Apr
20

Iegūst pamatzināšanas metālapstrādē

Apmācību kurss

 

Pamatzināšanas metālapstrādē

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli kopš 2018. gada 8. janvāra sekmīgi īsteno konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus – apmācību kursa programmu „Pamatzināšanas metālapstrādē” 32 akadēmisko stundu apjomā bezdarbniekiem.

Mācību procesa laikā interesenti apgūst metālapstrādes pamatus, praktiski veicot metinātāja un atslēdznieka darbus. Četras dienas notiek praktiskās nodarbības lokmetināšanā, strādājot ar rokas un elektroinstrumentiem.

Pēc programmas apguves bezdarbnieks izlemj, ko darīt tālāk – turpināt vai neturpināt mācības šajā jomā. Ir cilvēki, kuri saprot, ka tiešām vēlas kļūt par metinātājiem un strādāt metālapstrādes  nozarē.

Apmācības tiek veiktas ciešā sadarbībā ar uzņēmumu LSEZ SIA “Caljan Rite-Hite”, kas skolai palīdz ne tikai papildināt un uzturēt materiāltehnisko bāzi, bet arī mācību procesu nodrošina šī uzņēmuma vadošais metināšanas speciālists I. Bērziņš, praktiski darbojoties ar interesentiem.

Mācību saturs

Stundu

skaits

Materiālmācība (teorija)

8

Atslēdznieka un metinātāja pamatdarbi (praktiskās mācības)

24

 

 

 

 

 

Plānotās apmācību grupas

Īstenošanas laiks

Nodarbību laiki

Cilvēku skaits grupā

16.04.2018.-19.04.2018.

11.00-17.00

12

07.05.2018.-10.05.2017.

11.00-17.00

12

21.05.2018.-24.05.2018.

11.00-17.00

12

 

 

 

 

 

 

Apmācības tiek īstenotas ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001) ietvaros un PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS (ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001)

Apr
20

Kurzemes – Zemgales profesionālo mācību iestāžu atklātā angļu valodas olimpiāde 19. aprīlī Saldus tehnikumā

Apsveicam uzvarētājus:

1. kursu grupā – 4.vieta un Atzinības raksts

Paulam Ģirtam Reinhardam

2.kursu grupā – 4. vieta un Atzinības raksts

Maksimam Molotkovam

3.kursu grupā – 1. vieta

Raineram Miezītim

No PIKC LVT olimpiādē piedalījās pavisam 7 izglītojamie, vēl bez uzvarētājiem, gūstot vērtīgu pieredzi : Emīls Ozols, Arvis Jānis Cimermanis, Mārtiņš Vasmuss un Ulvis Grantskalns. Skolotājas strādāja žūrijā un piedalījās kvalifikācijas celšanas seminārā:  Natālija Naumočkina, Olga Semjonova un Anita Veinberga.

Notika arī ekskursija pa Saldus tehnikuma skaisti izremontētajām telpām.

img_20180419_161451_999

Apr
20

Praktisko mācību laikā šuj bikses

Šodien 2 kursa tērpu stila speciālistes prezentēja savu praktisko mācību darbus. Topošo speciālistu uzdevums bija praktisko mācību laikā uzšūt bikses, kuras pēc tam prezentēt pasniedzējiem un savām kursa biedrēm.

Darbs sastāvēja no skices līdz gatavam izstrādājumam  un dažādu komplektēšanas iespēju prezentācijas. Kā atzina pasniedzējas, ar katru darbiņu meitenēm sanāk ar vien labāk.

Apr
17

Izstāde „Baltic Fashion & Textile 2018”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  izglītojamie no šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas programmas šā gada  13. aprīlī apmeklēja starptautisko tekstila industrijas izstādi „Baltic Fashion & Textile 2018”

Jaunieši iepazina darba pasauli apmeklējot tekstila industrijas uzņēmumu stendus, izpildot PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogu dotos uzdevumus, kuros jaunieši izzināja profesijas specifiku, kādas prasmes, iemaņas, zināšanas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt uzņēmumos, tālākizglītības un darba apvienošanas iespējas uzņēmumos kā arī izzināja nākotnes perspektīvas.

Izstādē „Baltic Fashion & Textile 2018” PIKC “Liepājas valsts tehnikums” izglītojamie izpētīja un iepazinās ar nozares produktiem – tekstilu, izejmateriāliem, interjera tekstiliju, apģērbiem, modes zīmoliem, prečzīmēm, apaviem, ādas izstrādājumiem, roku darbiem, inovāciju un tehnoloģijām, kas rosināja izglītojamos domāt par uzņēmējdarbības attīstīšanu kā karjeras attīstības perspektīvu pēc PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” absolvēšanas.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogi ar jauniešiem pēc atgriešanās no izstādes „Baltic Fashion & Textile 2018” veidos atgriezenisko saikni un diskutēs par aktuālajiem karjeras veidošanas nosacījumiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū.

Izmantojot iespēju, PIKC “Liepājas valsts tehnikums” audzēkņi pēc izstādes „Baltic Fashion & Textile 2018” apmeklējuma paviesojās Rīgas Tehniskajā universitātē un uzzināja par tālākizglītības iespējām, kā arī iepazina Rīgas Tehniskās Universitātes jaunāko tekstila apģērba konstruktoru apmācībā.

Vecāki raksti «