«

»

Sep
05

Tehnikumā jaunas prasmes vai profesiju apgūst arī pieaugušie

Kamēr jaunieši vasarā baudīja vasaras brīvlaiku, tikmēr PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ aktīvi norisinājās pieteikšanās mācībām ‘’Mācības pieaugušajiem’’ 4. kārtā.  Kopumā pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 4. kārtas laikā mācībām Latvijā pieteicās 14 136 iedzīvotāji 12 tautsaimniecības nozarēs, no kuriem 67 nodarbinātās personas pieteicās mācībām PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”. Tehnikumā ir nokomplektētas 6 grupas 5 izglītības programmās. Mācības notiek 2 profesionālās tālākizglītības programmās:

  • Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG);
  • Šūšanas iekārtu operators

un 3 neformālās izglītības programmās:

  • Auto Cad programma metālapstrādē un mašīnbūvē;
  • Kontrolleru, mikrokontrolleru un mikroprocesoru sistēmu programmēšana;
  • Latvisko ēdienu gatavošanas tradīciju saglabāšana.

Nākamo pieteikšanās kārtu plānots izsludināt 2020. gada sākumā. Aicinām sekot projekta

jaunumiem www.macibaspieaugusajiem.lv un VIAA sociālo mediju kontos Facebook, Twitter vai Draugiem.lv.

Papildus tam sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” īsteno konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus (KPP) (ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001) darba tirgum nepieciešamo pamatprasmju un iemaņu apguvei bezdarbniekiem un darba meklētājiem 3 izglītības programmās:

  • Valsts valodas prasmju attīstīšana (praktiskās nodarbības);
  • Ievads darbam ar datoru un internetu;
  • Pamatzināšanas metālapstrādē.

Augusta beigās mūsu mācību iestādē šīs programmas apguva un apliecinājumus saņēma 24 bezdarbnieki.

Konkurētspējas paaugstināšanas pasākumi (KPP) sniedz iespēju NVA klientiem apgūt zināšanas un gūt priekšstatu par konkrētas nozares specifiku, tajā sagaidāmajiem darba apstākļiem, pienākumiem u.c. faktoriem, kas sekmētu to zināšanas pirms lēmumu pieņemšanas par karjeras maiņu vai iesaisti kādā no profesionālās tālākizglītības programmām.

Savukārt, sākot no aprīļa, saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 631 „Higiēnas prasības skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai”, PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ tika organizēti kursi izglītības programmā „Skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības” 12 akadēmisko mācību stundu apjomā. No 2019. gada aprīļa līdz augusta beigām mūsu mācību iestādē šo programmu apguvuši un apliecinājumus saņēmuši jau 170 skaistumkopšanas jomas speciālisti.

Šāda veida kursi notiks vēl tikai divas reizes, 20. un 27. septembrī, PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikums’’ telpās, Ventspils ielā 51, Liepājā.