«

»

Sep
02

Tehnikums, projekta ietvaros, turpina palīdzēt jauniešiem

2018./2019. mācību gadā 75 PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” izglītojamie bija iesaistīti Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pātraukšanas samazināšanai”. Šī projekta ietvaros jauniešiem tika apmaksātas sabiedriskā transporta biļetes, naktsmītnes un ēdināšana. Tāpat jaunieši arī saņēma individuālās konsultācijas mācību priekšmetos.

Kopumā pagājušā mācību gada laikā projektā bija iesaistīti 27 tehnikuma pedagogi, kuri audzēkņiem sniedza atbalstu.

Šogad, jaunajā mācību gadā, mācību iestādē priekšlaicīgam mācību pārtraukšanas riskam pakļautie izglītojamie, varēs saņemt projektā piedāvāto atbalstu.