sep
02

(No title)


sep
02

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” IELŪDZ visus absolventus un bijušos skolotājus uz „Absolventu balli”

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”, atzīmējot savu 95. jubileju, IELŪDZ uz „Absolventu balli”!

Šā gada 16. oktobrī Liepājas Olimpiskajā centrā pulksten 21.30 notiks PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” „Absolventu balle”, uz kuru aicināti visi* absolventi, skolotāji un darbinieki, kuri šo gadu laikā beiguši vai strādājuši kādā no Liepājas profesionālajām skolām.

*”Liepājas Valsts tehnikums”  izveidojies laika gaitā, apvienojot dažādas Liepājas profesionālās izglītības iestādes, tāpēc aicināti absolventi no:

 • Liepājas Valsts tehnikums;
 • RTU Liepājas filiāles profesionālās vidusskolas;
 • RTU LMZTK;
 • Liepājas Būvamatniecības vidusskolas;
 • Liepājas 31. Arodvidusskolas;
 • 31.PPTV;
 • 31.AVS;
 • Liepājas Tūrisma un Tekstila vidusskolas;
 • Liepājas 48. arodvidusskolas;
 • 48.PPTV;
 • 48.AVS;
 • 49.AVS;
 • 12.AVS;
 • šoferu skolas;
 • Liepājas Vakara tehnikuma;
 • Liepājas Politehikuma

Dalības maksa pasākumā 10 eiro jāieskaita LVT kontā
Profesionālās izglītības kompetences centrs „Liepājas Valsts tehnikums”
Reģ Nr. LV90009516617
Ventspils iela 51, Liepāja, LV-3405
Valsts kase, kods TRELLV22
LV45TREL7150664010000

Līdzi jāņem groziņš.

Pieteikšanās līdz 10. oktobrim.

Pieteikšanās uz “Absolventu balli”

okt
02

Svinīgais Skolotāju dienas pasākums

Ik gadu oktobra pirmajā svētdienā Latvijā tiek atzīmēta Starptautiskā Skolotāju diena. Mēs savas skolotājas suminājām mazliet ātrāk, 1. oktobrī, lai jau nākamajā dienā viņas varētu izbaudīt ekskursiju. Kā norādīja PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts, skolotāji ir pelnījuši īpašu atzinību ik dienu, bet reizi gadā viņš un skolas vadība īpaši pateicas kolēģiem par iepriekšējā gadā paveikto. Pateicības rakstus un ziedus saņēma skolotāji, kuri pagājušajā mācību gadā īpaši bija palīdzējuši audzēkņiem sagatavoties un veiksmīgi nokārtot kvalifikācijas eksāmenus, centralizētos eksāmenus. Palīdzējuši bērniem veiksmīgi startēt olimpiādēs, konkursos un pievērsuši īpašu uzmanību audzināšanas darbam, mudinot piedalīties aktivitātēs, kas nav obligātas.

Arī skolēni šai reizē bija sagatavojuši īpašus sveicienus skolotājām, pasakot vārdus, ko ikdienā, garām viens otram skrienot, piemirst.

Tā kā šis ir Liepājas Valsts tehnikuma 95. jubilejas gads, pie īpašas nozīmītes tika ikviens skolotājs, lai arī pēc gadiem atcerētos šo īpašo gadu un to, ka ir viens no šīs skolas stūrakmeņiem.

Paldies mūsu skolotājiem par nesavtīgo, iedvesmojošo darbu, lai izturība un enerģija arī turpmāk!

okt
02

Tehnikuma topošie tērpu stila speciālisti iepazīst jaunās rudens kolekcijas

TC “Baata” trešdien, 30. septembrī, viesojās PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” pirmā kursa audzēknes. Meitenes apgūst tērpa stila speciālista profesiju un mācību ekskursijā bija devušās, lai iepazītu jaunās kolekcijas un izprastu vizuālā koptēla veidošanas principus. Ar jauno kolekciju, skatlogu noformējuma veidošanu un preču izvietošanas knifiem meitenes iepazīstināja tirdzniecības centra pārstāve Madara.

Šobrīd TC”Baata” 2. stāvā ir apskatāma arī pavasarī notikušā konkursa “Jaunais profesionālis 2015″ laikā izgatavotie tērpi.
Konkursu organizēja PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” un Valsts izglītības satura centrs sadarbībā ar Liepājas tekstila nozares uzņēmumiem un nozares asociācijām. Konkursa tēma “Tiekamies Liepājas vējā”.
Konkursā piedalījās 10 dalībnieki no Latvijas profesionālās izglītības iestādēm – Rīgas Stila un modes profesionālās vidusskolas, Rīgas Amatniecības vidusskolas, VSIA “Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, PIKC “Ogres tehnikums”. Konkursantu izgatavotos tērpus vērtēja profesionāla žūrija – “Lauma Lingerie” vadošā dizainere Dace Nelsone, šūšanas salona “No auduma līdz tērpam” īpašniece Sanita Komhubere , Liepājas Dizaina un mākslas vidusskolas apģērbu dizaina nodaļas pasniedzēja Marita Viļumsone.

sep
28

Mācās ne tikai skolēni, bet arī pasniedzēji

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” skolotāja, nozares specialitātes “Komercdarbība” vadītāja, specialitātes “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” pasniedzēja Inguna Antona augusta pēdējā nedēļā izmantoja iespēju stažēties reklāmas aģentūrā “Idea group”, Rīgā.

Pirmā diena sākās ar reklāmas aģentūras apskati, iepazīšanos ar darbiniekiem un viņu pārstāvētajām sfērām. Kopumā aģentūrā strādā ap 50 darbiniekiem, kuru vidējais vecums ir no 27 līdz 30 gadi. “Diena aģentūrā iesākas Rīgai neraksturīgi mierīgi, visi saplāno darbus, sadala atbildības,” stāsta pasniedzēja. Viņa tiek piesaistīta projektu gripai, kas izstrādā piedāvājuma prezentācijas materiālu kāda uzņēmuma izsludinātajam konkursam par reklāmas kampaņas izstrādi. Materiālā ietilpst reklāmas brīfs, patērētāju un tirgus raksturojums, pētījuma dati, konkurentu vērtējums, radošais koncepts, plānotais mediju sadalījums un citas specifiskas lietas. “Īsts mierinājums skolotāja – teorija ir vajadzīga,” norāda LVT pasniedzēja.

Stažēšanās laikā LVT pasniedzēja piedalījās arī reklāmas koncepta izstrādē jaunam medikamentam. Šai procesā galvā bija ideju ģenerēšana. Skolotāja I. Antona saņēma arī mājas darbu – izveidot reklāmas konceptu. Vēl pasniedzējai bija iespēja piedalīties reklāmas filmēšanā restorānā “Čarlstons”. Topošais reklāmas materiāls saistīts ar interaktīvas izglītojošas spēles veidošanu interneta vidē ar šefpavāru Lauri Aleksejevu galvenajā lomā. Viena reklāmas projekta sagatavošanā apiet mēneši, bet filmēšana pāris minūtes garam klipam aizņem aptuveni nedēļu.

Mācību nedēļas laikā I. Antona noklausījās arī reklāmas aģentūras “Idea group” direktora Ģirta Ozoliņa lekciju par reklāmas veidošanas stūrakmeņiem – stratēģiju, ideju un izpildījumu. Iepazinusies arī ar aģentūras pētījumu veikšanas un datu analīzes procesiem. Aģentūra pati veic nelielus kvalitatīvus mārketinga pētījumus un sadarbojas arī ar pilna servisa tirgus, sociālo un mediju pētījumu kompāniju TNS LATVIA. Neiedomājamas iespējas paver šī sadarbība! Datu bāze ļauj, izmantojot visdažādākās datu kombinācijas, iegūt atbildes uz interesējošiem jautājumiem. Kombinējot to ar dažādiem mediju auditorijas datu apstrādes un patērētāju izpētes rīkiem (masu mediju auditoriju dažādām datu apstrādes programmām), tiek vizualizēti tirgus un patērētāju uzvedības procesi un tendences. ”Žēl, ka mūsu audzēkņiem nav pieejama šāda datu bāze mācību nolūkiem,” atzīst LVT pasniedzēja.

Tradicionālo un digitālo mediju plānošanas nodaļās I. Antona iepazinusies ar reklāmas izvietošanas procesiem plašsaziņas līdzekļos. Izmantojot dažādus mediju plānošanas un optimizācijas rīkus (plānošanas programmas), top reklāmas kampaņu plāni un grafiki, noteiktas izmaksas un budžeti. “Pārliecinājos, cik svarīgas ir pamatzināšanas profesijā, ko audzēkņi reizēm noniecina un neizprot. Kā “medus maize” manām ausīm skanēja reklāmas plānotājas Anastasijas vārdi: “Ja grib pelnīt lielu naudu, tad ir jāzina “Excel”-is , ja nē, tad var slaucīt ielas!”

sep
25

Izmēģina alternatīvo eksāmenu

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” piedalās Eiropas Sociālā fonda projektā “Nozaru kvalifikācijas sistēmas izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Līdz ar to ceturtdien, 24. septembrī, Liepājas Valsts tehnikumā sadarbībā ar darba devēju SIA “Elnetwork” notika izmēģinājuma alternatīvais pārbaudījums – kvalifikācijas eksāmens kvalifikācijā “Elektrotehniķis”. Alternatīvajā eksāmenā piedalījās desmit audzēkņi, kurus sagatavoja skolotāji Andris Roze un Gunārs Luka un Edvīns Šēpers. Alternatīvā kvalifikācijas eksāmena mērķis ir izveidot alternatīvu pārbaudījuma saturu, ko varētu realizēt darba vidē.

Projekta laikā tika sagatavoti pieci uzdevumu komplekti – apgaismojuma instalācija, sadalnes, strūklakas un ielu apgaismojuma uzstādīšana. Pārbaudījuma pamatā ir reāls projekts, norāda darba grupas vadītāja PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktora vietniece Ilze Kupše. Teorētiskajā daļā audzēkņi veidoja projekta specifikāciju, atbildēja uz teorētiskiem jautājumiem, kā arī analizēja vides un darba aizsardzības situāciju. Teorētiskās daļas testa vietā teorija tiek pārbaudīta kompleksāk – pietuvinātāk reālai darba situācijai, mazinot iespējamību atbildi atzīmēt.

Praktiskajā daļā, izmantojot projekta shēmu, veica reālu darbu speciāli izveidotā vietā LVT teritorijā, kura piemērota reālajai darba videi. Tehnikuma sētā izrakta tranšeja, uzstādīti apgaismes stabi, kā arī sadalnes. Praktiskajā daļā eksaminējamie elektrotehniķis un elektromontieris darbu varēja veikt grupā vienlaicīgi, kā rezultātā elektrotehniķis parāda spēju plānot un organizēt sev pakļautā personāla darbu atbilstoši uzdevumam. Šajā eksāmena daļā tika pārbaudītas visas elektrotehniķa būtiskās prasmes un kompetences. Kā atzina SIA “Elnetwork” vadītājs Dans Perševics, skolas audzēkņiem ir lietderīgi strādāt ar reāliem skapjiem, vadiem un pārējo, kas ir reālajā darba vidē, jo tādējādi viņi ir daudz labāk sagatavoti, ne vien izpildot teorētiskās prasības. “Praktiskās zināšanas ir tas, kas darba tirgū ir vajadzīgs un šāda veida eksāmens parāda daudz vairāk,” viņš uzsver. Šobrīd viņa vadītajā uzņēmumā strādā trīs tehnikuma beidzēji.

Šis bija pirmais šāda veida pārbaudījuma izmēģinājums Latvijā. Tāpēc eksāmena norisi vēroja eksperti no Valsts Izglītības Satura centra, Valsts Izglītības attīstības aģentūras, Enerģētikas nozares ekspertu padomes, kā arī darba devēji.

Vecāki raksti «