Dec
13

Latviešu valodas olimpiāde

Otrdien, 5. decembrī, PIKC ,,Liepājas Valsts tehnikums’’ telpās notika kārtējā latviešu valodas un literatūras olimpiāde, kurā piedalījās 2. un 3. kursa audzēkņi.

Šogad olimpiādes saturs bija veltīts A. Čaka eposam “Mūžības skartie” un Latvijas vēstures atspoguļojumam latviešu literatūrā (P.Bankovska romāns “18” sērijā “Mēs. Latvija, XX gadsimts’’). Skata paplašināšanai tika izmantotas diskusijas un recenzijas par sērijas romāniem presē, par vēsturisko romānu žurnālā “Tagad”, kā arī lekcijas un diskusijas par vēsturisko romānu tīmeklī.

Audzēkņi pildīja arī  dažādus uzdevumus valodā, kas pārbaudīja skolēnu kompetenci vairākos valodas aspektos,- leksikā, gramatikā, stilistikā. Noslēgumā tika rakstīts pārspriedums, kura tēmas sagādāja grūtības rakstītājiem.

Olimpiādē piedalījās 20 audzēkņi, no kuriem

 

11. klašu grupā

1. vieta  -

2. vieta -  Alise Migoļa ,2 FD,  70 p., sk. I. Novicka

2. vieta – Santa Holštroma ,2 FD,  70 p., sk. I. Novicka

3. vieta – Sigita Marija Lukša, 2 VS,  66 p., sk. I. Hūna

Atzinība

Kadrija Mairita Pudiņa, 2 LD, 59 p., sk. D. Kuduma

 

12. klašu grupā

1. vieta  -  Laura Jurševska, 3 GR,  86 p., sk. D.Kuduma

2. vieta -  Edīta Drāzniece, 3 GR,  81 p., sk. D.Kuduma

3. vieta -  Liene Sālava, 3 GR,  74  p., sk. D.Kuduma

Atzinība

Linda Fabriciusa, 3 FD, 59 p., sk. D.Kuduma

Dec
11

Pirmo reizi PIKC”Liepājas Valsts tehnikums” vieslekciju vada Uzņēmuma reģistra valsts notārs

Š.g. 6.decembrī, praktisko mācību ietvaros, 2FD audzēkņus apciemoja Uzņēmuma reģistra valsts notārs Inese Borga.

Inese Borga vieslekcijas laikā izstāstīja savu karjeras ceļu, kā arī izklāstīja valsts iestādes būtiskākos uzdevumus. Informēja par būtiskajām komercdarbības formām, dalījās pieredzē ar ikdienā veicamajiem pienākumiem.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, tā ir Tieslietu ministrijas padotības iestāde. Uzņēmumu reģistra darbību regulē savs likums un citi normatīvie akti. Katru dienu daudzos uzņēmumos tiek veiktas izmaiņas. Valstij ir nepieciešams par to zināt. Informācija ir apkopota vienotos sarakstos jeb reģistros. Šos reģistrus veido Uzņēmumu reģistra darbinieki. Pašlaik ir izveidoti 14 re­ģistri. Uzņēmumu reģistra galvenais uzdevums ir reģistrēt uzņēmumus un citus subjektus un sniegt par tiem informāciju.

Vieslekcijas laikā tika iegūtas jaunas zināšanas arī par komercdarbības veidiem, to atšķirībām. 2FD audzēkņi izrādīja lielu interesi un uzdeva gana daudz jautājumus. Noslēgumā, Borgas kundze bija sarūpējusi katram audzēknim nelielu brošūru par valsts iestādi Uzņēmuma reģistrs.

reg

Dec
08

Pēdējais zvans tehnikumā

Vakar visiem ceturtajiem kursiem un trešajam atslēdznieku/pavāru kursam bija nozīmīga diena – šiem audzēkņiem skolas zvans skanēja pēdējo reizi. Tas simbolizē mācību beigas un kvalifikācijas prakses un eksāmenu sākumu.

Par godu šim lielajam notikumam, skolas aktu zālē norisinājās svinīgā ceremonija.  Pasākumu atklāja direktora vietniece audzināšanas un personības attīstības jomā – Aiga Ūdre ar laba vēlējumiem audzēkņiem tālākajā ceļa posmā.

Ceremonijas laikā katrs kurss ar dažādiem sagatavotiem priekšnesumiem pateica paldies skolotājiem un savu grupu audzinātājiem, kas ar viņiem kopā ir bijuši visu mācību laiku. Par īpašu pārsteigumu bija parūpējušies finanšu darbinieku puiši, kuri ar īpašu priekšnesumu pateica paldies savas grupas meitenēm. Tas meitenēs izsauca pilnu emociju gammu – smieklus, smaidus un pat aizskustinājuma asaras. Labus vārdus savu grupu audzēkņiem teica arī grupu audzinātāji.

Arī jaunākie kursi absolventiem vēlēja veiksmi un izturību eksāmenos un dāvāja gardumus saldākai dzīvei.

Pēc svinīgās ceremonijas pēdējā kursa audzēkņi tikās Liepājas Olimpiskajā centrā, kurā par godu Pēdējam zvanam notika ballīte, kurā spēlēja grupa “Melnraksts”. Interesanti, ka arī grupai, kas rūpējās par muzikālo pavadījumu ir liela saistība ar tehnikumu – daļa no grupas to ir absolvējuši, daļa vēl tajā mācās.

Svinīgā ceremonija 14.00

Svinīgā ceremonija 16.00

Dec
08

Tuvojoties Ziemassvētkiem, gribas būt kopā ar draugiem un uzspēlēt kādu spēli!

6.decembrī  PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielas 51a  dienesta viesnīcā notika novusa turnīrs, ko organizēja dienesta viesnīcas aktīvākie īrnieki ArdisTukišs (1JKP) un Gints Šulcs (1ĒS) kopā ar dienesta viesnīcas skolotājām Skaidrīti Inķi un Ievu Kaupēnu. Turnīrā startēja dienesta viesnīcā dzīvojošie tehnikuma audzēkņi.

Turnīra rezultāti pēc spraigas cīņas:

1. vieta – Artūram Krūzem (3MT), 2. vieta – Elvim Marekam Hūnam (2AM) un 3. vieta – Gintam Ginteram(1AT) .

Decembra vidū dienesta viesnīcas īrniekus vienos kopīgs labdarības pasākums “Kļūt par tiltu, kur satiekas tie, kam vajadzīga palīdzība un tie, kuri vēlas palīdzēt”.

Vecāki raksti «