Sep
21

1.kursa audzēkņi, profesijā loģistikas darbinieks, apmeklē Liepājas loģistikas un transporta uzņēmumus.

Topošie loģistikas darbinieki, kuri mācās jau trīs nedēļas darba vidē balstīto (DVB) mācību programmā, ir paspējuši iepazīt reālo darba vidi savās nākamajās mācību prakses vietās –  trijos no deviņiem  prakses uzņēmumiem.

Pēc uzņēmuma apmeklējumiem jaunieši ir guvuši ieskatu tajā darba vidē, kur norisināsies praktiskās mācības.  Jau tagad esam secinājuši, ka loģistikas sfēra ir ļoti atbildīga. Ikdienas darbs  diezgan stresains,bet aizraujošs un dinamisks, kas robežojās ar atbildību 24/7/365.

Vizītes laikā iepazināmies ar prakšu vadītājiem uzņēmumos, ar katras firmas darba specifiku un loģistikas pamatprocesiem.

Uzņēmumu vadītāji dalījās ar savu personīgo pieredzi šajā jomā, kā arī skaidroja, ko vēlās redzēt nākamajos praktikantos. Audzēkņi aktīvi uzdeva sev interesējošus jautājumus par nozari un kompānijas darbību.

Lielais paldies  jāsaka prakšu vadītajiem –Jānim Tenim, SIA “ADS Baltic”,  Sergejam Hrenovam “Scanfreight” un  Ērikam Jākobsonam  LSEZ SIA “Terrabalt” par profesionālo, precīzo un ar loģista humora devu papildināto informāciju.

“Meistarklases loģistikā” uzņēmumos turpināsies līdz 10. oktobrim. Pēc tam “ātrajā randiņā” ar prakšu vadītājiem notiks praktikantu atlase PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.

Sep
21

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./ 2019. m.g.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” uzsāk karjeras izglītības atbalsta projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietveros tiks rīkoti dažādi tematiski  pasākumi  izglītojamiem.

Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki
Pašnovētējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Izvērtēju, pilnveidoju, izlēmu 5 dienu pasākumu cikls, kura laikā jaunieši veic pašizpēti, pilnveido sevi un sastāda personīgās izaugsmes plānu 1.       kursu izglītojamie

372

Karjeras lēmumu pieņemšana Mana vieta darba tirgū Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar uzņēmumu personāla daļas pārstāvjiem par darba tirgus mainīgajām prasībām,karjeras izaugsmes iespējām. 4. kursu izglītojamie

165

Pašnovērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Iznāc no problēmu rāmja Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem –pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu. 2.       kursu izglītojamie

302

(sadalīti 7 grupās)

Pašvērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Ceļā uz izaugsmi Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu  -studentu piedalīšanos par tālākizglītības iespējām, izglītības iestāžu prasībām un piedāvātajām iespējām profesionālās varēšanas attīstībai. 3.       kursu izglītojamie

312

Darba pasaules iepazīšana Amatam zelta pamats Dažādu amatu meistaru un speciālistu vadītas meistarklases ar stāstu par iespējamiem ceļiem līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu. 1., 2., 3. kursu izglītojamie 300
Karjeras lēmumu pieņemšana Ja es gribu, tad es varu Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu piedalīšanos par uzņēmības nozīmīgumu un drosmi pieņemt šodienas pasaules izaicinājumus, lai sapņus pārvērstu īstenībā. 1.       kursu izglītojamie

372

Darba pasaules iepazīšana Manas iespējas izvēlētā nozarē Ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par darba tirgus prasībām, izaugsmes iespējām, savas atbilstības izvērtēšana un personīgās izaugsmes plāna izstrāde. 2., 3. kursu izglītojamie

360

 

Sep
21

LVT audzēkņi rod iedvesmu no jaunajiem uzņēmējiem

Rudenīgā 20. septembra rītā PIKC Liepājas Valsts tehnikuma pirmo un otro kursu pārstāvji ieradās Liepājas Jauniešu mājā, lai tiktos ar “Coworking Liepaja” vadītāju Intaru Zēnu un “Windcut Barber shop” līdzīpašnieku Elgaru Rogu.

Diskusiju laikā abi uzņēmēji labprāt dalījās ar pieredzi, akcentējot sociālizācijas nozīmi un ar savu stāstu pierādīja to, ka viss ir iespējams, tikai nepieciešama neatlaidība un pašdisciplīna.

Sarunu un un diskusiju gaitā jauniešiem bija iespēja uzzināt par to, kāds ir veidojies abu liepājnieku ceļš līdz savam uzņēmumam, ar kādām grūtībām tie saskārušies un arī kādu atbalstu no apkārtējiem tie saņēmuši, lai nokļūtu tajā vidē, kur atrodas tagad.  Savukārt jaunieši interesējās par to, kādas prasmes un īpašības ir nepieciešamas uzņēmējam, vai dienas ritmam ir jābūt saplānotam, vai profesija, kuru tie apgūst tehnikumā, būs nepieciešama pēc četriem gadiem. Elgars Roga un Intars Zēns klausītājiem pastāstīja,  kādus darbiniekus un ar kādām prasmēm un īpašībām vēlas redzēt jaunie uzņēmēji savā kolektīvā.

Jaunieši ar smaidu un pozitīvu sajūtu iedvesmoti devās prom. Daudz kas ir pašu rokās un attieksmē.

 

Sep
21

DZEJO LATVIJAI!

19.septembrī  dienesta viesnīcā Ventspils ielā 51a notika Dzejas dienām veltīts pasākums “Dzejo Latvijai”. Lai klātesošos atvērtu dzejas pasaulei, pašpārvaldes aktīvākā pārstāve Annija Antra Zauere(3TS) aicināja sacerēt kopīgu dzejoli. Tālāk jaunieši darbojās grupās, sacerot atskaņu dzejoļus, vidējā vārda dzejoļus un pirmo burtu dzejoļus. Klātesošie secināja, ka dzejas radīšana nav viegls process. Noslēgumā, lasot pašsacerētos dzejoļus, par labāko tika atzīts Jāņa Poļa(3ET) un Aksela Attes(2AT) radītais atskaņu dzejolis.

Vecāki raksti «