«

»

Mai
24

Mācību ekskursija.

Šā gada 15. maijā Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ,,Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Profesionālās izglītības  kompetences centra ,,Liepājas Valsts tehnikums” trešā kursa  finanšu darbinieki un otrā un trešā kursa  grāmatvedības specialitātes jaunieši devās mācību ekskursijā uz Latvijas Republikas Valsts kontroli, bet kultūras apvāršņa palielināšanai apmeklēja Latvijas Nacionālo bibliotēku.

Mācību ekskursijas mērķis –  iepazīt nozares uzņēmumu un izzināt darba tirgus iespējas, kā arī radīt priekšstatu par profesionālo kompetenci un tās pilnveidi. Latvijas Republikas Valsts kontroles  ( LRVK) apmeklējums topošajiem speciālistiem bija lieliska darba pasaules iepazīšana, iegūta interesanta un lietderīga informācija par uzņēmuma darbību un struktūru, revīziju un tās nepieciešamību, uzzināts par nepieciešamajām kompetencēm, kas savarīgas valsts kontrolierim. Jauniešus sagaidīja un tikšanos vadīja LRVK Personāla daļas vadītāja Ilze Valdovska. Jaunieši tika iesaistīti ne tikai diskusijā, bija arī praktiskas nodarbes darba grupās. Izveidojot piecas darba grupas, jauniešiem katrā darba grupā  tika uzdots uzdevums – reāla situācija no revidenta pieredzes, un jauniešiem bija jāpieņem lēmums, kā rīkoties, pamatojot, kāpēc. Ilze Valdovska izvērtēja jauniešu atbildes, izsakot uzslavu par interesentām un pareizām atbildēm.

Ilze Valdovska akcentēja, ka ,,grāmatveža peofesija ir nākotnes profesija ar lieliskām priekšrocībām darba tirgū” un profesionālās pilnveides iespējām, viņa  rosināja topošos speciālistus lūkoties plašāk par profesijas un karjeras attīstības izaugsmes iespējām. Izvērtējot profesijas reitingu, tika norādīta gan profesionālās kompetences nepieciešamība, gan ētikas nepieciešamība.

Pēc  LRVK apmeklējuma jaunieši devās uz Latvijas modernās arhitektūras pērli – grāmatu krātuvi ,,Latvijas Nacionālo bibliotēku”, kurā klātienē aplūkoja oriģinālu Dainu skapi. Gida pavadībā bija iespēja izstaigāt vairākas telpas –  dažādas funkcionālas lasītavas, atpūtas telpas, Ziedoņa dārzu, aplūkot  grāmatu sienas un eksponātus, piemēram, arhivāras grāmatas, Latvjas valūtas – lata banknotes un monētas. Informatīvi piesātināts un interesants bija gidu vēstījums par bibliotēkas vēsturi un arhitektūru, par bibliotēkas nozīmi Latvijas kultūras kanonā.

I.Tilta

[Gallery not found]