«

»

Mai
29

Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”

Latvia-Lithuania

viesnīca “Amrita”, Rīgas iela 7/9,
Liepāja 2014.gada 3.jūnijs

10.20 – 11.00 Reģistrācija un rīta kafija
11.00 – 11.05 Konferences atklāšana

Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

11.05 – 11.25 Profesionālās izglītības sistēma Latvijā, duālās izglītības līdzšinējā pieredze un nākotnes

izaicinājumi

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

11.25 – 11.45 Profesionālās izglītības sistēma Lietuvā

Dr. Saulius Zybartas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās un profesionālās izglītības departamenta direktors

11.45 – 12.05 Sadarbības labās prakses piemēri starp tekstilnozares uzņēmumiem Latvijā un Liepājas valsts tehnikumu

Jurijs Hadarovičs Latvijas Veļas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un attīstības jautājumos

12.05 – 12.25 Pieprasīta profesija – sākums veiksmīgai karjerai

Virginija Nakienė , Paņevežu reģiona darba biržas Paņevežu departamenta vadītāja

12.25 – 12.45 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “VocEdu” nozīmīgākie

rezultāti sadarbojieties kopīgi profesionālās izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā

Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja

12.45 – 13.30 Pusdienu pauze
PANEĻDISKUSIJA
13.30 – 15.10 Profesionālās izglītības globālais konteksts un izaicinājumi – vienotais darba tirgus Eiropā,

jauniešu bezdarbs, urbanizācija un imigrācija, demogrāfiskā krīze, pāreja uz ekonomiku ar augstu pievienoto vērtību

Vienotais darba tirgus Eiropā: Kāda ir profesionālās izglītības loma un uzdevumi Latvijai un Lietuvai, integrējoties vienotajā darba tirgū? Vai varam runāt par vienotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu darba tirgu? Kādas pārmaiņas gaidāmas pārrobežu darba tirgū tuvākajā nākotnē?

Jauniešu bezdarbs: Vai profesionālā izglītība ir risinājums jauniešu bezdarba mazināšanai?

Kā jauniešiem apgūt tik ļoti nepieciešamās praktiskās iemaņas, ko vēlas darba devēji? Vai profesionālās izglītības virzība uz modularitāti un izmantojot duālās izglītības elementus uzlabos jauniešu prasmes nākotnē?

15.10 – 15.30

Sadarbības deklarācijas parakstīšana starp Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm

15.30 Konferences noslēgums

Konferences darba valoda: latviešu un lietuviešu ar sinhrono tulkojumu.
Lūdzam reģistrēties konferencei līdz 2014.gada 30.maijam šeit: http://www.kurzemesregions.lv/seminars