«

»

Mar
11

Diskusija par programmas „Tērpu stila speciālists” uzlabošanu Liepājas pārstāvniecībā Rīgā

Latvia-Lithuania

27.februārī uz tikšanos Liepājas pārstāvniecībā Rīgā PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji bija aicinājuši kolēģus no Rīgas, Jelgavas, Daugavpils un Ogres profesionālās izglītības iestādēm. Diskusijā piedalījās arī IZM, VISC pārstāvji un Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis Strazds. Tikšanās laikā tehnikuma pārstāvji prezentēja  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus, kuri veidoti sadarbībā ar asociāciju un Rīgas stila un modes profesionālo vidusskolu. Tikšanās dalībnieki  atzinīgi novērtēja izstrādāto materiālu kvalitāti un aktualitāti. Diskusijas laikā  par skolu pieredzi realizējot programmu „Tērpu stila speciālists” tika analizēts paveiktais un akceptēts uzsvars starppriekšmetu saiknes stiprināšanai.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

[Gallery not found]