«

»

Dec
03

Ar Poliju un Lietuvu paraksta sadarbības līgumu

30.novembrī Polijā, Belostokā norisinājās Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr.2018-1-PL01-KA202-050623 “Prefcontruction” partneru pirmā tikšanās. Projekta partneru sanāksmē Lietuvas “Klaipedos Ernesto Galvanausko Profesinio Mokymo Centras”(KEGPMC) direktore D. Martišauskiene, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” direktors A.Ruperts un Polijas, “Fundacja Regionalne Cenrum Kompetencji”(RCC) direktors M.Šredzinski svinīgi parakstīja projekta īstenošanas līgumu. Projekta mērķis ir labas pieredzes apmaiņa, mācību metožu uzlabošana galdniecības un būvniecības nodaļā. Projekta īstenošanas laiks 2 gadi.