Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”

2016./2017. mācību gadā

Nr. p.k.

Pulciņa nosaukums

Nedēļas dienas

Darba laiks

Vieta

Vadītājs

 1

Tautiskās dejas

TDK “Odziņa”

Pirmdienās

19:00 – 22:00

Vānes ielā 4, aktu zālē

Inta Āboliņa

Otrdienās

17:00 – 19:00

Ceturtdienās

17:00 – 22:00

 2

Jauktais koris

Pirmdienās

16:15 – 18:00

Ventspils ielā 51, aktu zālē

Ilze Āboliņa

Elita Siliņa

Ceturtdienās

16:15 – 18:00

3

Teātra studija

Pirmdienās

17:30 – 18:40

Ventspils ielā 51, aktu zālē

Aija Niedola

Trešdienās

17:30 – 18:40

4

Basketbols

Pirmdienās

17:45 – 18:55

Ventspils ielā 51, sporta zālē

Skaidrīte Frīdberga

5

Volejbols

Otrdienās

16:30 – 18:30

Ventspils ielā 51, sporta zālē

Marina Varslavāne

6

Florbols

Trešdienās

16:30 – 17:40

Ventspils ielā 51, sporta zālē

Skaidrīte Frīdberga

a4-pulcini

a4-sporta-pulcini