«

»

Sep
03

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (05.06.2019. – 03.09.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • veikta sporta inventāra piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta nodarbību nodrošināšanai;
  • objektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve” notiek būvdarbu līguma ar SIA “AL būve” laušanas process sakarā ar nekvalitatīvu pārbūves darbu veikšanu.