«

»

Mar
23

Praktisko mācību laikā uzlabo tehnikuma dienesta viesnīcu

Mūsu tehnikumā mācās darbīgi jaunieši! Praktisko mācību laikā 2. kursa apdares darbu tehniķi ķērās pie darba un uzlaboja 5 istabas Vānes ielas dienesta viesnīcā.

Tikai divu nedēļu laikā tika paveikts liels darbs –  istabām nokrāsoja sienas, izlīmēja tapetes un veica citus nepieciešamos darbus.

Runājot ar pasniedzēju Svetlanu Priedi viņas balsī bija dzirdams liels lepnums par jauniešiem, un viņa atzina, ka ir prieks gan viņai, gan pašiem jauniešiem par to, ka ieguldītais darbs būs paliekošs un Vānes ielas dienesta viesnīcas iedzīvotāji varēs dzīvot svaigi uzlabotās istabās.

[Gallery not found]