«

»

Nov
27

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.10. – 30.10.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

15.13

90.28

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

1.26

99.16

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

1.98

99.15

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

100

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.65

100

darbnīcu korpusā blokā – C

13.13

87.23

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

75.31

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

87.30

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

18.02

96.02

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

27.05

76.51

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.69

95.23

darbnīcu korpusā blokā – B

2.28

95.44

darbnīcu korpusā blokā – C

19.28

95.27

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.01

92.68

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

78.70

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

75.19

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.45

54.26

darbnīcu korpusā blokā – B

8.41

95.81

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

24.50

91.84

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

7.12

97.00

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.34

84.17

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

96.13

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

13.26

93.99

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

6.53

63.82

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.49

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

64.56

96.17

darbnīcu korpusā blokā – B

9.28

97.59

mācību korpuss – blokā C

6.83

97.90

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

47.91

97.44

darbnīcu korpusā blokā – B

17.82

97.80

mācību korpuss – blokā C

33.62

98.08

RTU

31.02

97.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.36

97.12

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.54

mācību korpuss – blokā C

1.33

99.19

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

14.17

99.53

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.37

97.38

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

99.35

mācību korpuss – blokā C

20.89

98.74

RTU apkure

14.01

98.29

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

12.50

84.72

darbnīcu korpusā blokā – B

6.76

96.08

mācību korpuss – blokā C

17.70

86.23

RTU

15.75

93.06

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

29.00

87.94

darbnīcu korpusā blokā – B

19.39

91.15

mācību korpusā blokā – C

24.23

90.20

RTU

21.77

82.41

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

42.68

90.55

darbnīcu korpusā blokā – B

43.63

91.04

mācību korpusā blokā – C

28.51

90.59

RTU

26.27

82.51

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.02

90.13

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

62.83

mācību korpusā blokā – C

0.05

28.91

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.85

73.64

darbnīcu korpusā blokā – B

16.39

81.85

mācību korpusā blokā – C

6.87

76.71

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

28.00

88.27

darbnīcu korpusā blokā – B

16.06

81.49

mācību korpusā blokā – C

13.11

70.68

Tehnoloģiskās līnijas:

43.17

80.29

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.13

87.50

Nojaukšanas darbi:    

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

1.39

98.81

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

98.31

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.34

96.90

darbnīcu korpusā blokā – B

17.87

82.99

mācību korpusā blokā – C

13.88

64.52

skolas savienojošā daļā blokā – D

33.36

80.47

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.48

96.15

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.15

mācību korpusā blokā – C

9.55

94.18

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.56

92.47

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

13.49

92.06

darbnīcu korpusā blokā – B

2.46

53.28

mācību korpusā blokā – C

2.07

82.50

skolas savienojošā daļā blokā – D

17.67

84.79

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

71.01

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

76.47

mācību korpusā blokā – C

0.00

73.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

77.34

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.93

97.07

darbnīcu korpusā blokā – B

17.34

96.24

mācību korpusā blokā – C

28.69

95.93

skolas savienojošā daļā blokā – D

29.57

88.62

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

6.53

98.31

mācību korpusā blokā C

18.48

98.59

skolas savienojošā daļā blokā – D

16.35

98.81

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.96

78.31

darbnīcu korpusā blokā – B

16.41

87.84

mācību korpusā blokā – C

24.09

84.65

skolas savienojošā daļā blokā – D

23.95

86.07

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

17.81

71.55

darbnīcu korpusā blokā – B

15.73

98.38

mācību korpusā blokā – C

32.44

98.26

skolas savienojošā daļā blokā – D

27.96

98.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.60

99.10

mācību korpusā blokā – C

15.14

98.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.75

93.99

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.36

91.84

darbnīcu korpusā blokā – B

23.52

88.66

mācību korpusā blokā – C

17.82

87.47

skolas savienojošā daļā blokā – D

13.37

86.75

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

21.84

90.16

darbnīcu korpusā blokā – B

35.84

92.13

mācību korpusā blokā – C

24.60

88.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

46.15

92.31

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.35

30.69

darbnīcu korpusā blokā – B

1.47

62.66

mācību korpusā blokā – C

3.07

47.62

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.84

43.56

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

37.70

69.55

darbnīcu korpusā blokā – B

39.19

66.26

mācību korpusā blokā – C

39.60

68.53

skolas savienojošā daļā blokā – D

42.43

65.35

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.72

62.49

darbnīcu korpusā blokā – B

14.24

58.02

mācību korpusā blokā – C

14.07

61.72

skolas savienojošā daļā blokā – D

8.22

64.19

Izziņošanas sistēma

40.19

90.20

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.98

97.40

darbnīcu korpusā blokā – B

1.51

97.73

mācību korpusā blokā – C

8.63

97.41

skolas savienojošā daļā blokā – D

10.75

96.96

Ventilācijas siltumapgāde

3.39

97.45

Ārējie ŪK tīkli:

0.00

100

Nojaukšanas darbi

53.18

96.96

Zemes darbi

37.29

61.90

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.30

75.70

Nojaukšanas darbi

0.00

99.56

Ailas

16.65

80.11

Būvkonstrukcijas

28.32

81.83

Sienas

5.05

76.60

Fasāde

4.30

90.19

Jumts

0.00

65.30

Apdares darbi

6.89

67.09

Lifts

27.13

57.13

Dažādi darbi

6.97

6.97

Apkure

44.47

97.95

Iekšējie UK tīkli

35.53

97.83

Siltummezgls

0.90

98.28

Iekšējie EL tīkli

14.30

82.57

Piekļuves kontroles sistēma

43.46

69.01

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

48.63

91.13

Sakaru tīkli. Videonovērošana

1.19

34.85

Ventilācija

21.82

72.47

Ārējie ŪK tīktli

0.00

100

Nojaukšanas darbi

10.73

88.27

Zemes darbi

0.38

82.88

[Gallery not found]