«

»

Sep
18

Iegūst jaunu kvalifikāciju

Vakar izglītības dokumentu par iegūtu kvalifikāciju – Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG) ieguva izglītojamie, kas izmantoja iespēju un pieteicās uz Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) rīkotajām mācībām pieaugušajiem. Mācības pieaugušajiem tiek rīkotas Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa „Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, vienošanās Nr. 8.4.1.0./16/I/001 ietvaros.