«

»

Jūn
05

Meistarklase “Amatam zelta pamats’’ ‘’Mana izvēle – brīvība’’

5. jūnijā PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikuma” 208B auditorijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “’Mana izvēle – brīvība”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 1., 2. kursu izglītojamiem no programmām “Tērpu stila speciālists” ar savu pieredzes stāstu viesojās  pašnodarbinātā uzņēmēja Sanda Jonase.

Šīs tikšanās mērķis bija uzzināt par dienas darba ritmu, personīgās attieksmes veidošanu un atbildību pret savas karjeras attīstību kā arī par faktoriem, ar kuriem jārēķinās, strādājot kā pašnodarbinātai personai.

Sanda stāstījumu iesāka par profesionālās izglītības iegūšanu, kura nav bijusi nemaz tik saistoša un, kas tagad ir nodarbošanās pamats. Taču būtiski, ko uzsvēra Sanda, ir tas, ka papildus apgūtajam šuvējas arodam, ir apgūtas friziera, vizāžista, zīda apgleznošanas un telpu dekorēšanas prasmes. Tieši papildus apgūtās prasmes ir tās, kuras Sandai devušas iespēju paplašināt savu pakalpojumu klāstu. Stāstījumu papildināja prezentācija ar apkopoto vizuālo  materiālu.

Uzņēmēja uzsvēra, ka, lai nopelnītu, ir arī “kārtīgi’’ jāstrādā, tomēr jāapzinās, ka katrs darbs, ko esi paveicis, veido par tevi stāstījumu nākošajiem klientiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir sevi pilnveidot, mācīties no savas un citu pieredzes, nebaidīties no kļūdām, jo tās palīdz augt profesionāli, domāt radoši.

Sanda kā galveno priekšrocību savam nodarbinātības veidam minēja to, ka tā ir iespēja plānot savu laiku. Sandas gadījumā, tas ir darba apvienojums ar studijām klātienē. Lektore aicināja domāt arī jauniešus sākt domāt par studijām, jo tā ir iespēja augt profesionāli vēl straujāk.

Nodarbības otrajā daļā audzēkņi ieguva prasmes veidot praktiski pielietojamu dekoru.