«

»

Jūl
11

Mācību ekskursija uz Ventspili

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  audzēkņi no 1.- 3. kursa loģistikas darbiniekiem un 3. kursa automehāniķiem 8. jūnijā apmeklēja SIA Bucher Municipal un Ventspils ostas kravu terminālu, lai iepazītu darba pasauli un izzinātu darba tirgus iespējas, prasības un ielūkotos darba ikdienā.

SIA Bucher Municipal apmeklējuma laikā audzēkņi tika sadalīti mazās grupās un uzņēmuma profesionāļu vadībā izzināja kā praktiski tiek pielietotas dažādas loģistikas sistēmas, iepazinās ar uzņēmuma darba nozares specifiku, izzināja darba tirgus iespējas un karjeras izaugsmes iespējas profesijā.

Pieredzējuša jūrasbraucēja Viktora Vainauska vadībā PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” audzēkņi tika izvadāti pa Ventspils ostas kravu termināliem uz kuģīša “Hercogs Jēkabs”. Audzēkņi iepazinās ar ostas uzņēmumu darba specifiku un tika minēti vērtīgi, praktiski piemēri no pieredzes par dažādu beramkravu, lejamkravu pārkraušanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas īpatnībām. Audzēkņiem tika pastāstīts par Ventspils ostas kravu termināla darbību, nozares specifiku, nepieciešamajām kompetencēm, darbinieku ikdienu un atbildību.

[Gallery not found]