Mar
16

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (19.12.2017. – 16.03.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

- 30.01.2018. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” veica atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 16.11.2017. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017) un 22.12.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātā atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve”, id.Nr.VIAA 2017/84 ERAF LVT, rezultātā 16.03.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “CTB” noslēgts būvdarbu līgums, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Sporta laukuma pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”;

- SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūve” veikta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņots ar finansējuma saņēmēju – Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju, un iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai;

- 27.02.2018. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.03.2018.

Mar
15

Rakstīt ir stilīgi

Šogad trešo reizi Liepājas Valsts tehnikumā notika pareizrakstības konkurss latviešu valodā “Rakstīt ir stilīgi”. Pasākums notiek, atsaucoties Vispasaules latviešu valodas pareizrakstības idejai attīstīt latviešu valodas rakstītprasmi, audzināt cieņu pret dzimto valodu un saliedēt sabiedrību.

Vispasaules pareizrakstības diktāts ir noticis 3 reizes un pieredzējis lielu rakstītāju atsaucību Latvijā un citās valstīs gan tiešsaistē internetā, gan dažādās mācību iestādēs. LVT pareizrakstības konkursā tika izmantots III vispasaules diktāta teksts, kura autors ir rakstnieks Nils Sakss un kurš saistošā valodā vēsta par dažiem kulinārijas šovu aspektiem.

Konkursu š.g. 12. martā organizēja LVT latviešu valodas un literatūras skolotājas, diktātu rakstīja 29 I un II kursu audzēkņi, kuriem bija iespēja netieši iepazīt atsevišķus kulinārās pasaules smalkumus, bet, galvenais, – atklāt savas pareizrakstības prasmes. Vērtētas tika arī prasmes rakstīt glīti, bez svītrojumiem.

Patīkami atzīt, ka mūsu skolā mācās jaunieši, kas prot diezgan sarežģītu tekstu uzrakstīt bez kļūdām un pietiekami glīti. Lai gan daudziem savas pareizrakstības iemaņas vēl ir jāpilnveido, latviešu valodas skolotāji pozitīvi novērtē visu dalībnieku atsaucību

Pareizrakstības konkursa “Rakstīt ir stilīgi” uzvarētāji:

1. kursu grupā

1.vieta 1 KD/RK Elvisai Riekstiņai

2. vieta 1 FD Ievai Sudrabai

3. vieta 1 DT Elvitai Petrauskai

2. kursu grupā

1. vieta 2 ĒS Signei Palubinskai

2. vieta  2 FD Laurai Pirktiņai

3. vieta 2  FD Evelīnai Kalvei

Atzinības 2 KD/KR Danai Marī Klaivai

2 GR Montai Bikšei

Mar
15

Uzsākts pasākumu cikls “Es – nākotnes uzņēmējs” un “Industrializācija 4.0 un uzņēmība”.

PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uzsākts pasākumu cikls “Es – nākotnes uzņēmējs un “Industrializācija 4.0 un uzņēmība”.

Personīgās izaugsmes treneres Gitas Paspārnes vadībā notikušas jau pirmās divas nodarbības par jaunās darba dalīšanas izaicinājumiem, par moderno uzņēmējdarbību Industrializācijas 4.0. Nodarbībā trenere rosināja domāt un meklēt savu uzņēmējdarbības kompetenču attīstības ceļu atbilstoši jaunajiem izaicinājumiem darba tirgus dalīšanā, kā arī izpētīt uzņēmības veiksmes stāstus caur pieredzi, kas kalpo par motivāciju karjeras lēmumu pieņemšanā.

Praktiskajā daļā izglītojamie pētīja savu uzņēmību, no kā tā ir atkarīga. Personīgās izaugsmes trenere Gita Paspārne uzsvēra, ka ir svarīgi tas kā mēs domājam un kā rīkojamies, akcentējot, ka uzņēmība ir jābūt!

Mar
13

Loģistikas darbinieku mācību ekskursija

7. martā PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ jaunieši no 1. un 3. Loģistikas darbinieku kursiem devās mācību ekskursijā uz uzņēmumiem  SIA ‘’Lauma Fabrics’’ un SIA ‘’Tele Textiles Latvia’’.

Liepāja šobrīd ir vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur tiek saražots ģeotekstils, ko pasaulē galvenokārt izmanto ceļu būvē, celtniecībā un citām vajadzībām. 2014. gadā tehniskā tekstila ražotni no Norvēģijas pārcēla uz Latviju. 50 % no šī uzņēmuma pieder tekstila ražotājam „Lauma Fabrics”. Pirmo reizi šis Liepājā saražotais tekstils tika izmantots arī ceļa rekonstrukcijā no Rēzeknes uz Gulbeni 2017.gadā.

Pirms došanās ekskursijā, jaunieši prezentēja iepriekš sagatavotās prezentācijas par katru no uzņēmumiem SIA “Tele Textiles Latvia” pārstāvei. Informācijas avoti bija šo uzņēmumu mājas lapas. Prezentāciju izveide jauniešiem palīdzēja jau iepriekš nedaudz iepazīt uzņēmumus, saprast kādus sevis interesējošus  jautājumus uzdot ekskursijas laikā un kam ekskursijas laikā pievērst uzmanību. Tika izveidoti arī asprātīgi un iedvesmojoši saukļi par katru no uzņēmumiem, kurus ekskursijas beigās jaunieši uzdāvināja kā paliekošu un ikdienā izmantojamu dāvanu.

Īpašu vērību uzņēmuma loģistikas procesiem pievērsa 1. kursa audzēkņi, kuri lekciju laikā iegūtās zināšanas varēja pārbaudīt mācību ekskursijas laikā, iepazīstot uzņēmumu ražošanas procesu un svarīgākās loģistikas darbības. Topošajiem loģistiem bija interesanti redzēt kā notiek ģeotekstila ražošana un izprast, cik jaudīgi un attīstīti ir blakus esošie uzņēmumi. Uzņēmuma „TeleTextiles Latvia” tirdzniecības menedžeris Krists Egliņš savā birojā saistoši izstāstīja par Liepājā ražotā ģeotekstila pārdošanu starptautiskajā tirgū, piedāvāja jauniešiem prakses vietas.

Mācību ekskursija bija patīkama atelpa no zināšanu ieguves skolas solos, kas deva turpmāku motivāciju mācību darbam. Tā kā pirmajam loģistikas darbinieku kursam šī bija pirmā mācību ekskursija, jaunieši atzīst, ka ir pateicīgi par šādu iespēju un vēlētos apmeklēt arī citus uzņēmumus, kuros varētu turpināt iegūt zināšanas, apskatot uzņēmumus un komunicējot ar uzņēmuma loģistikas darbiniekiem, tā iegūstot sava veida praktisko pieredzi un aizdomājoties par prakses un varbūt arī nākotnes darba vietām tepat Liepājā.

Everita Kozule un 1LD kurss.

Vecāki raksti «