«

»

Apr
16

Ceļā uz izaugsmi

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 15. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” aktu zālē norisinājās paneļdiskusija “Ceļā uz izaugsmi”.

Diskusijas moderadors bija Roberts Vītols – ‘’Robyworks’’ dibinātājs un īpašnieks. Izvēle par labu Robertam bija pamatojoties uz viņa radošo darbības jomu.

Tajā piedalījās: Renāts Botkus – mācījies komercpakalpojumu darbinieka specialitātē – tagad studē RTU, strādā banka ‘’Citadele’’, Līga Agruma – tērpu stila speciāliste, tagad studē Liepājas Universitātē, Līga izglītību specialitātē neturpināja, Alvils Kopštāls –mācījies mehatronikas tehniķa specialitātē, tagad – studē RTU, Tomass Zīle – mācījies ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, tagad studē Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Tās mērķis bija motivēt un iedrošināt izglītojamos domāt par karjeras izaugsmi – kā vienu no iespējām –  tālākizglītība. Informēt par izglītības procesu visas dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām.

Paneļdiskusijas mērķauditorija bija 2.,3. kursu audzēkņi, kuriem jau ir pirmā prakse izvēlētā specialitātē. Tomēr zāle bija pilna, jo interese par paneļdiskusijas tēmām bija arī citiem tehnikuma audzēkņiem.

Diskusija noritēja brīvā sarunas gaisotnē, kurā diskusijas dalībnieki dalījās par iegūto zināšanu vērtību, studējot tik dažādās augstskolās. Pasākuma dalībnieki, bijušie PIKC LVT audzēkņi un moderators Roberts Vītols, iesaistot esošos audzēkņus mērķtiecīgā sarunā, apmainās viedokļiem, argumentējot tos ar faktiem pētījumos par izglītības nozīmi un saņemot atgriezenisko saiti par diskusijas tematu.

Vērtīga informācija bija par to, ka kļūdas izvēlē var būt, jo dzīvē nav perfektu lietu un situāciju, bet tā ir iespēja no savām kļūdām  mācīties. Īpaša gaisotne radās brīdī, kad diskusijas dalībnieki izteica pateicību par iegūto tehnikumā.