«

»

Nov
02

Informē par aktualitātēm un iespējām pieaugušo izglītībā

Vakar PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” telpās norisinājās Kurzemes reģionālais seminārs “EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma – pieaugušo izglītības atbalstam”. Seminārs tika organizēts Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” (Granta Nr. 2016-3137/001-001) ietvaros.

Semināru ar uzrunām atklāja Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre–Lathere un PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors Agris Ruperts.

Semināra tālākajā norisē tika izrunātas dažādas tēmas par pieaugušo izglītību, piemēram, par to kādi ir pieaugušo izglītības izaicinājumi un iespējas pastāstīja Kurzemes reģiona izglītības eksperte, Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” mājas lapas redaktore Ingrīda Muraškovska.

Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta vecākā eksperte, Erasmus+ projekta “Nacionālie koordinatori Eiropas pieaugušo izglītības programmas īstenošanai” vadītāja  Laura Iveta Strode iepazīstināja dalībniekus ar pieaugušo izglītības aktualitātēm Latvijā.

Par EPALE – Eiropas pieaugušo izglītības elektroniskā platforma un Latvijas līdzdalību tajā pastāstīja Izglītības un zinātnes ministrijas īstenotā Eiropas Komisijas Erasmus+ programmas projekta “EPALE Nacionālais atbalsta dienests” vadītāja Ilze Seipule.

Savukārt, Valsts izglītības attīstības aģentūras Eiropas Savienības Izglītības programmu departamenta pārstāve pastāstīja par pieaugušo izglītības iespējām Erasmus+ programmā un semināra noslēgumā par iespējām un risinājumiem EPALE lietošanai tieši  Kurzemes reģionā pastāstīja Liepājas Universitātes studiju programmas “Eiropas valodu un kultūras studijas” direktore, EPALE Kurzemes reģiona koordinatore Elita Balčus.