okt
24

Noslēdzies ,,Labo darbu mēnesis” Vānes ielas 4a Dienesta viesnīcā.

Trešdien, 22.oktobrī, Vānes ielas 4a DV īrnieku pašpārvaldes brīvprātīgie audzēkņi viesojās Veco laužu mājā, Ganību ielā 135/141.

Gatavošanās sakās  nedēļu iepriekš ar rīkotu akciju „Katram pa rudens siltumam”. Katrs DV audzēknis tika aicināts iesaistīties, ziedojot kādu nieciņu dāvanai. Atsaucība bija liela, tika dāvināti saldumi, konfetes, āboli un citas lietiņas. Skolas pašpārvaldes prezidente Vika Romaško(4KF), kura dzīvo DV, sarūpēja pašas vārītu ābolu ievārījumu.Skolotāja Skaidrīte Inķe sataisīja brīnumgardas cidonijas cukura sīrupā, skolotāja Margarita Ķude parūpējās par ievārījumiem, dārzeņu konserviem, tapotu šalli, smaržām un āboliem.No skolotājas Vijas Zīles 1TTS kursa dāvanā bija paštaisīti paliktnīši.

Koncerts sākās ar pasākuma vadītājas Anijas Ķeizares(4KR) uzrunu un dzejoli veciem ļaudīm.Par cik oktobra mēnesis  ir  Raiņa un Aspazijas jubilejas gads, Rita Radvila(2KK), Madara Vunderliha(2KK) un Ilona Barone(1TTS) veltīja dzejoļus klausītājiem.Laumas Lības Balackas(1TTS) klavierspēles pavadījumā Smaida Kliemane(1KK) uzstājās ar Ē.Ķiģeļa dziesmu ,,Palaid mani vējā’’. Madara Vunderliha izpildīja L.M.Prinduļu dziesmu ,,Debesis ir tuvu klāt’’. ,,Mana dziesma’’meitenes nodziedāja kopā. Ar ideālu ģitārspēli un dvēseliski dziedātām dziesmām iepriecināja Dāvis Doniņš (4TV) un Līga Agruma(3TTS).

Koncerta nobeigumā, skolotāja Skaidrīte Inķe novēlēja veselību un dzīvesprieku veco ļaužu nama iemītniekiem un tika pasniegtas audzēkņu sarūpētās dāvanas. Sirsnīgi atvadījušies un gandarīti par padarīto darbu audzēkņi devās atpakaļ uz Dienesta viesnīcu.

Paldies visiem, kas pasākuma ietvaros palīdzēja tapt brīnišķīgām dāvanu kastēm!

okt
23

Vānes ielas dienesta viesnīcā sava pašpārvalde

7.oktorbrī, Vānes ielas DV notika pašpārvaldes vēlēšanas. Katram DV iemītniekam tika izsniegta vēlēšanu biļete, kurā bija jāatzīmē 12 kandidāti, kurus audzēknis vēlētos redzēt DV pašpārvaldē.

Gatavošanās sākās uzreiz pēc pasākuma ,,Nu ko, Fuksi’’. Audzēkņi tika aicināti līdz 3.oktobrim pieteiksties pie DV audzinātājām, Ritas Radvilas vai Samantas Kazakēvičas, uz Pašpārvaldes kandidāta vietu. Atsaucība nebija diezko augsta, tomēr 21 audzēknis bija gatavs riskēt, un kļūt par DV Pašpārvaldes kandidātu. Veidojot sarakstu ar kandidātiem, bija redzams, kuras profesijas audzēkņi ir viss aktīvākie un komunikablākie. Sarakstā bija vērojama profesiju daudzveidība, tomēr, vairākums no kandidātiem bija no KK specialitātes.

7.oktobrī uzreiz pēc lekciju beigām, visi DV jaunieši tika aicināti doties uz audzinātāju istabu, un atdot savu balsi. Balsot devās arī krievu valodas skolotāja I.Demeško, Struktūrvienības vadītāja Ē.Zīle, DV dežurante A.Venšķēvica, DV audzinātājas S.Inķe, M.Ķude, V.Zīle.

Vēlēšanās piedalījās 108 vēlētāji un apkopojot rezultatus, visvairāk balsu -59- ieguva Ģirts Šurma(2KM) un Rita Radvila(2KK),52 balsis Smaidai Kliemanei(1KK), 45 balsis Atim Stariņam(4KE), 41 balss Diānai Zauerei(3KK), 40 balsis Tatjanai Ničiporai(4KF), 38 balsis – Samantai Kazakēvičai(3KK),Pēterim Ķūsim(2KA)un Ērikam Maļinovskim(4KE), 37 balsis – Anetei Dureņai(1KK), 35 – Ilonai Baronei(1TTS), 32 – Ievai Timbarei(2KG), 29 – Līgai Māliņai(1TTS) un Kristīnei Zeltlejai(2KG), 28 – Madarai Vunderlihai(2KK) un Raimondam Kristovskim(1KD), 26 – Ievai Ķeirei(3KTP) un Laumai Lībai Balackai(1TTS), 25 – Santai Vitkus(1TE), 24 – Kasparam Tihonovam(1KD) un 19 balsis – Justīnei Mamei(1TTS).

Pašpārvaldē iekļuva pirmie 12 visvairāk balsu ieguvušie audzēkņi.Pirmā pašpārvaldes sēde notika 15.oktobrī. Sēdē tika salīti pienākumi. Par DV pašpārvaldes vadītāju tika iecelta Tatjana Ničipora(4KF), par vadītāja vietnieci – Rita Radvila(2KK), par vadītāja palīgu – Ģirts Šurma(2KM).Tika izveidotas trīs nodaļas – kārtības, pārkāpumu uzskaites un atstrādāšanas nodaļa, informatīvā un organizatoriskā nodaļa.Par kārtības nodaļas atbildīgajiem iecelt Ati Stariņu(4KE), Samantu Kazakēviču(3KK) un Ingu Antanoviču(3KK).

Tika nolemts, rīkot labdarības nedēļu – 22.oktobrī DV pašpārvalde dosies uz veco ļaužu pansionātu, kur sniegs mazu koncertu. Veiksmi un neatlaidību jaunajai DV Pašpārvaldei!

okt
22

Rainis un Aspazija pulcē daiļlasītājus

Šodien 21. Oktorbrī  Liepājas Valsts tehnikuma aktu zālē pulksten. 14.30  pulcējās katras grupas labākie daiļlasītāji, lai cīnītos par skolas labākā daiļlasītāja titulu.

Audzēkņi, kuri piedalījās šajā pasākumā jau iepriekš bija parādījuši savas spējas iekšējos grupas konkursos. Konkursa tematika „Rainim un Aspazijai-150” tika izvēlēta, lai ieskandinātu abu dzejnieku apaļo jubileju, kura būs 2015.gadā.

Kopumā šodien žūrijas priekšā stājās 40 audzēkņi demonstrējot savas uzstāšanās un izteiksmes spējas. Viņus pēc vairākiem kritērijiem, gan runas mākslā, gan izteiksmē vērtēja 3 pārstāvju žūrijas komisija, kura sastāvēja no kultūras darbiniecēm Aijas Kraučes un Aijas Niedolas, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājas Alijas Uzuliņas.

Daiļlasīšanas konkursu rīko Liepājas Valsts tehnikuma Latviešu valodas un Literatūras metodiskā komisija ar mērķi pievērst skolu jauniešu uzmanību bagātajam literatūras un valodas mantojumam, veicināt nacionālās identitātes un piederības sajūtas attīstīšanu, kā arī pilnveidot jauniešu izteiksmīgās runas kultūru.

Žūrija pēc apspriedes nolēma balstoties uz vienādiem vērtējumiem piešķirt vairākiem audzēkņiem godalgotas vietas. Tie ir:

  • Pirmās vietas ieguvēji- Valters Trumpiks 2KD, Guntis Meņģis 2KD, Katrīna Ķipste 2KG/KR, Iveta Zikmane 2TV, Agnese Zūna 2KK
  • Otrās vietas ieguvēji-Sanita Eksteine 3KK, Elvis Lukašas 2KD,Alise Zīverte 1KF, Aivis Sils 3KT, Una Timbra 3KT
  • Trešās vietas ieguvēji- Kristīne Gromova 1KL, Laura Zeme 2KL, Pēteris Ķūsis 2KA, Valērija Podgaļska 1KF, Līga Agruma 3TTS, Ieva Zonenberga 2KK

okt
21

Tehnikums kļuvis par Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas biedru

Vecāki raksti «