Mai
26

“Liepājas enerģija” praksē uzņem divus jauniešus no Vācijas


Laikā no 23. maija līdz 31. maijam SIA “Liepājas enerģija” ražotnēs praktizēsies četri jaunieši no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” – divi jaunieši mācību pieredzes apmaiņā un praktisko iemaņu apgūšanā ieradušies no Vācijas. Prakses laikā jaunieši apgūs elektrotehniķa profesijas iemaņas. Projekts realizēts, lai veicinātu starpvalstu mācību pieredzes apmaiņu un izvērtētu ieguvumus, apvienojot izglītības iestādēs apgūto zināšanu sintēzi ar praktisko uzdevumu izpildi uzņēmumos.

“Liepājas enerģija” un PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” jau vairāku gadu garumā sadarbojas, nodrošinot prakses vietas topošajiem mehatronisko sistēmu tehniķiem, elektriķiem, atslēdzniekiem u.c. profesiju pārstāvjiem. Šādu sadarbību pozitīvi vērtē abas puses, jo prakse ļauj jaunietim reālās situācijās pielietot teorētiski apgūtās zināšanas, kā arī jau studiju gaitā iepazīties ar darba vidi, iekārtām un procesiem, tādējādi gūstot pilnīgāku priekšstatu par izvēlēto profesiju.

Ingrīda Kalniņa, “Liepājas enerģijas” personālvadības un kvalitātes vadītāja, uzsver: “Labai prakses vietai un zinošam prakses vadītājam ir būtiska nozīme kopējā studiju procesā, jo teorētiskās zināšanas ir tikai puse no nepieciešamajām kvalitātēm izvēlētajā profesijā. Prasme pielietot apgūto reālās situācijās, reaģēt atšķirīgās situācijās, prasme strādāt kolektīvā un vēl citas nozīmīgas zināšanas, ko iespējams apgūt tikai prakses laikā, veido topošā darbinieka personību un zināšanu bāzi. Esam gandarīti, ka šogad mūsu uzņēmumu kā prakses devēju izvēlējušies arī jaunieši no Vācijas – tas ir apliecinājums, ka mūsu ražotne, ar tās iekārtām un ražotnes procesiem, ir interesanta un konkurētspējīga arī starptautiskā līmenī.”

“Liepājas Valsts tehnikuma” starpvalstu studentu mācību pieredzes apmaiņas projekta ietvaros “Liepājas enerģija” pirmo reizi praksē uzņem ārvalstu studentus – divus jauniešus no Vācijas – un kopā ar ārvalstu studentiem vēl divus tehnikuma audzēkņus. Prakses laikā jaunieši “Liepājas enerģijas” speciālistu uzraudzībā iepazīsies ar ārējo un iekšējo elektrisko tīklu izbūvi un elektroietaišu ierīkošanu, iekārtu ekspluatācijas raksturojumu, tehnoloģiskām shēmām un darbības režīmiem, kā arī katlu automātikas un drošības automātikas darbību, to regulēšanu un pārbaudi.

Prakses – un līdz ar to arī “Liepājas Valsts tehnikuma” starpvalstu studentu mācību pieredzes apmaiņas projekta – noslēgumā norisināsies kopīga uzņēmumu un praktikantu tikšanās, kuras laikā tiks izvērtēti ieguvumus no šādām prakses iespējām uzņēmumos, tiks ņemti vērā ieteikumi gan no uzņēmumu, gan jauniešu puses, lai pilnveidotu līdzīgus projektus un tie būtu saistoši visām ieinteresētajām pusēm.

Šogad “Liepājas enerģija” praksē nodarbinājusi jau septiņus profesionālo izglītības iestāžu audzēkņus, bet kopumā uzņēmuma darbības laikā “Liepājas enerģijā” praktizējušies 115 studenti; vairāki praktikanti pēc prakses arī turpina darbu uzņēmumā.

Par SIA “Liepājas enerģija”

SIA “Liepājas enerģija”  ir dibināta 2005. gadā un  nodarbojas ar siltumenerģijas ražošanu, sadali, pārvadi un realizāciju Liepājas pilsētā, kā arī ar elektroenerģijas ražošanu un realizāciju. Uzņēmums apkalpo gandrīz 700 dzīvojamo māju, kā arī skolas, bērnudārzus, iestādes un uzņēmumus; kopējais Liepājas centralizētās siltumapgādes sistēmas tīklu garums ir 98 kilometri. SIA “Liepājas enerģija” akcionāri ir AS “Latvenergo” (51%), Liepājas pilsētas dome (39%) un SIA “Enerģijas risinājumi” (10%); uzņēmumā strādā ap 90 darbinieku.

 

Papildu informācija:
Agija Tērauda,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: +371 63425673
Mob.: +371 28647396
E-pasts: agija.terauda@liepajasenergija.lv
www.liepajasenergija.lv

facebook.com/Liepajas.energija; twitter.com/Liepajas_energy

Mai
24

Liepājas Valsts tehnikumā ieradušies viesi no Vācijas

PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” ieradušies viesi no Vācijas – skolas Heinrich Emanuel Merck Schule. 6 viesi – 2 pasniedzēji un 4 jaunieši.  Ciemiņi iepazinās ar PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” piedāvātajām mācību iespējām un profesiju daudzveidību ko piedāvā apgūt jauniešiem, kā arī moderno aprīkojumu, kuru izmanto arodu apgūšanai.

Tā kā trīs no četriem jauniešiem un viens no pasniedzējiem, jau ir vienu reizi viesojušies Liepājā, tad, lai pārējie viesi gūtu priekšstatu par mūsu valsti, reģionu un pašu pilsētu, vairāku dienu garumā tika izstrādāta un pielāgota programma, kuras laikā, viesi viesojās Liepājas Pilsētas domē un tikās ar Liepājas Pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovski, piedalījās praktiskos darbos Liepājas Universitātē, viesojās Liepājas Biznesa centrā, kā arī vienas dienas ekskursijā viesojās Palangā.

4 jaunieši – Max, Simon, Alissa un Rafael vairāk kā nedēļas garumā praktizēsies 2 Liepājas uzņēmumos – SIA “Liepājas Enerģija” un SIA “UPB Energy” gan kā mehatronikas speciālisti, gan kā elektrosistēmu montieri. Galvenais prakses mērķis ir iepazīties ar PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” piedāvātajām mācību iespējām, apgūt “darba kultūru” dažādos uzņēmumos Eiropas Savienībā un salīdzināt prasības kas nepieciešamas, lai veiktu šos darbus, kā arī veicinātu turpmāku veiksmīgu sadarbību gan starp skolām, gan pilsētām.

Tā kā šos arodus apgūst arī jaunieši PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, tad starp sadarbības partneriem raisījās saistošas sarunas par nākamo profesionāļu apmaiņas braucieniem un turpmākām sadarbības iespējām starp Vāciju un Latviju.

Prakses laikā jaunieši dalīsies savā pieredzē, kas gūta praktizējoties Vācijas uzņēmumos. Liepājas uzņēmumi saistībā ar prakšu vietām bija ļoti pretīmnākoši, piemeklējot prakses vietas, kas tiktu sasaistītas ar skolā jau apgūto un praksēs iepriekš redzēto, tādējādi veicinot pieredzes apmaiņu.

Projekta noslēgumā ar jauniešiem un uzņēmumiem tiks rīkota tikšanās, kuras laikā izvērtēs ieguvumus no šādām prakses iespējām uzņēmumos, tiks ņemti vērā ieteikumi gan no uzņēmumu, gan jauniešu puses, lai šādus projektus padarītu pēc iespējās pilnīgākus un saistošākus visām ieinteresētajām pusēm.

Mai
23

Viesmīlības pakalpojuma speciālisti rāda, ko māk!

22. maijā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 3 kursa topošie Viesmīlības pakalpojuma speiālisti kārtoja noslēguma pārbaudes darbu,  kas sastāvāja no teorētiskās testa daļas un uzdevumiem, un praktiskās daļas, kas apvienoja trīs profesionālos mācību priekšmetus : saimnieciskā dienesta darba organizēšanu viesnīcā, viesu uzņemšanas dienesta darba organizēšanu viesnīcā un viesu apkalpošanu, ko bija sagatavojušas profesionālos mācību priekšmetu skolotājas – Inita Dižgalve, Irita Tedejeva un Inese Bruže-Arāja.

Audzēkņiem bija jāparāda savas zināšanas un iemaņas gultu klāšanā, viesnīcas numuriņu uzkopšanā un viesu uzņemšanas dienesta darba organizēšanā viesnīcā bija jāpieņem viesnīcas rezervācijas pasūtījums pa tālruni, noskaidrojot rezervācijas iespējamību, jāaizpilda rezervēšanas grafiks un pasūtījuma veidlapa, bet viesu apkalpošanā jāsagatavo semināra kafijas pauzes galda klājums bufetes veidā 4 personām pēc dotās ēdienkartes.

Teorētiskajā daļā labāko rezultātu uzrādīja Anna Margareta Vērdiņa.

Saimnieciskā dienesta darba organizācijā maksimālos punktus ieguva – Aiva Irbiņa un Anna Margareta Vērdiņa.

Viesu uzņemšanas dienesta darba organizēšanā viesnīcā labākā ar  maksimālo punktu skaitu bija  Aiva Irbiņa.

Viesu apkalpošanā labāko rezultātu sasniedza Sabīne Kurdo.

Kopvērtējumā par labāko savā profesijā atzīta – Aiva Irbiņa! Apsveicam!

Mai
17

Erudīcijas konkursā parāda zināšanas par Eiropas Savienību

9. maijā visā Eiropā atzīmēja Eiropas dienu. PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” audzēkņi Eiropas dienu aizvadīja,  pildot Eiropas eksāmenu  tiešsaistē, lai 11. maijā vienotos Eiropas Savienībai veltītā erudīcijas konkursā „Ko Tu zini par Eiropas Savienību”. 26 komandas parādīja savas zināšanas jautājumos par Eiropu, savukārt 10 komandas, kuras uzrādīja labākos rezultātus,  piedalījās diskusijā par Eiropas Savienību, kā arī 5 citās aktivitātēs, gan demonstrējot savas zināšanas un atjautību, gan iegūstot jaunu informāciju par Eiropas Savienību un tajā notiekošiem procesiem.

Viserudītākās izrādījās 1LD kursa audzēknes Karīna Ahmaduļina, Beāte Bauermeistare un Kadrija Mairita Pudiņa, punktu ziņā pa pēdām soļoja 2KD/KR grupas meitenes Madara Hūne, Adrija Liepiņa un Kristiana Katlapa, bet trešo vietu izcīnīja 1FD grupas audzēknes Kristīne Aploka, Karīna Frišmane un Santa Holštroma. Ceturto vietu ieguva 1ET grupa, 5. – 2GR, 6. – 1AM, 7. – 1DT un 2LD, 8. – 2VS un 9. – 1GR.

LVT skolēnu pašpārvaldes prezidente par pasākumu: „Apvienojām lietderīgo ar patīkamo – uzzinājām daudz ko jaunu par Eiropas Savienību un patīkami pavadījām laiku gan organizējot, gan piedaloties pasākumā.”

Liepājas Valsts tehnikums ik gadu atzīmē Eiropas dienu, tādējādi rosinot jauniešos izpratni par procesiem Eiropā un vidi, kurā dzīvojam.

Vecāki raksti «