«

»

Dec
03

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (04.09.2019. – 03.12.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • sakarā ar būvdarbu līguma laušanu ar SIA “AL būve” pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 30.11.2020.;
  • sadarbībā ar projektētāju SIA “BM-projekts” tiek precizēts izstrādātais būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, lai nodrošinātu atkārtota būvdarbu iepirkuma izsludināšanu un pārbūves darbu pabeigšanu.