«

»

Feb
06

PIKC LVT ieinteresē potenciālos audzēkņus

5. febuāra rītā PIKC LVT audzēkņi, kopskaitā 4, no 3. kursa programmas “Tērpu stila speciālists”, 2. kursa programmas “Finanšu darbinieks” un 3. kursa programmas “Mehatronisku sistēmu tehniķis” kopā ar pedagoģi karjeras konsultanti Randu Misāni devās uz Brocēnu novada kultūras un izglītības centru, lai iepazīstinātu potenciālos PIKC LVT audzēkņus un citu skolu pārstāvjus ar skolas piedāvātajām mācību programmām un citām iespējām, kādas paveras, mācoties mūsu tehnikumā. Pasākumā piedalījās arī LMMDV, Saldus tehnikums, Bulduru dārzkopības vidusskola, Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola, Rīgas dizaina un mākslas vidusskola, u.c.

LVT audzēkņi bija sagatavojuši 2 radošās darbnīcas ar iespēju abās aktīvi darboties pašiem,  tāpēc pedagoģe karjeras konsultante Randa  uzsāka sarunu ar atnākušajiem jauniešiem, noskaidrojot, vai tie ir bijuši Liepājā un ar ko tiem tā asociējas, vienlaikus iepazīstinot ar LVT mācību programmu piedāvājumu un  mudinot izmēģināt radošās darbnīcas. Pārvarot sākotnējo mulsumu un bailes, pie abām darbnīcām sāka pulcēties vairāki pamatskolu jaunieši, kas drūzmējoties un veroties pār plecu priekšā stāvošajiem, mēģināja saskatīt un vērot notiekošās darbības, neviļus izveidojot pat rindu.

Meitenes Dina un Sanda no programmas “Tērpu stila speciālists” bija ieradušās ar koferi, kurš pilns ar krāsainām, mirdzošām ēnām, pudelītēm un dažāda lieluma otiņām, lai dotu iespēju ikvienam interesentam uz lapas izveidot paša stilizētu grimu jeb “Make -up”. Savukārt puišus vilināja LVT 3 MT audzēkņa Rinalda sagatavotā vadu instalācija, kurā  bija iespēja saslēgt 6 dažādu grūtības pakāpju vadu savienojumus, lai pēc tam ar lampiņu palīdzību noskaidrotu, vai izveidotais savienojums reāli darbojas. Runājot par robotiku, skolēnus iepazīstināja ar programmēšanas valodām. Savukārt par  to, kā ir būt audzēknei vislielākajā un modernākajā tehnikumā visā Kurzemē un mācīties tādu programmu kā “Finanšu darbinieks”, savā pieredzē dalījās Inuta no 2 FD.

Pamatskolas skolēni, izpildot piedāvātos uzdevumus, no katras mācību iestādes saņēma vērtējumu punktos, kuri atspoguļoja viņu interesi, attieksmi un vēlmi iesaistīties dotajās aktivitātēs.  Lielākos censoņus apbalvoja ar piemiņas balvām.

Uz tikšanos atvērto durvju dienā 11. aprīlī!