Mar
01

(No title)

Mar
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (03.01.2017.-27.03.2017.)

Atbilstoši projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” noteiktajam projekta īstenošanas laikā paredzēts veikt Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3.stāva un 4.stāva (Vānes ielā 4, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību un sporta laukuma (Ventspils ielā 51a, Liepājā) pārbūves darbu būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību.

Lai nodrošinātu projektā paredzēto darbību īstenošanu, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – 08.02.2017. izsludināja atklātu konkursu “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, (id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 29.03.2017., plkst.10:00.

Pārējo projektā paredzēto darbību laicīgai īstenošanai Valsts izglītības attīstības aģentūra Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja atklātus konkursus virs Eiropas Savienības sliekšņa:

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr. VIAA 2017/16 ERAF), notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana;

-Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, (id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF), piedāvājumu iesniegšanas termiņš 12.04.2017., plkst.10:00.

Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts pagaidu informatīvais stends, kas satur informāciju par projekta nosaukumu, tā mērķi un projekta numuru.

Mar
24

Dienesta viesnīcā viesojās bērnu ārsts Gundars Kuklis

Tikšanās ar ārstu Gundaru Kukli nu jau kļuvusi par tradīciju dienesta viesnīcu dzīvē. 22.martā, Ventspils ielas 51 aktu zālē,  dienesta viesnīcas jaunieši piedalījās  interesantā lekciju ciklā, kurā dakteris pieskārās jauniešiem aktuālām tēmām.  Ārsts vienkāršā un saprotamā valodā runāja par veselīgu attiecību veidošanu, ievērojot katra dzimuma prasības. Lekcija tika veidota atsevišķi – zēniem un meitenēm. Sevišķa uzmanība tika pievērsta puišu izglītošanai, viņu domāšanai un uzvedības īpatnībām, lai viņi veidotos vīrišķīgi. Ar izcilām oratora spējām ārsts G.Kuklis aizrāva ikvienu jaunieti. Laiks aizskrēja vēja spārniem, tādēļ daudzi jautājumi palika neatbildēti un tas nozīmē, ka mūsu sadarbību turpināsim arī nākamajā mācību gadā. Tikšanās noslēgumā G.Kuklis izteica gandarījumu par pozitīvi noskaņotajiem jauniešiem, atzinīgi novērtēja mūsu jauno skolu un labiekārtoto dienesta viesnīcu.

Ventspils ielas 51a DV pašpārvalde
un DV skolotājas.

Mar
21

Vānes ielas dienesta viesnīca pavasara gaidās

Tuvojoties pavasarim, gribas būt kopā ar draugiem un skolasbiedriem, kā arī kļūstam arvien aktīvāki.

28. februārī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Vānes ielas dienesta viesnīcā notika novusa turnīrs, ko organizēja dienesta viesnīcas izglītojamo līdzpārvalde (Valts Bankovskis 1JMT, Leila Eversone 1RK, Justīne Anna Siliņa 1KD) kopā ar dienesta viesnīcas skolotāju Viju Zīli. Turnīrā startēja dienesta viesnīcā dzīvojošie PIKC “LVT” audzēkņi, Rīgas Tehniskās universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes studenti.

Turnīra rezultāti pēc spraigas cīņas: 1. vieta –  Valts Bankovskis (PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 1JMT), 2. vieta – Ričards Tauriņš (RSU), 3. vieta – Artis Krūms (RTU).

Tehnikuma dienesta viesnīcā ikdienā, atpūšoties pēc mācību darba,  ir iespēja spēlēt galda tenisu, novusu, kā arī dambreti.

Savukārt 8.martā Vānes ielas dienesta viesnīcā notika tējas vakars par godu Starptautiskajai sieviešu dienai “Sieviešu loma pasaulē”, ko arī organizēja dienesta viesnīcas izglītojamo līdzpārvalde (Justīne Anna Siliņa 1KD, Amanda Laima Valkovska 1KD, Valts Bankovskis 1JMT, Artūrs Bērzkalns 1JMT, Alise Zignere 1FD, Airīna Braže 1RK, Leila Eversone 1RK) kopā ar dienesta viesnīcas skolotāju Viju Zīli. Tējas vakaru atklāja dienesta viesnīcas skolotāja Vija Zīle ar svinīgo uzrunu un vakara izklāstu, pēc tam sekoja prezentācija par populārām, Latvijā un pasaulē atpazīstamām latviešu sievietēm, ko sagatavoja un prezentēja Alise Zignere 1FD un Justīne Anna Siliņa 1KD. Vakara noslēgumā bija iespēja skatīties filmu atbilstoši vakara tematikai – “Monako princese” – vēstījums par princeses Greisas Kellijas likteni.

Turpinot ieskandināt pavasari, nākamnedēļ, 22.martā, dienesta viesnīcas iemītniekiem būs iespēja apmeklēt lektora G.Kukļa lekciju “Viss par veselīgām attiecībām”.

Aiziet, dodamies pavasarī!

Justīne Anna Siliņa 1KD
Ineta Janete Tilka 4GR

Mar
14

“Sievietes loma pasaulē”

8.marta vakarā dienesta viesnīcas Ventspils ielā 51a pašpārvalde kopā ar DV skolotājām rīkoja  pasākumu “Sievietes loma pasaulē”.

Savlaicīgi organizējot pasākumu, pašpārvaldes dalībnieki organizēja apsveikuma kartiņu konkursu, kas šo pasākumu padarīja krāšņāku un interesantāku, radot šajai dienai svētku noskaņu.

Sākoties pasākumam, dienesta viesnīcas skolotājas bija sagatavojušas jautājumus diskusijai par sievietes nozīmīgo lomu pasaulē. Pirms filmas “Dzelzs lēdija” noskatīšanās skolotāja Skaidrīte Inķe iepazīstināja ar 23 par “Dzelzs lēdiju” dēvētās Margaretas Tečeres spilgtākajām un dzelžainākajām atziņām. Audzēkņi kopā skolotājām diskusijas laikā saprata, ka par savas dzīves moto  izvirzāma atziņa  – vienīgais veids, kā sasniegt kāpņu virsotni, ir pārvarēt pakāpienu pēc pakāpiena, katru reizi pa vienam, un kāpšanas laikā pamanīsiet, ka jums ir visas nepieciešamās īpašības, iemaņas un prasmes veiksmes sasniegšanai, par kurām līdz šim brīdim nebijāt zinājuši vai pārliecināti.

 

Vecāki raksti «