mai
23

Tehnikumā aizvadīta Muzeju nakts

Sestdien, 21. maijā, visā Latvijā norisinājās “Muzeju nakts 2016” pasākumi, kam šogad vienojošā tēma bija “Durvis”. Arī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  vēra durvis un rīkoja pasākumu “Atver durvis profesijai”.

Tehnikuma foajē norisinājās dažādas radošās darbnīcas bērniem, kur varēja gan uzzīmēt “Brīnumdurvis”, piepūst balonus, izveidot piespraudīti. Vestibilā bija izvietots arī foto labirints “Atrodi sevi”, kur ikviens, kas kādreiz mācījies skolās, kas cieši saistītas ar Liepājas Valsts tehnikumu, varēja atrast sevi skolas laika. Varēja apskatīt arī izstādi “Tehnikums laiku lokos”.

Lielu interesi radīja iespēja “Pielaikot profesiju”. Ikviens varēja iegriezt laimes ratu un uzgriezt kādu no tehnikumā apgūstamajām profesijām, saņemt visraksturojošākās lietas un nofotografēties, iedomājoties, ka kļuvis par pavāru, automehāniķi, datortehniķi utt. Kāds no mazajiem Muzeju nakts apmeklētājiem arī izteica vēlmi, kādreiz nākt un mācīties profesiju, ko laimes rats bija uzgriezis.

Vakara noslēgumā ar skaistu un jautru koncertu “Velnciema danči” uzstājās jauniešu deju kolektīvs “Odziņa” kopā ar saviem mazajiem draudziņiem no bērnu deju kolektīva “Krustiņi”.

mai
23

Rāda prasmi vārīt zupas

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Valsts Izglītības satura centru rīkoja Latvijas profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkursu “Zupa vēju un dzintara krastā”. Tā mērķis ir popularizēt ēdināšanas pakalpojumu profesiju prestižu, attīstīt audzēkņu izdomu, kā arī iegūtu pieredzi, gatavojot uz atklātas uguns.

Laukumā pie PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, Ventspils ielā 51, kūrās septiņi ugunskuri, uz kuriem vārījās zupas, kuru pamatā bija jēra gaļa vai kaltēta menca. Pārējais jau bija konkursantu izdomas ziņā, ko likt vēl klāt un kā savu zupu padarīt gardāku. Konkursā piedalījās PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Ogres tehnikums”, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” Cīravas teritoriālā struktūrvienība, SIA “Restorānu servisa skola” un divas komandas no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Gandrīz trīs stundu laikā konkursantiem bija jāpagatavo sešas porcijas zupa, kas tika nodota žūrijas un pasākuma apmeklētāju vērtēšanai.

Konkursantu veikumu vērtēja pieredzējusi žūrija, kuras sastāvā bija restorāna “Kaļķu vārti” pavārs Edgars Balodis, restorāna “Piano” šefpavārs Dāvis Veilands un SIA “Pica serviss” picērijas direktore Baiba Gineite. Viņi vērtēja tādus kritērijus kā zupas atbilstība tematikai, tehnisko pagatavošanas procesu, kvalitāti, zupas prezentāciju, pavāru darba kultūru un vizuālo tēlu, kā arī darba drošības ievērošanu visa konkursa laikā. Maksimums katra komanda no viena žūrijas locekļa varēja iegūt 100 punktus.

Gan žūrijas, gan skatītāju vērtējums bija viennozīmīgs un par gardāko tika atzīta PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” Cīravas struktūrvienības komandas pagatavotā zupa.

Kamēr audzēkņi gatavoja konkursam paredzētās zupas, pedagogi piedalījās praktiskās darbības seminārā, ko vadīja restorāna “Kaļķu vārti” pavārs Haralds Saušs. Savukārt pirms konkursa gan audzēkņi, gan pedagogi piedalījās radošajās darbnīcās, kurās gatavoja glezniņas, piespraudes un tauriņus.

 

Rezultāti:

1.vieta – PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” Cīravas struktūrvienība
2.vieta – SIA “Restorānu servisa skola”
3.vieta – VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”
4.vieta – PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” (komandai: Tomass Zīle un Jānis Treimanis)
Skatītāju atzinība PIKC “Kandavas Lauksaimniecības tehnikums” Cīravas struktūrvienības komandai.

mai
18

Tehnikuma audzēkņu radītie biznesa plāni radoši un atzīti

PIKC “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā” 12. un 13. maijā norisinājās biznesa plānu konkursa 2.kārta, uz kuru bija izvirzīti arī divi PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” audzēkņu radītie biznesa plāni.

Pirmo biznesa plānu izstrādāja 2.kursa finanšu darbinieka specializācijas audzēkņi Renāts Butkus un Annija Eizenarma – SIA “The touch of green”. Jauniešu ideja ir  piedāvāt daudzfunkcionālas, ekoloģiskas iepirkuma somas, kas spētu aizstāt plastmasas iepirkuma maisiņus. Darbu konsultēja skolotājas Agnese Getaute-Zariņa, Lija Roze, kā arī Indra Ruperte un Maija Pumpure. 1. kārtā SIA “The touch of green” ieguva 3.vietu, ko arī ieguva fināla kārtā. SIA “Touch of green” saņēma arī balvu no “Swedbank” par lieliskām prezentācijas spējām.

Otru biznesa plānu veidoja 3.kursa audzēkņi – Niks Alksnis, transporta pārvadājumu  komercdarbinieks, un Ralfs Strazdiņš, mehatronisko sistēmu tehniķis. Viņu radītais SIA“LED shining art” veido gaismas gleznas ar dažādotu pielietojumu, personalizētu dizainu. Darba konsultants bija skolotāja Māra Birze, bet palīgs finanšu daļā  – L. Roze. Finālā SIA “LED shining art” ieguva 5.vietu, kas bija par piecām vietām augstāk kā 1.kārtā, kad puiši ierindojās 10.vietā.

Savas biznesa idejas tehnikuma audzēkņi aizstāvēja septiņu minūšu garās prezentācijās, ko vērtēja barga žūrija. Kopumā konkursa 2.kārtā piedalījās 14 profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu radītie biznesa plāni, kuros bija gan aprakstīta biznesa ideja, veikti finanšu un ražošanas aprēķini, konkurentu izpēte un mārketinga stratēģijas izstrāde.

Abu biznesa plānu autori ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem konkursā, jo tika ieguldīts liels darbs un, kā atzina PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts dienu pirms darbu aizstāvēšanas Rīgā, var redzēt, ka jaunieši ir auguši savās prezentāciju prasmēs, spējuši novērtēt savus plusus un mīnusus un mācīties no skolotāju ieteiktā.

mai
16

Līdzās mums citāda pasaule

11. maijā pašpārvaldes audzēkņi: Jana Romaško, Ieva Skara, Madara Vunderliha, Mārtiņš Bahmanis, Aivita Mauriša, Rasa Bērtulīte un Romualds Venclovs kopā ar koordinatori Edīti Virgu apciemoja Valsts sociālās aprūpes centra (turpmāk VSAC) “Kurzeme” filiāli “Liepāja”, Apšu ielā 3a.  Pavisam tur dzīvo gandrīz 90 jaunieši, kas palikuši bez vecāku gādības un kuriem ir smagi garīgās attīstības traucējumi.

Jauniešu attīstības programmas “Go Beyond Liepāja” sociālā projekta grupas dalībniece Anna Pelna aicināja piedalīties tehnikuma pašpārvaldi šajā projektā. Sociālā projekta dalībnieki Anna Pelna, Kitija Kuduma, Elīza Finka un Mareks Voicickis atzīst, ka projekta laikā iemācās skatīties uz lietām daudz plašākā mērogā, savas idejas balstot nevis uz katra individuāla labuma iegūšanu, bet gan uz to, ko tas var dot sabiedrībai kopumā. Sociālā projekta dalībnieki tic, ka var palīdzēt VSAC jauniešiem.

Tehnikuma pašpārvaldes audzēkņi labprāt iesaistās labdarības pasākumos, bet šo iestādi viņi apmeklēja pirmo reizi. Lai gan bija stāstīts par jauniešiem, kas tur dzīvo, taču neviens no viņiem nezināja, kas sagaida aiz iestādes durvīm. Protams, bija neparasti mirkļi un sajūtas, bet tehnikumiešu labestīgās sirdis nenobijās un dāvāja sociālās aprūpes jauniešiem daudz jauku, neaizmirstamu mirkļu, kopīgi ejot rotaļās, zīmējot uz asfalta, dziedot un vienkārši samīļojot viens otru.

Pēc ciemošanās aprūpes centrā jauniešu sarunas ievirzījās pārdomās par dzīves jēgu, nozīmi. Vai esam kādreiz aizdomājušies par to, cik katrs no mums ir laimīgs, ka varam iet,  skriet, sportot, redzēt, dzirdēt, runāt, domāt, uztvert, saprast, iemācīties, analizēt, mīlēt, būt mīlētam, gaidītam, aprūpētam, kalt savus sapņus un piepildīt tos. Vai esam pateikušies par to, kas mums ir dots? Vai dotās dāvanas izmantojam maksimāli?

img-20160511-wa0004

Vecāki raksti «