«

»

Nov
07

Turpina attīstīt darba vidē balstītu mācību programmu izveidi

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” vadība turpina attīstīt darba vidē balstītu mācību programmu izveidi un notikušas tikšanās ar metālapstrādes uzņēmumiem no Liepājas un tuvākās apkārtnes, kā arī ar enerģētikas uzņēmumiem.

Tikšanās reizēs ar uzņēmējiem tika pārrunātas tālākās sadarbības iespējas, turpinot ceļu uz darba vidē balstītu mācību programmu izveidi. Darba devēji norādīja uz trūkumiem izglītības sistēmā, kvalifikācijas prakšu iespējām uzņēmumos, kā arī pārrunāja iespējas par lielāku sadarbību ar PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” vadību, lai sagatavotu mācību programmas tā, lai darba devējiem tās būtu lietderīgākas un audzēkņi saņemtu izglītību un prasmes kādas nepieciešamas reālajā darba tirgū. Tika pārrunāta arī iespēja jau esošajiem darbiniekiem celt kvalifikāciju un apmācīt jaunas prasmes tehnikumā.

Tikšanās reizēs piedalījās arī nozares asociāciju pārstāvji, kas ir tie, kuri norāda profesionālajām mācību iestādēm, kādi speciālisti nepieciešami darba tirgum, kāda ir nozares attīstības gaita. Direktora vietniece mācību jomā Ilze Kupše norāda, ka pēc šīm tikšanās reizēm ir pārliecība, ka profesionālā izglītība un darba devēji ir uz viena ceļa, kurā tiek domāts par to, kā sagatavot jauniešus darba tirgum pēc iespējas spējīgākus un veiksmīgākus.

Darba vidē balstītas mācības šobrīd ir profesionālās izglītības prioritāte. Šogad kā pirmie šādu izglītības veidu sāka īstenot loģistikas joma. 1,5 gadīgās programmas “Loģistikas speciālists” audzēkņi, kuri uz tehnikuma nāk pēc vidējās izglītības iegūšanas, daļu mācību laika pavada uzņēmumos, daļu skolā.

[Gallery not found]