okt
22

Rainis un Aspazija pulcē daiļlasītājus

Šodien 21. Oktorbrī  Liepājas Valsts tehnikuma aktu zālē pulksten. 14.30  pulcējās katras grupas labākie daiļlasītāji, lai cīnītos par skolas labākā daiļlasītāja titulu.

Audzēkņi, kuri piedalījās šajā pasākumā jau iepriekš bija parādījuši savas spējas iekšējos grupas konkursos. Konkursa tematika „Rainim un Aspazijai-150” tika izvēlēta, lai ieskandinātu abu dzejnieku apaļo jubileju, kura būs 2015.gadā.

Kopumā šodien žūrijas priekšā stājās 40 audzēkņi demonstrējot savas uzstāšanās un izteiksmes spējas. Viņus pēc vairākiem kritērijiem, gan runas mākslā, gan izteiksmē vērtēja 3 pārstāvju žūrijas komisija, kura sastāvēja no kultūras darbiniecēm Aijas Kraučes un Aijas Niedolas, kā arī latviešu valodas un literatūras skolotājas Alijas Uzuliņas.

Daiļlasīšanas konkursu rīko Liepājas Valsts tehnikuma Latviešu valodas un Literatūras metodiskā komisija ar mērķi pievērst skolu jauniešu uzmanību bagātajam literatūras un valodas mantojumam, veicināt nacionālās identitātes un piederības sajūtas attīstīšanu, kā arī pilnveidot jauniešu izteiksmīgās runas kultūru.

Žūrija pēc apspriedes nolēma balstoties uz vienādiem vērtējumiem piešķirt vairākiem audzēkņiem godalgotas vietas. Tie ir:

  • Pirmās vietas ieguvēji- Valters Trumpiks 2KD, Guntis Meņģis 2KD, Katrīna Ķipste 2KG/KR, Iveta Zikmane 2TV, Agnese Zūna 2KK
  • Otrās vietas ieguvēji-Sanita Eksteine 3KK, Elvis Lukašas 2KD,Alise Zīverte 1KF, Aivis Sils 3KT, Una Timbra 3KT
  • Trešās vietas ieguvēji- Kristīne Gromova 1KL, Laura Zeme 2KL, Pēteris Ķūsis 2KA, Valērija Podgaļska 1KF, Līga Agruma 3TTS, Ieva Zonenberga 2KK

okt
21

Tehnikums kļuvis par Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas biedru

okt
21

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.09. – 30.09.2014.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente - Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4.45

30.49

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

97.26

darbnīcu korpusā blokā – B

13.43

93.72

mācību korpuss – blokā C

7.92

38.43

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – B

48.48

86.80

Ventilācija:

mācību korpuss – blokā C

15.91

31.60

Iekšējie UK tīkli:

mācību korpuss – blokā C

0.00

3.48

Siltummezgli:

mācību korpuss – blokā C

25.79

69.35

Apkure:

mācību korpuss – blokā C

3.63

16.40

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.81

34.54

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

92.04

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

95.76

mācību korpusā blokā – C

2.23

85.46

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

79.36

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.12

44.89

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.02

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

1.69

5.37

mācību korpusā blokā C

8.28

14.96

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

7.83

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

3.91

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

3.74

mācību korpusā blokā – C

0.00

5.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

12.04

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

1.86

mācību korpusā blokā – C

30.33

32.30

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

15.82

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.38

1.75

darbnīcu korpusā blokā – B

12.85

14.70

mācību korpusā blokā – C

0.95

12.77

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.11

6.60

Ventilācija:

mācību korpusā blokā – C

0.06

13.50

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

4 .25

34.62

Nojaukšanas darbi

4.40

92.29

Sienas

2.72

19.88

Apdares darbi

1.09

3.04

Apkure

0.17

4.81

Iekšējie UK tīkli

0.00

2.08

Iekšējie EL tīkli

3.12

25.00

Ventilācija

6.36

21.12

okt
17

Tehnikumā radošā darbnīca „Matemātika – veiksmes atslēga!”

Karjeras nedēļas ietvaros trešdien, 15.oktobrī tehnikumā bija iespēja apmeklēt darbnīcu „Matemātika – veiksmes atslēga!”

Darbnīcā radoši rosījās ēzelītis Monta , kas vēlējās torti cept un matemātiku apgūt.

Tehnikuma matemātikas skolotāju vadībā klātesošie iesaistījās visdažādāko uzdevumu rēķināšanā, kuri būs noderīgi visām profesijām.

 

Vecāki raksti «