«

»

Mar
13

Loģistikas darbinieku mācību ekskursija

7. martā PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ jaunieši no 1. un 3. Loģistikas darbinieku kursiem devās mācību ekskursijā uz uzņēmumiem  SIA ‘’Lauma Fabrics’’ un SIA ‘’Tele Textiles Latvia’’.

Liepāja šobrīd ir vienīgā vieta Baltijas valstīs, kur tiek saražots ģeotekstils, ko pasaulē galvenokārt izmanto ceļu būvē, celtniecībā un citām vajadzībām. 2014. gadā tehniskā tekstila ražotni no Norvēģijas pārcēla uz Latviju. 50 % no šī uzņēmuma pieder tekstila ražotājam „Lauma Fabrics”. Pirmo reizi šis Liepājā saražotais tekstils tika izmantots arī ceļa rekonstrukcijā no Rēzeknes uz Gulbeni 2017.gadā.

Pirms došanās ekskursijā, jaunieši prezentēja iepriekš sagatavotās prezentācijas par katru no uzņēmumiem SIA “Tele Textiles Latvia” pārstāvei. Informācijas avoti bija šo uzņēmumu mājas lapas. Prezentāciju izveide jauniešiem palīdzēja jau iepriekš nedaudz iepazīt uzņēmumus, saprast kādus sevis interesējošus  jautājumus uzdot ekskursijas laikā un kam ekskursijas laikā pievērst uzmanību. Tika izveidoti arī asprātīgi un iedvesmojoši saukļi par katru no uzņēmumiem, kurus ekskursijas beigās jaunieši uzdāvināja kā paliekošu un ikdienā izmantojamu dāvanu.

Īpašu vērību uzņēmuma loģistikas procesiem pievērsa 1. kursa audzēkņi, kuri lekciju laikā iegūtās zināšanas varēja pārbaudīt mācību ekskursijas laikā, iepazīstot uzņēmumu ražošanas procesu un svarīgākās loģistikas darbības. Topošajiem loģistiem bija interesanti redzēt kā notiek ģeotekstila ražošana un izprast, cik jaudīgi un attīstīti ir blakus esošie uzņēmumi. Uzņēmuma „TeleTextiles Latvia” tirdzniecības menedžeris Krists Egliņš savā birojā saistoši izstāstīja par Liepājā ražotā ģeotekstila pārdošanu starptautiskajā tirgū, piedāvāja jauniešiem prakses vietas.

Mācību ekskursija bija patīkama atelpa no zināšanu ieguves skolas solos, kas deva turpmāku motivāciju mācību darbam. Tā kā pirmajam loģistikas darbinieku kursam šī bija pirmā mācību ekskursija, jaunieši atzīst, ka ir pateicīgi par šādu iespēju un vēlētos apmeklēt arī citus uzņēmumus, kuros varētu turpināt iegūt zināšanas, apskatot uzņēmumus un komunicējot ar uzņēmuma loģistikas darbiniekiem, tā iegūstot sava veida praktisko pieredzi un aizdomājoties par prakses un varbūt arī nākotnes darba vietām tepat Liepājā.

[Gallery not found]

Everita Kozule un 1LD kurss.