«

»

Mar
05

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (07.12.2018. – 05.03.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbu ietvaros uzstādīti karoga masti, soliņi, velosipēdu turētāji un citi darbi. Ir atlikuši žoga uzstādīšanas darbi un labiekārtošanas darbi.
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbi – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve, turpinās logu konstrukciju stiprināšanas darbi.

Lai nodrošinātu projektā paredzētā sporta aprīkojuma iegādi, veikts atklāts konkurss “Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/07 ERAF LVT, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.