«

»

Apr
26

Aizvadīts konkurss “Gudrais grāmatvedis 2019”

Vakar tehnikumā norisinājās profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Gudrais grāmatvedis 2019”, kurā piedalījās grāmatvežu profesijas audzēkņi no PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, PIKC “Valmieras tehnikums” un Jēkabpils agrobiznesa koledžas.

Konkursa pirmajā uzdevumā dalībniekiem bija jāveic saimnieciskās darbības uzdevuma uzskaite un nepieciešamo grāmatvedības dokumentu noformēšana. Otrajā uzdevumā dalībnieki piedalījās viktorīnā, kur bija nepieciešams atbildēt uz dažādiem ar grāmatvedību saistītiem jautājumiem.

Izvērtējot komandu paveikto, dienas beigās tika apbalvotas veiksmīgākās komandas:

3. vietu ieguva Jēkabpils agrobiznesa koledža

2. vietu ieguva PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

1. vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”.

Par vērtīgām balvām bija parūpējusies arī konkursa atbalstītāja – biznesa augstskola Turība.

Paralēli konkursam, pasniedzēji piedalījās profesionālās pilnveides seminārā grāmatvedības un uzņēmējdarbības nozarēs “Nodokļu ietekme uz juridisko un fizisko personu ienākumiem”. Seminārs norisinās valsts izglītības satura centra ESF projekta “Profesionālās izglītības iestāžu efektīva pārvaldība un personāla kompetences pilnveide” (Vienošanās Nr. 8.5.3.0/16/I/001) ietvaros