«

»

Dec
17

Projekta “Motivating Young Europeans” piektā tikšanās Darmštatē

No 2018. gada 9. līdz 14. decembrim Darmštatē notika Erasmus+ projekta “Jauno eiropiešu motivēšana” piektā starptautiskā sanāksme. Tajā piedalījās 35 jaunie eiropieši no Brescia (Itālija), Liepājas (Latvija) un Plockas (Polija) māsas pilsētām Darmštatē. Sanāksmi atbalsta Darmštates Tehniskā Universitāte, Heinrih-Emanuel-Merck-Schule, uzņēmumi Merck un mg.softech, kā arī IHK Darmstadt un Darmstates pilsētas dome.

Erasmus Plus projekts “Jauno eiropiešu motivēšana” (2017-2019) kalpo kā rīks, lai nodotu ideju par Eiropas vienotību un solidaritāti profesionālajā izglītībā, tādējādi dodot iespēju stažieriem palīdzēt veidot viņu darba vidi un sabiedrību, kurā viņi dzīvo. Tā ir stratēģiska partnerība starp pilsētām no Vācijas, Itālijas, Polijas un Latvijas. Projekts pievēršas mācekļiem sadraudzības pilsētās, lai atvieglotu viņu iesaistīšanos profesionālajā dzīvē un pavērtu iespējas Eiropas darba tirgū. Vietējie uzņēmumi, pilsētas administrācija un arodskolas pastiprina sadarbību, lai mudinātu jaunos eiropiešus doties uz ārzemēm un iegūt jaunu pieredzi. Piemēram, pilsētas strādā kopā, lai izveidotu mācību programmu starpkultūru izglītībai arodskolās un mācību uzņēmumos, lai sagatavotu mācības ārvalstīs un tādējādi izveidotu ilgtspējīgu Eiropas profesionālās izglītības tīklu. Projekts palīdz sekmēt sadarbības partnerību pilsētu sadarbību, lai nodrošinātu labu sadarbību starp uzņēmumu un skolu.