okt
23

(No title)

Streiks

okt
13

Uzņemšana

Profesionālās izglītības kompetences centrs

“Liepājas Valsts tehnikums”

PLĀNO

uzsākt mācības no 2016. gada janvāra šādās akreditētās profesionālās izglītības programmās:

 

Nepieciešamie dokumenti

  • Iegūtās izglītības dokumenta kopija /uzrādot dokumenta oriģinālu/
  • medicīniskā izziņa /veidlapa Nr.027/u ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju/
  • 6 fotokartiņas
  • deklarētās dzīves vietas izziņas kopija
  • Pase vai identifikācijas karte

Dokumenti

Dokumentus varēs iesniegt no 2015. gada 7. decembra līdz 2016. gada 4. janvārim Liepājā, Klāva Ukstiņa ielā 17/23 2-22. kabinetā (2. stāvs) no plkst. 10.00-14.00.

Uzņemšanas komisijas tālr. 27865329

nov
27

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.10. – 30.10.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente - Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

15.13

90.28

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

1.26

99.16

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

1.98

99.15

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

100

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.65

100

darbnīcu korpusā blokā – C

13.13

87.23

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

75.31

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

87.30

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

18.02

96.02

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

27.05

76.51

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.69

95.23

darbnīcu korpusā blokā – B

2.28

95.44

darbnīcu korpusā blokā – C

19.28

95.27

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.01

92.68

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

78.70

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

75.19

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.45

54.26

darbnīcu korpusā blokā – B

8.41

95.81

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

24.50

91.84

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

7.12

97.00

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.34

84.17

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

96.13

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

13.26

93.99

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

6.53

63.82

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.49

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

64.56

96.17

darbnīcu korpusā blokā – B

9.28

97.59

mācību korpuss – blokā C

6.83

97.90

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

47.91

97.44

darbnīcu korpusā blokā – B

17.82

97.80

mācību korpuss – blokā C

33.62

98.08

RTU

31.02

97.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.36

97.12

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.54

mācību korpuss – blokā C

1.33

99.19

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

14.17

99.53

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.37

97.38

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

99.35

mācību korpuss – blokā C

20.89

98.74

RTU apkure

14.01

98.29

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

12.50

84.72

darbnīcu korpusā blokā – B

6.76

96.08

mācību korpuss – blokā C

17.70

86.23

RTU

15.75

93.06

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

29.00

87.94

darbnīcu korpusā blokā – B

19.39

91.15

mācību korpusā blokā – C

24.23

90.20

RTU

21.77

82.41

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

42.68

90.55

darbnīcu korpusā blokā – B

43.63

91.04

mācību korpusā blokā – C

28.51

90.59

RTU

26.27

82.51

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.02

90.13

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

62.83

mācību korpusā blokā – C

0.05

28.91

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.85

73.64

darbnīcu korpusā blokā – B

16.39

81.85

mācību korpusā blokā – C

6.87

76.71

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

28.00

88.27

darbnīcu korpusā blokā – B

16.06

81.49

mācību korpusā blokā – C

13.11

70.68

Tehnoloģiskās līnijas:

43.17

80.29

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.13

87.50

Nojaukšanas darbi:    

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

1.39

98.81

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

98.31

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.34

96.90

darbnīcu korpusā blokā – B

17.87

82.99

mācību korpusā blokā – C

13.88

64.52

skolas savienojošā daļā blokā – D

33.36

80.47

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.48

96.15

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.15

mācību korpusā blokā – C

9.55

94.18

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.56

92.47

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

13.49

92.06

darbnīcu korpusā blokā – B

2.46

53.28

mācību korpusā blokā – C

2.07

82.50

skolas savienojošā daļā blokā – D

17.67

84.79

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

71.01

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

76.47

mācību korpusā blokā – C

0.00

73.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

77.34

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.93

97.07

darbnīcu korpusā blokā – B

17.34

96.24

mācību korpusā blokā – C

28.69

95.93

skolas savienojošā daļā blokā – D

29.57

88.62

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

6.53

98.31

mācību korpusā blokā C

18.48

98.59

skolas savienojošā daļā blokā – D

16.35

98.81

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.96

78.31

darbnīcu korpusā blokā – B

16.41

87.84

mācību korpusā blokā – C

24.09

84.65

skolas savienojošā daļā blokā – D

23.95

86.07

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

17.81

71.55

darbnīcu korpusā blokā – B

15.73

98.38

mācību korpusā blokā – C

32.44

98.26

skolas savienojošā daļā blokā – D

27.96

98.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.60

99.10

mācību korpusā blokā – C

15.14

98.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.75

93.99

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.36

91.84

darbnīcu korpusā blokā – B

23.52

88.66

mācību korpusā blokā – C

17.82

87.47

skolas savienojošā daļā blokā – D

13.37

86.75

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

21.84

90.16

darbnīcu korpusā blokā – B

35.84

92.13

mācību korpusā blokā – C

24.60

88.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

46.15

92.31

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.35

30.69

darbnīcu korpusā blokā – B

1.47

62.66

mācību korpusā blokā – C

3.07

47.62

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.84

43.56

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

37.70

69.55

darbnīcu korpusā blokā – B

39.19

66.26

mācību korpusā blokā – C

39.60

68.53

skolas savienojošā daļā blokā – D

42.43

65.35

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.72

62.49

darbnīcu korpusā blokā – B

14.24

58.02

mācību korpusā blokā – C

14.07

61.72

skolas savienojošā daļā blokā – D

8.22

64.19

Izziņošanas sistēma

40.19

90.20

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.98

97.40

darbnīcu korpusā blokā – B

1.51

97.73

mācību korpusā blokā – C

8.63

97.41

skolas savienojošā daļā blokā – D

10.75

96.96

Ventilācijas siltumapgāde

3.39

97.45

Ārējie ŪK tīkli:

0.00

100

Nojaukšanas darbi

53.18

96.96

Zemes darbi

37.29

61.90

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.30

75.70

Nojaukšanas darbi

0.00

99.56

Ailas

16.65

80.11

Būvkonstrukcijas

28.32

81.83

Sienas

5.05

76.60

Fasāde

4.30

90.19

Jumts

0.00

65.30

Apdares darbi

6.89

67.09

Lifts

27.13

57.13

Dažādi darbi

6.97

6.97

Apkure

44.47

97.95

Iekšējie UK tīkli

35.53

97.83

Siltummezgls

0.90

98.28

Iekšējie EL tīkli

14.30

82.57

Piekļuves kontroles sistēma

43.46

69.01

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

48.63

91.13

Sakaru tīkli. Videonovērošana

1.19

34.85

Ventilācija

21.82

72.47

Ārējie ŪK tīktli

0.00

100

Nojaukšanas darbi

10.73

88.27

Zemes darbi

0.38

82.88

nov
25

Galda klājumu konkurss 4TĒ

Trešdien, 25. novembrī, 4. kursa ēdinšānas speciālistiem norisinājās galda klājumu konkurss. Katrs audzēknis bija izvēlējies sev tuvu tēmu, kam veltīt īpašu galda klājumu, sastādīt ēdienkarti un servēt traukus pēc izvēlētajiem ēdieniem. Izvēlētās tēmas bija visdažādākās. Kāds izvēlējās klāt galdu par sev mīļākajiem svētkiem, kas straujiem soļiem tuvojas, proti, Ziemassvētkiem. Kāds klāja romantisko galdu Valentīndienas svinībām. Neparastākā tēma bija Kapus svētku galda klājums.

Visi audzēkņi bija piedomājuši pie galda rotājumiem, meklējuši galdautus, gatavojuši rotājumus, ēdienkartes un galda kartes, locījuši salvetes.

nov
24

Tehnikumā top 5000 piparkūku

Jau svētdien, 29. novembrī, tiks aizdegta pirmā Adventes svece un PIKC “Liepājas Valsts tehnikumā” smaržo pēc piparkūkām. Audzēkņi kopā ar skolotājām jau laikus sāka gatavoties svētkiem, sataisīta piparkūku mīkla, bet šīs nedēļas laikā taps 5000 piparkūku, ar ko tiks cienāti liepājnieki un pilsētas viesi svētdienas vakarā, kad Rožu laukumā iedegsies pilsētas lielā egle. Piparkūkas cep skolas audzēkņi skolotājas Inetas Moiseņas vadībā, bet svētdien no pulksten 16 līdz 19 tās izdalīs īpašas rūķu meitenes. Viņām galvā būs skaistas, īpaši šim notikumam šūtas cepures ar skaistiem pušķiem un priekšā sarkans priekšautiņš. Meklējiet šis meitenes pie Lielās egles un tiksiet pie gardām jo gardām piparkūkām.

Jau ierasts, ka pie svētku egles iedegšanas iespējams arī sasildīties ar siltu tēju, par ko šogad gādās PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” audzēknis Tomass Zīle ar savu uzņēmumu “Tomasa garšas laboratorija”.

Lai gards un silts svētku gaidīšanas laiks!

nov
24

Tehnikuma audzēkņi uzvar tapešu līmēšanas konkursā

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā no 5. līdz 6. novembrim norisinājās Latvijas profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Apdares darbi”. Topošie amata meistari pārbaudīja savas zināšanas un prasmes tapešu līmēšanā.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikumu” konkursā pārstāvēja Daiga Kalēja un Valdis Prūsis, kurus konkursam gatavoja skolotāja Svetlana Priede. “Esam lepni par iegūto 1. vietu,” teic skolotāja. Audzēkņi cītīgi gatavojušies, treniņu laikā pie jauna skata tikusi arī istabiņa dienesta viesnīcā K. Ukstiņa ielā.

Kopumā konkursā piedalījās desmit profesionālās izglītības skolas. Katrs konkursa dalībnieks konkursa darbus veica ar līdzpaņemtajiem instrumentiem – rokas instrumentiem, elektroinstrumentiem, mērierīcēm, palīgierīcēm un individuālajiem aizsardzības līdzekļiem. Konkursa rīkotāji dalībniekus nodrošināja ar atsevišķām darba vietām un materiāliem.

Konkursa laikā komandas strādāja dienesta viesnīcas istabiņās. Katrā istabiņā pa divām komandām. Tapetes bija jālīmē ar atkāpi no griestiem. Tām bija noteikts raksts, kas jāsaskaņo.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” jau ziņoja, ka šī pati audzēkņu komanda D. Kalēja un V. Prūsis ieguva 2. vietu audzēkņu profesionālās meistarības konkursā “Sienas krāsošana un dekoratīvā apmetuma apdares darbi”.

Vecāki raksti «