«

»

Okt
31

Piedalās pieredzes apmaiņas seminārā

2019. gada 30. oktobrī tehnikuma direktors Agris Ruperts, kopā ar direktora vietnieci izglītības organizēšanas un attīstības jomā Ilzi Kupši un izglītības metodiķi Guntu Lagzdu devās pieredzes apmaiņā uz Latvijas Tālmācības profesionālo centru. Centra direktore Inese Erģe informēja par tālmācības procesu un principiem kādā veidā ir iespējams īstenot tālmācību profesionālajā izglītībā.