Interešu izglītība

Interešu izglītības pulciņi 2017./2018. mācību gadā

Nr. p.k.

Pulciņa nosaukums

Nedēļas dienas

Darba laiks

Vieta

Vadītājs

1.

Tautiskās dejas

TDK “Odziņa”

Pirmdienās

19:30 – 22:00 (B)

Vānes ielā 4,

aktu zālē

Inta Āboliņa

Otrdienās

17:00 – 19:00 (C)

Ceturtdienās

18:00 – 19:30 (C)

19:30 – 22:00 (B)

2.

Jauktais koris

Pirmdienās

16:15 – 18:00

Ventspils ielā 51,

aktu zālē

Ilze Āboliņa,

Elita Siliņa

Ceturtdienās

16:15 – 18:00

3.

 

Teātra studija

Pirmdienās

17:30 – 18:40

Ventspils ielā 51,

aktu zālē

Aija Niedola

Trešdienās

 

 

[SinglePic not found] [SinglePic not found] [SinglePic not found]