«

»

Okt
28

Projekta vizīte Dānijā

Pagājušajā nedēļā tehnikuma pārstāvji piedalījās kārtējā “INforM” projekta tikšanās, kura šoreiz notika Odensē, Dānijā. Projekta partnerus uzņēma “Odense Robotics” robotu klasteris, kur mīt pasaules kvalificēti robotu speciālisti un rodas ievērojamākās inovācijas. Divās dienās bija iespēja ieskatīties robotu radīšanas aizkulisēs, apskatīt neiedomājamas tehnoloģijas un, protams, klātienē apspriest paveikto, prezentēt rezultātus un kopā risināt izaicinājumus projekta uzdevumu īstenošanai. Ir veiksmīgi paveikts projekta pirmais posms – reģionu pašreizējās situācijas analīze, un noteikti nākamie soļi – uzņēmumu atbalstošās infrastruktūras sistematizēšana un sadarbības modeļa veidošana.

No šī gada janvāra deviņi partneri no sešām Eiropas valstīm kopā īsteno projektu vienotas atbalsta sistēmas radīšanai ražojošiem uzņēmumiem, lai popularizētu Industrija 4.0 risinājumus – procesu digitalizācija un automatizācija. PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” projekta īstenošanai Latvijā sadarbojas ar MASOC (Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācija), kā arī ar dažādiem ražojošiem uzņēmumiem un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju uzņēmumiem.

Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekts #R078 “INforM” – “Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing” (Inovāciju atbalsta sistēma uz izaicinājumiem orientētai automatizētai ražošanai) norisinās no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada jūnijam.