos kursos šogad mācības uzsāks ap 370 jaunie audzēkņi. Skolotājus un audzēkņus sveikt bija ieradies arī Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks Vilnis Vitkovskis.

 

aug
29

1.kursu audzēkņu izvietojums pa auditorijām 1.septembrī

Nr.p.k.

Spec. šifrs

Profesionālā kvalifikācija

Audzinātājs(-a)

Auditorija

  1.             

1TV

Viesmīlības pakalpojumu speciālists Aigars Parādnieks U24
  2.             

1TĒ/ KE

Ēdināšanas pakalpojumu speciālists/ Elektriķis Inese Trukšāne U5
  3.             

1TP/TK

Pavārs/ Konditors Ineta Moiseņa U2
  4.             

1TTS

Tērpu stila speciālists Vija Zīle U6
  5.             

1KF

Finanšu darbinieks Ieva Bubiere U3
  6.             

1KL

Loģistikas darbinieks Daiga Kuduma U8
  7.             

1KK

Komercpakalpojumu darbinieks Janīna Korāte U1
  8.             

1KA

Automehāniķis Marina Varslavāne U7
  9.             

1KM

Mehatronisku sistēmu tehniķis Valdis Avotiņš U26
 10.

1KD

Datorsistēmu tehniķis Inna Kārkliņa U9
 11.

1BAT

Apdares darbu tehniķis Svetlana Priede U11
 12.

1BA/BG

Atslēdznieks/ Galdnieks Rihards Verbelis U14
 13.

1BVI

Vispārējās vidējās izgl. izlīdzinošā programma Maruta Kalve U4
 14.

1EKA (ESF)

Klientu apkalpošanas speciālists (pēc vidussk.) Birute Posternaka U25
 15.

1EAM (ESF)

Automehāniķis U21
 16.

1ED (ESF)

Drēbnieks Ērika Zīle U21

aug
29

Tehnikuma skolotāji gatavi jaunajam mācību gadam

Šodien 29.augustā- pēdējā vasaras darba dienā pirms jaunā mācību gada sākuma PIKC „Liepājas Valsts tehnikums ” notika pedagoģiskā sēde, lai sagatavotos jaunajam mācību cēlienam.

Sēdes laikā tehnikuma direktors Agris Ruperts iepazīstināja pedagogus ar  Izglītības un Zinātnes ministrijas izsludinātajām izmaiņām saistībā ar profesionālo izglītību.  Tāpat pedagogi tika iepazīstināti ar progresu attiecībā uz rekonstrukcijas darbiem Ventspils ielā 51, jo gan audzēkņi, gan skolotāji  ar nepacietību gaida, kad mācības varēs uzsākt skaistās, modernās un aprīkotās telpās.

Šogad pirmajā septembrī mācības uzsāks 13 pirmo kursu grupas un 3 ESF apmācību grupas, kopā ap 1223 audzēkņi . Tāpat visu septembri turpināsies arī uzņemšana ESF  izsludinātajās mācību grupās.

Šodien tika arī suminātas divas skolotājas, kuras ieguvušās 4.kvalitātes pakāpi- Inita Dižgalve un Dzintra Betlere. Jau tā kuplo un zinošo  pedagogu pulku šajā mācību gadā papildinās 9 jaunas sejas, no kurām daži ir bijušie LVT audzēkņi: Arturs Auniņš, Arvis Jaunciems, Edgars Vespers, Inga Auziņa, Agrita Bitere, Larisa Novikova, Anita Poriņa, Kristīne Račinska, Irita Tedejeva .

Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā klātesošos informēja par mācību procesu un audzēkņu sasniegumiem eksāmenos. Atsevišķu specialitāšu audzēkņi uzrādījuši ievērojamu progresu mācību rezultātos, tehnikuma audzēkņiem daži vidējie rādītāji bijuši labāki nekā vidējie rādītāji valstī kopumā. Tāpat viņa novēlēja neapstāties pie jau sasniegtā un turpināt strādāt lai uzlabotu audzēkņu sniegumu arī šajā mācību gadā.

Vēlot veiksmi, veselību un izturību skolas darbinieki un pedagogi tiek apsveikti ar gandrīz sākušos jauno mācību gadu.

aug
28

Dienasta viensnīcu audzēkņu sadalījums

Vecāki raksti «