«

»

Mar
12

Iepazīst darba pasauli būvniecības izstādē “Māja 2018 “.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  izglītojamie no būvdarbu un enerģētikas – elektronikas programmām šā gada  9. martā apmeklēja būvniecības izstādi “Māja 2018”.

Jaunieši iepazinās ar nozaru uzņēmumiem, noskaidrojot un izzinot darba tirgus iespējas un prasības no saviem potenciālajiem darba devējiem un nolūkoja iespējamās prakses vietas.  PIKC “Liepājas valsts tehnikums”  nozaru pedagogi izglītojamajiem deva uzdevumu izzināt darba devēja prasības un ieteikumus tālākizglītības iespējām būvniecības nozaru profesijās, darba vides raksturojumu un nepieciešamo izglītību, kā arī noskaidrot darba vides specifiku un, vai darbu konkrētajā uzņēmumā var apvienot ar mācībām.

Izglītojamie rūpīgi iepazinās ar izstādes “Māja 2018” piedāvāto klāstu un pamatīgāk izpētīja sev aktuālākos uzņēmumus veicot pārrunas ar uzņēmumu pārstāvi, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par darbības jomu un nepieciešamajām kompetencēm nozarē. Nopietnākā saruna būvdarbu programmas jauniešiem izvērtās ar “PATA kokmateriāli” par termokoksni un darbu kokmateriālu nozarē, savukārt  elektronikas programmu jaunieši bija ieinteresēti uzņēmuma “ABB “ radītajā produktā – Gudrā māja. Izglītojamie vēlējās noskaidrot kādas prasmes ir nepieciešamas, lai spētu darboties ar  digitālo vadības bloku .

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogi ar jauniešiem pēc atgriešanās no izstādes “Māja 2018” veidos atgriezenisko saikni un diskutēs par aktuālajiem karjeras veidošanas nosacījumiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū un atrastu spēcīgas prakses vietas.

[SinglePic not found]