Mar
21

Darba gadatirgus “Darbs un karjera 2018”

20.martā, Liepājas Latviešu biedrības namā no 10:00 līdz 15:00 norisinājās Nodarbinātības valsts aģentūras un Eiropas valstu Nodarbinātības dienestu tīkla (EURES) organizēts starptautiskais darba gadatirgus “Darbs un karjera 2018”.

Darba gadatirgū tika pārstāvēti vietējie uzņēmumi, piemēram, AS  “UPB”, SIA “Lauma Fabrics”, Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (LSEZ) pārvalde, LSEZ SIA “Jensen Metal” u.c., kā arī mācību un izglītības iestādes, tāpēc apmeklēt pasākumu īpaši tika aicināti jaunieši un arī viņu vecāki, lai iepazītos ar kursu un studiju piedāvājumiem un topošo speciālistu pieprasījumu darba tirgū.

PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” piedāvāja iepazīties ar divām neformālās izglītības programmām “AutoCAD” un “Šūto izstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija”, par kurām apmeklētāji vecumā no 25 gadiem izrādīja lielu interesi. Savukārt jaunieši gribēja uzzināt par profesijas apguvi pēc 9. un 12.klases. Visu interesenti aktīvi tika aicināti apmeklēt atvērto durvju dienu PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums”.

Mar
19

Izrāda tehnikumu un Liepāju kā labu prakses vietu

No 13. – 16. martam PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” viesojās skolu direktori, skolotāji, pašvaldību un uzņēmumu vadītāji un darbinieki no Darmštates (Vācija), Brešas (Itālija) un Plockas (Polija). Šī bija jau otrā tikšanās reize, pirmā tikšanās norisinājās 2017. gada novembrī Darmštatē (Vācija).

Šādas viesošanās norisinās  programmas “Erasmus+” stratēģiskās partnerības projekta “Motivating Young Europeans” (“Jauno eiropiešu motivēšana”) ietvaros.

Viesošanās laikā ārzemju viesi kopā ar PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvjiem devās uz Liepājas domi, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības uzņēmumiem, kuros mūsu audzēkņi pierāda savas praktiskās spējas – “AE Partner”, “Blue Shock Race”, “Expedit Baltic” un Promenade Hotel, un, protams, arī tehnikuma telpas un tā modernais aprīkojums viesiem no ārzemēm tika parādīts.

15. martā tehnikumā viesojās Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldes Mārketinga un investīciju daļas projektu vadītājs Gatis Ginters, kurš projekta dalībniekiem pastāstīja par Liepājas ostas attīstības plāniem un iespējām.

Kopumā projekta dalībnieki bija ļoti patīkami pārsteigti par to cik attīstīta un piedāvājumiem bagāta ir Liepāja un tehnikums.

Mar
19

Veiksmīgs starts konkursā Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi

1KD/RK audzēkņi Valodas un kultūras izpausmes un izpratnes praktisko nodarbību laikā tika iesaistīti Latvijas Okupācijas muzeja rīkotajā konkursā Cilvēki- Latvijas novadu dārgumi. Katram audzēknim vajadzēja izveidot savu stāstu par kādu sev zināmu cilvēku, kas viņu ir iedvesmojis, ir bijis apbrīnas vērts. Darbs bija jāveido tā, lai to varētu ievietot internetā. Sākotnēji audzēkņi darbus izvērtēja paši nodarbībā, iepazīstinot savus grupas biedrus ar cilvēkiem, ko viņi uzskata par savu novadu dārgumiem. Savus darbus konkursa 1.kārtai iesūtīja 4 audzēkņi. Uz konkursa otro kārtu tika izvirzīts Mārtiņa Sviļa kopdarbs ar bijušo klasesbiedru no Liepājas 6.vsk. par tehnikuma sporta skolotāju, ielu vingrošanas entuziastu Gvido Šalmu. Apsveicam!

Konkursa otrā kārta Kurzemē notiks 28.martā Liepājas Valsts 1.ģimnāzijā plkst.12.00. , kur Mārtiņam būs jāprezentē savs darbs žūrijai. Lai veicas!

                                                                                                                I. Šuideiķe

Mārtiņa Sviļa video:

Mar
16

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (19.12.2017. – 16.03.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

- 30.01.2018. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” veica atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 16.11.2017. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017) un 22.12.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātā atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve”, id.Nr.VIAA 2017/84 ERAF LVT, rezultātā 16.03.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “CTB” noslēgts būvdarbu līgums, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Sporta laukuma pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”;

- SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūve” veikta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņots ar finansējuma saņēmēju – Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju, un iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai;

- 27.02.2018. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.03.2018.

Vecāki raksti «