«

»

Apr
26

Tehnikums triumfē radošajā pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno…”Tehnikums triumfē radošajā pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno…”

23.aprīlī 61 tehnikuma audzēknis devās uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, lai piedalītos Kurzemes novada radošajā pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno…”.

Šo pasākumu organizēja IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un profesionālās izglītības iestādēm, lai popularizētu profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā, lai iesaistītu jauniešus tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā.

Pasākums norisinājās 3.kārtās: profesionālās izglītības iestādēs; vēsturiskajos novados un noslēguma pasākums paredzēts Balvos 6. un 7. jūnijā. Novadu pasākumu organizatori izstrādāja repertuāru atbilstoši tēmām: Zemgalei – „Mīlestība”; Kurzemei – „Laiks”; Vidzemei – „Brīvība”; Latgalei – „Gaisma”.

Radošajā pasākumā  piedalījās tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu dalībnieki, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji, kuri radoši prezentēja savu profesiju.

Kuldīgā no rīta līdz pat plkst. 14.00 notika mēģinājumi, lai radītu vienotu kopskatu tematiskajam lielkoncertam, tad neliela ekskursija pa UNESCO mantojumu – Kuldīgas vecpilsētu un visbeidzot – dižkoncerts ar moto  „Kurzemes vējš  jaunatnes sapņu burās”.

No Kurzemes novada pavisam kopā piedalījās 11 profesionālās vidusskolas, tai skaitā trīs no Rīgas. Katra skola demonstrēja lieliskus priekšnesumus, bet vislielākās ovācijas un VISC izveidotās ekspertu komisijas uzslavas saņēma PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” māksliniecisks uzvedums ar jauktā kora, TDK „Odziņa”, dramatiskā pulciņa un individuālo talantu sniegumu.

Paldies par ieguldīto darbu pulciņu vadītājiem: Intai Āboliņai, Ilzei Āboliņai, Aijai Niedolai, Valērijam Šestalovskim, Elitai Siliņai un direktora vietniecei audzināšanas darbā Inesei Trukšānei. 

[Gallery not found]23.aprīlī 61 tehnikuma audzēknis devās uz Kuldīgas Tehnoloģiju un tūrisma profesionālo vidusskolu, lai piedalītos Kurzemes novada radošajā pasākumā „Vārdi un darbi, kas vieno…”.

Šo pasākumu organizēja IZM Valsts izglītības satura centrs (VISC) sadarbībā ar Balvu novada pašvaldību un profesionālās izglītības iestādēm, lai popularizētu profesionālās izglītības sistēmu un interešu izglītības lomu Latvijā un Eiropā, lai iesaistītu jauniešus tautas tradīciju un kultūras vērtību saglabāšanā un attīstībā.

Pasākums norisinājās 3.kārtās: profesionālās izglītības iestādēs; vēsturiskajos novados un noslēguma pasākums paredzēts Balvos 6. un 7. jūnijā. Novadu pasākumu organizatori izstrādāja repertuāru atbilstoši tēmām: Zemgalei – „Mīlestība”; Kurzemei – „Laiks”; Vidzemei – „Brīvība”; Latgalei – „Gaisma”.

Radošajā pasākumā  piedalījās tautas deju, mūsdienu deju, koru, ansambļu, vokāli instrumentālo ansambļu, teātru, pūtēju kolektīvu dalībnieki, kā arī tērpu un frizūru demonstrētāji un individuālie izpildītāji, kuri radoši prezentēja savu profesiju.

Kuldīgā no rīta līdz pat plkst. 14.00 notika mēģinājumi, lai radītu vienotu kopskatu tematiskajam lielkoncertam, tad neliela ekskursija pa UNESCO mantojumu – Kuldīgas vecpilsētu un visbeidzot – dižkoncerts ar moto  „Kurzemes vējš  jaunatnes sapņu burās”.

No Kurzemes novada pavisam kopā piedalījās 11 profesionālās vidusskolas, tai skaitā trīs no Rīgas. Katra skola demonstrēja lieliskus priekšnesumus, bet vislielākās ovācijas un VISC izveidotās ekspertu komisijas uzslavas saņēma PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” māksliniecisks uzvedums ar jauktā kora, TDK „Odziņa”, dramatiskā pulciņa un individuālo talantu sniegumu.

Paldies par ieguldīto darbu pulciņu vadītājiem: Intai Āboliņai, Ilzei Āboliņai, Aijai Niedolai, Valērijam Šestalovskim, Elitai Siliņai un direktora vietniecei audzināšanas darbā Inesei Trukšānei. 

[Gallery not found]