«

»

Jūn
11

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (17.03.2018. – 11.06.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti stadiona demontāžas darbi.
  • atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, rezultātā 14.05.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “AL BŪVE” noslēgts būvdarbu līgums Nr.10.54.7/9, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”. 07.06.2018. ir uzsākti pārbūves darbi.