«

»

Dec
23

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.11. – 14.12.2015

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

 

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

9.72

100

Nojaukšanas darbi

0.85

100

Sienas

16.21

100

Fasāde

4.65

100

Jumts

17.74

100

Ailas

15.27

100

Apdares dabi

17.97

100

Lifts

98.51

100

Ventilācija

2.78

100

Iekšējie UK tīkli

2.26

100

Siltummezgli

1.16

100

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

0.47

100

Apkure

1.38

100

Iekšējie EL tīkli

9.98

100

UAS sistēma

13.00

100

Izziņošanas sistēma

11.33

100

Datu un video sistēma

16.06

100

Apsardzes sistēma

22.60

100

Piekļuves sistēma

18.67

100

Tehnoloģiskās līnijas

19.71

100

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51  

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

7.50

100

Nojaukšanas darbi

1.80

100

Būvkonstrukcijas

18.78

100

Sienas

4.51

100

Fasāde

21.85

100

Jumts

5.42

100

Ailas

5.54

100

Apkure

1.43

100

Apdares dabi

15.78

100

Iekšējie UK tīkli

8.30

100

Siltummezgli

2.69

100

Iekšējie EL tīkli

11.32

100

UAS sistēma

9.31

100

Sakaru tīkli, videonovērošana

53.86

100

Piekļuves sistēma

32.56

100

Apsardzes signalizācija

38.39

100

Izziņošanas sistēma

9.80

100

Ventilācija:

2.62

100

Ventilācijas siltumapgāde

2.55

100

Nojaukšanas darbi

3.04

100

Zemes darbi

38.09

100

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A  

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

24.30

100

Nojaukšanas darbi

0.44

100

Ailas

19.89

100

Būvkonstrukcijas

18.17

100

Sienas

23.40

100

Fasāde

9.81

100

Jumts

34.70

100

Apdares darbi

32.92

100

Lifts

42.87

100

Dažādi darbi

93.03

100

Apkure

2.05

100

Iekšējie UK tīkli

2.17

100

Siltummezgls

1.72

100

Iekšējie EL tīkli

17.43

100

Piekļuves kontroles sistēma

30.99

100

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

8.87

100

Sakaru tīkli. Videonovērošana

65.15

100

Ventilācija

27.53

100

Nojaukšanas darbi

11.73

100

Zemes darbi

17.12

100

[Gallery not found]