«

»

Okt
17

Tehnikuma dienesta viesnīcā Vānes ielā darbu uzsāk jaunievēlētā izglītojamo līdzpārvalde

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcā Vānes ielā 4a pēc priekšvēlēšanu pasākumiem 4.oktobrī notika dienesta viesnīcā dzīvojošo izglītojamo līdzpārvaldes vēlēšanas.

11. oktobrī jaunā līdzpārvalde pulcējās uz pirmo sēdi, kurā par līdzpārvaldes vadītāju tika ievēlēta Laura Poļanska 2FD, par līdzpārvaldes vadītāja vietnieku Justīne Anna Siliņa 2KD, protokolētāju Sindija Daize 2ĒS, kultūras darbu organizēs Madars Bērziņš 1JD un Agrita Kronberga 2ĒS, sporta pasākumus Normunds Dzintris Timbars 2ET un Kristers Gūtmanis 1AM, sadzīves jautājumus Sintija Aivita Naumčika 2FD un Ansis Pēteris Freipičs 1AM, par  līdzpārvaldes darbu skolas mājas lapā un sienas avīzēs informēs Tīna Palapa 2RK, Linda Andersone 2RK, Laura Cīrule 1P  un Laura Reine 3LD.

Ar 17.oktobri viesnīcā skolas absolvete Jana Romaško uzsāk iknedēļas  Zumbas nodarbības.

Akcijas Labo darbu nedēļa 2017 no 16. Līdz 22.oktobrim ietvaros līdzpārvalde šoreiz organizē  palīdzības sniegšanu Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmei “Lauvas sirds”.

Darot kopā, var izdarīt vairāk labu darbu!

[Gallery not found]