«

»

Jūn
04

Jaunieši bez maksas varēs apgūt četras profesijas

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

Jau šoruden PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” piedāvā jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez maksas apgūt 4 profesijas.

Jaunajā mācību gada piedāvājam iegūt šādas profesionālas kvalifikācijas:

  • Drēbnieks (mācību ilgums – 1 gads, iepriekšējā izglītība – 9 klases);
  • Mehatronisku sistēmu tehniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Automehāniķis (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība – 12 klases);
  • Klientu apkalpošanas speciālists (mācību ilgums – 1,5 gads, iepriekšējā izglītība -12 klases)

Kāpēc izvēlēties šīs profesionālās izglītības programmas?

  • Atbilstoši sekmēm var saņemt stipendiju līdz 115 eiro mēnesī.
  • Var iegūt profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz konkrētā izglītības programma un tas nepieciešams darba tirgū.
  • Nodrošināta kvalifikācijas prakses vieta.
  • Apmaksāti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un izdevumi par naktsmītni kvalifikācijas prakses laikā (līdz 71 eiro mēnesī), civiltiesiskā apdrošināšana uz kvalifikācijas prakses laiku un obligātās veselības pārbaudes izdevumi, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Uzņem:

  • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) bez iepriekš iegūtas profesionālās kvalifikācijas, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumos.
  • Jauniešus vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot) ar iepriekš iegūtu profesionālo kvalifikāciju, kuri var būt reģistrējušies NVA kā bezdarbnieki vai darba meklētāji, bet vienlaikus nav atbalsta saņēmēji NVA īstenotajos apmācību vai nodarbinātības pasākumoskuri profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ne agrāk kā gada laikā pirms uzņemšanas projekta ietvaros īstenotajās profesionālās izglītības programmās.