«

»

Jūn
04

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (06.03.2019. – 04.06.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • 04.2019. pabeigti Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi un 29.05.2019. objekts nodots ekspluatācijā.
mg_6288
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbi.

Veiktā atklāta konkursa “Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/07 ERAF LVT, rezultātā 18.04.2019. noslēgts piegādes līgums ar SIA “LĀSA-100” un notiek tā izpilde.