«

»

Jūn
13

Ekskursija uz VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku.

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1. kursu jaunieši no programmas “Loģistikas darbinieks” un “Rūpniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” 12. jūnijā devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Brauciena mērķis bija apskatīt un iepazīt trīs dažādu uzņēmumu darbību – VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku. Jauniešus interesēja katra uzņēmuma darbības specifika, ražošanas process, pieejamais pakalpojumu klāsts, nepieciešamās profesijas uzņēmumos, to daudzveidība un jauniešu karjeras iespējas šādās vietās, tostarp prakses vietas. Uz visiem jautājumiem jaunieši guva atsaucīgas un uzmundrinošas atbildes, ar samērā plašu un detalizētu paskaidrojumu.
Pirmā viesošanās notika VAS Starptautiskajā lidostā “Rīga”, kur jauniešu grupa tika tika laipni sagaidīta un iepazinās ar diezgan sarežģītu loģistikas procesu, kāds norit lidostā. Audzēkņi tika iepazīstināti ar pasažieru apkalpošanas procesu, kāds norit no biļetes iegādes brīža līdz bagāžas nodošanai un saņemšanai jau galamērķī. Visiem klātesošajiem bija jāiziet drošības kontrole, kurā pārbauda gan personas identitāti, gan līdzpaņemto bagāžu. Gids izvadāja pa visu plašo teritoriju, stāstot, kurā vietā un kādas profesijas pārstāvji tiek nodarbināti lidostā. Jaunieši guva aicinājumu pievienoties viņu komandai, dodoties praksē lidostā un iepazīstot katru pieejamo profesiju ikdienas aspektā.
Uzņēmumā AS “Madara Cosmetics” jaunieši iepazinās ar savas profesijas daudzšķautnaino virzienu. Audzēkņi ielūkojās gan izejmateriālu ieguves, gan testēšanas procesu laboratorijās, gan pašu ražošanas procesu, kur pēc tam seko kosmētikas pildīšana iepakojumos. Tikpat svarīgs kā iepriekšējie, būtisks ir pats pārdošanas process, par kuru ekskursijas vadītāja tad dalījās pieredzē. Visiem tika parādīts, kā norit pakošana, uzglabāšana un ne mazāk būtiska pati loģistika. Mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja uzzināt arī par augiem Latvijā, kuru ekstrakti tiek pievienoti Madara kosmētikai.
RTU Dizaina fabrika piedāvāja grupai ielūkoties, kā radīt produktus, sākot no idejas līdz tā taustāmai formai, kas norit ar 3 D printera palīdzību. Vēroja un taustīja materiālus, izmēģināja instrumentus, ar kādiem tiek veidotas, slīpētas, grieztas, zāģētas un veiktas citas darbības, lai gūtu vēlēto galarezultātu. Pēc ekskursijas visi bija aicināti iepazīties ar RTU jauniešu bakalauru darbiem, kuri turpat tika izstādīti apskatīšanai.
Jaunieši novērtēja iespēju apmeklēt visus trīs uzņēmumus, kuri ir Latvijā pazīstami un kuru pakalpojumus vai preces ir izmantojis gandrīz ikviens. Mācību ekskursija ļāva iegūt informāciju, kura nav atrodama internetā un iespēju visu ieraudzīt pašiem ar savām acīm, noskaidrot nezināmo un interesējošo un galvenokārt redzēt kādas tad ir iespējas un virzieni, apgūstot “Loģistikas darbinieka”, “Rūpniecības komercdarbinieka” vai “Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieka” profesiju.