Okt
20

Vācijas un vācu dienas Liepājas Valsts tehnikumā

18. oktobrī PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās pasākums “Vācijas un vācu valodas diena”, kuras laikā tehnikuma telpās norisinājās dažādi interesanti pasākumi.  Pasākums tika veidots sadarbībā ar Gētes institūtu un Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameru (AHK).

Par godu Vācijas un vācu dienām, tehnikuma audzēkņi izveidoja mācību restorānu, kurā skolēni paši gatavoja un pasniedza vācu nacionālās virtuves ēdienus. Restorānā tika pasniegti trīs dažādi pamatēdieni, divi deserti un no dzērieniem bija iespējams izvēlēties ūdeni ar citronu, bezalkoholisko alu, vai kafiju.

Pēcpusdienā tehnikuma auto stāvlaukumā tika atklāta arī auto izstāde “Das Auto”, kurā bija apskatāmas tehnikuma audzēkņu mašīnas, kuras ir ražotas Vācijā.

“Vācijas un vācu valodas diena” tehnikumā tika noslēgta ar pasākumu skolas aktu zālē. Pasākumā viesojās un mūzikālos priekšnesumus sniedza Liepājas Vācu biedrības jaunieši, par Vācijas un vācu valodas ietekmi uz darbu un izglītību uzrunu sniedza AHK Latvijas biroja vadītājs Māris Balčūns, Loģistikas asociācijas valdes priekšsēdētājs Normunds Krūmiņš un Eksaminācijas komisijas vadītāja Māra Birze. Pēc uzrunām,topošie loģistikas darbinieki ieguva sertifikātus, par iegūto kvalifikāciju “Loģistikas darbinieks” darba vidē balstītā izglītības programmā. Pēcāk pasākuma dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar to, kādu ietekmi uz latviešu valodu ir atstājusi vācu valoda, jo skolēni bija sagatavojuši interesantas prezentācijas par vāciskiem uzvārdiem un vācu barbarismiem, ko izmantojam mūsu sarunvalodā.

Noslēgumā pasākuma dalībnieki tika aicināti uz tasi kafijas un uzkodām ēdnīcas telpās.

Okt
18

Ikgadējais pasākums – “DV Fukši ir klāt!’’

4. oktobrī  DV Ventspils ielā 51A notika ikgadējais pasākums – “DV Fukši ir klāt!’’

Jaunajiem, pirmo kursu īrniekiem  organizējām aktivitātes  ar vairākiem  interesantiem uzdevumiem, kas ilga visa vakara garumā. Aktivitātēs  jauniešus saliedēja 3.kursa  īrnieki Arnis Dreimanis(3AM), Artis Ģēģeris(3AM),Salvis Sandis Štamers(3AM),Renārs Korpfs(3AM), Mārtiņš Vasmuss(3LD),Rūdolfs Miķelsons(3AM), Edijs Benuševics(3ET), Rihards Čabajs(3ET) un Monvids Zeme(4ET). Atsaucās liels jauno īrnieku skaits. Jauniešus  sadalīja grupās. Uzdevumi bija saistīti ar fiziskajām  aktivitātēm, garšas un smaržas,  balss saišu pārbaudēm. Pēc visu uzdevumu veikšanas jaunieši  nodeva svinīgo zvērestu. Šogad   skanēja īpaši labi un no visas sirds – ‘’Gods kalpot ‘’TEĶIM’’!’’   Aktivitāšu rīkotājiem gandarījums par kopā aktīvi pavadīto laiku!

Paldies visiem, kuri organizēja un piedalījās atraktīvajā pasākumā!

                                                                                  DV skolotājas Skaidrīte Inķe un Ieva Kaupēna

Okt
17

Tehnikuma dienesta viesnīcā Vānes ielā darbu uzsāk jaunievēlētā izglītojamo līdzpārvalde

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcā Vānes ielā 4a pēc priekšvēlēšanu pasākumiem 4.oktobrī notika dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo līdzpārvaldes vēlēšanas.

11. oktobrī jaunā līdzpārvalde pulcējās uz pirmo sēdi, kurā par līdzpārvaldes vadītāju tika ievēlēta Laura Poļanska 2FD, par līdzpārvaldes vadītāja vietnieku Justīne Anna Siliņa 2KD, protokolētāju Sindija Daize 2ĒS, kultūras darbu organizēs Madars Bērziņš 1JD un Agrita Kronberga 2ĒS, sporta pasākumus Normunds Dzintris Timbars 2ET un Kristers Gūtmanis 1AM, sadzīves jautājumus Sintija Aivita Naumčika 2FD un Ansis Pēteris Freipičs 1AM, par  līdzpārvaldes darbu skolas mājas lapā un sienas avīzēs informēs Tīna Palapa 2RK, Linda Andersone 2RK, Laura Cīrule 1P  un Laura Reine 3LD.

Ar 17.oktobri viesnīcā skolas absolvete Jana Romaško uzsāk iknedēļas  Zumbas nodarbības.

Akcijas Labo darbu nedēļa 2017 no 16. Līdz 22.oktobrim ietvaros līdzpārvalde šoreiz organizē  palīdzības sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

 

Okt
16

Tehnikuma audzēkņi pierāda savas spējas dzejā

11. oktobra pēcpusdienā PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” norisinājās daiļlasīšanas konkurss “Dzīve raibās krāsās”, kura laikā 48 drosmīgi tehnikuma audzēkņi stājās savu vienaudžu priekšā un runāja dzeju. Tā kā šogad apaļu jubileju svin Eduards Veidenbaums (150 gadi), Māris Melgalvs (60 gadi) un Māra Zālīte (65 gadi), tad jauniešu uzdevums bija izvēlēties sev sirdij tuvāko dzejoli, kuru ir sacerējusi kāda no minētajām personībām, un iemācīties to no galvas.

Audzēkņus konkursā vērtēja žūrija – direktora vietniece audzināšanas un personības attīstības jomā – Aiga Ūdre, teātra studijas skolotāja – Aija Niedola un dzejniece, bijusī latviešu valodas skolotāja – Irma Markopa.

Konkursa noslēgumā, žūrijai apspriežoties un saskaitot skolēnu iegūtos punktus, vietu sadalījums tika noteikts sekojoši:

Pirmā vieta – Kaiva Maskalāne
Otrā vieta -  Oksana Beļska
Trešā vieta – Ieva Sudraba

Pēc žūrijas lēmuma atzinību par labiem rezultātiem konkursā saņēma Ērika Bahmane, Laura Jurševska, Sandra Larmane, Samanta Marhiļeviča, Emīls Ozols, Ajbeniza Anna Podkolzina, Elvisa Riekstiņa, Anastasija Sapjorova, Sarmīte Strīķe un Kitija Uoginta.

Paldies tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotājām par konkursa organizēšanu un tehnikuma audzēkņiem par uzņēmību iemācīties dzejoli un drosmi iziet publikas priekšā to norunāt!

 

Vecāki raksti «