Aug
14

(No title)

Jūl
04

IZLAIDUMS 2017

Vairāk bildes no izlaidumiem šeit:

Izlaidums plkst. 10:00
Izlaidums plkst. 12:00
Izlaidums plkst. 14:00
Izlaidums plkst. 16:00
Izlaidums plkst. 16:00 (Foto Agris Kolbergs)
Izlaidums plkst. 18:00

Jūn
28

Atteicos no visa un jūtos kā ieguvējs!

Ir noslēdzies vēl viens mācību gads Profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas Valsts tehnikums”. Šogad skola sniedza lielisku iespēju jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) tikai 1 gada laikā iegūt profesionālo izglītību Jauniešu garantijas projekta finansētajās izglītības programmās, piemēram, “Ēdināšanas pakalpojumi”,“Grāmatvedība” un “Mehatronika”.  Stepans Sotskovs un vēl 14 viņa kursa biedri ir šīs programmas dalībnieki, kuri gada laikā apguvuši kuģa pavāra profesiju.

Stepanam ir 27 gadi, un 17 no tiem viņš ir pavadījis mācoties, jo meklē savu īsto profesiju, kurā sevi attīstīt. “Dzirdēju par iespēju apgūt bez maksas kuģa pavāra profesiju. “Daudz nedomājot, pametu savu darbu un iestājos tehnikumā,” saka pats Stepans. Kuģa pavāra arods ir tieši tas, ar kuru viņš nākotnē vēlas nodarboties. Pēc veiksmīgas kvalifikācijas prakses uz AS “Tallink Grupp” kuģa “Isabelle”, Stepanam ir piedāvāts pastāvīgs darbs. Stepans Sotskovs stāsta, ka arī pirms tam apgūtās profesijas– grāmatvedība un uzņēmējdarbība- viņam noder kuģa pavāra profesijā un noderēšot arī nākotnē, jo Stepanam ir plāni par sava uzņēmuma izveidi.

Par prakses vietu uz AS “Tallink Grupp” kuģa “Isabelle” Stepanam nācies mazliet pacīnīties un pierādīt sevi kā personību, kura nebaidās no izaicinājumiem, jo neesot bijis tik vienkārši uzreiz sasniegt savu mērķi. ”Prakses laikā ļoti noderēja mācību laikā gūtās zināšanas. Īsā laika posmā bija ļoti daudz kas jāatceras, labi, ka galva man labi strādā un spēju daudz atcerēties,” ar humoru balsī stāsta Stepans. Papildus noderējušas zināšanas par rīcību ekstrēmos apstākļos, kas tika apgūtas, sadarbojoties ar Liepājas Jūrniecības koledžu, kur PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” topošie kuģa pavāri apguva vairākus ar navigāciju saistītus mācību priekšmetus.

Pavāra profesija jau ilgu laiku ir Stepanu interesējusi, jo viņam patīk izmantot savu fantāziju ēdienu gatavošanā un uzreiz realizēt to dzīvē. ”Virtuve lieliski trenē raksturu un noturību stresa situācijās, jo visam vienmēr ir jābūt kārtībā,” atzīst Stepans. Strādājot uz kuģa, Stepanam paveras iespējas gan redzēt pasauli, gan saņemt labu atalgojumu.

Tiem, kuri apsver iespēju apgūt kuģa pavāra profesiju, Stepans iesaka nopietni apdomāt savu izvēli, jo īsā laika posmā nāksies apgūt lielu daudzumu informācijas.

Ja mērķis ir skaidrs, atliek tikai to īstenot, iestājoties Profesionālās izglītības kompetences centrā “Liepājas Valsts tehnikums”, un apgūt kuģa pavāra profesiju.

Jūn
28

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.03.2017.-28.06.2017.)

Lai nodrošinātu projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanu atklāta konkursa “Būvprojektu izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumi Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” objektiem”, id.Nr.VIAA 2017/15 ERAF LVT, rezultātā 27.04.2017. un 28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” parakstīti projektēšanas un autoruzraudzības darbu līgumi šādiem objektiem:

– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve”;
– “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūve”.

Atbilstoši projektēšanas līgumos noteiktajam notiek projektēšanas darbi.

Balstoties uz to, ka projekta ietvaros ir jānodrošina izstrādāto būvprojektu ekspertīze, kā arī plānoto būvdarbu būvuzraudzība, Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbības partneris – Valsts izglītības attīstības aģentūra – Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināja šādus atklātus konkursus:

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvekspertīzes pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/16 ERAF, kura rezultātā 26.06.2017. starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un vispārīgās vienošanās dalībniekiem noslēgta vispārīgā vienošanās;

– “Vispārīgās vienošanās noslēgšana par būvuzraudzības pakalpojumu sniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.3. specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” īstenošanas ietvaros”, id.Nr.VIAA 2017/20 ERAF, kura rezultātā notiek vispārīgās vienošanās noslēgšanas process.

Jūn
28

Noslēdzas kvalifikācijas eksāmeni

Trīs dienas, no 19. līdz 21. jūnijam, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” pēdējo kursu audzēkņi kārtoja kvalifikācijas eksāmenus, lai pēdējo reizi skolas telpās pierādītu savas spējas izvēlētajā profesijā.

Kopumā kvalifikācijas eksāmenus kārtoja 289 tehnikuma audzēkņi, iegūstot vidējo vērtējumu 7,8 balles, kas ir augstāks vērtējums nekā pagaišgad, kad vidējā atzīme kvalifikācijas eksāmenos bija 7,4 balles.

Šogad vislabākos rezultātus ieguva 4. kursa grāmatveža profesijas audzēkņi, iegūstot vidējo atzīmju vērtējumu 9,73 balles. Otrajā vietā ar labiem vērtējumiem kvalifikācijas eksāmenos ierindojas 3. kursa konditori, kuru vidējais vērtējums ir 8,71 balles un trešajā vietā ar vidējo atzīmi 8,50 ierindojas 4. kursa transporta pārvadājumu komercdarbinieki. Liels prieks arī par 4. kursa komercdarbiniekiem, mehatronisku sistēmu tehniķiem, 3. kursa pavāriem, 4. kursa viesmīlības pakalpojumu speciālistiem un Jauniešu garantijas finansētās izglītības programmas kuģa pavāriem, kuru vidējā atzīme arī bija augstāka par 8 ballēm.

Jau šo sestdien, 1.jūlijā, tehnikuma telpās tiks rīkots izlaidums, ar ko arī noslēgsies jauno profesionāļu gaitas PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” novēl panākumus arī turpmākajās dzīves gaitās!

Vecāki raksti «