«

»

Okt
04

Tehnikumā atzīmē skolotāju dienu

Šodien tehnikumā atzīmējām skolotāju dienu. Svinīgā pasākuma laikā mūsu skolotāju zināšanas ar dažādiem uzdevumiem pārbaudīja jaunieši no teātra studijas, savukārt ar priekšnesumiem priecēja JDK ”Odziņa” un Anna Lobova.
Svinīgā pasākuma otrajā daļā, kā jau ierasts pateicām paldies skolotājiem par ieguldīto darbu. Pateicības skolotāji saņēma par izglītojamo sasniegumiem kvalifikācijas eksāmenos, par ieguldījumu jauniešu profesionālo kompetenču pilnveidošanā, par izglītojamo sasniegumiem vispārizglītojošos mācību priekšmetu olimpiādēs, un par izglītojamo sasniegumiem vispārizglītojošo mācību priekšmetu centralizētajos eksāmenos.
Pēc svinīgā pasākuma skolotāji pulcējās mācību ēdnīcā, kur stāstniece Līga Reitere pastāstīja par spēka vārdiem un spēka dziesmām, tekstu un zemtekstu, tautasdziesmām, līdzībām un sakāmvārdiem un dažādiem citiem interesantiem tematiem.
Vēlreiz sveicam pedagogus skolotāju dienā! Paldies, ka esat, paldies par atdevi ar kādu strādājat!