Būvizstrādājumu galdnieks


Mācību ilgums 4 gadi
Iegūst profesionālo vidējo izglītību
Iestājpārbaudījumi – pamatizglītības atestātu konkurss

Būvizstrādājumu galdnieks ir kokapstrādes speciālists, kas ir perspektīva, atbildīga un radoša specialitāte. Būvgaldnieks izgatavo un montē dažāda veida un konstrukciju koka izstrādājumus tai skaitā logu un durvju blokus, kāpnes un citus būvizstrādājumus, tiem veicot arī aizsardzības, apdares, montāžas darbu. Būvgaldnieks strādā galdniecības darbnīcās un dažādos kokapstrādes uzņēmumos, prot izveidot izstrādājuma skici, sagatavot izstrādājuma kalkulāciju un izgatavot izstrādājumu patstāvīgi plānojot un organizējot uzdevumu izpildi, ievērojot darba un vides aizsardzības prasības.

Profesionālie mācību priekšmeti:

 • Tāmes un normas
 • Būvdarbu tehnoloģija
 • Darba un vides aizsardzība
 • Kokapstrādes tehnoloģija
 • Kokapstrādes iekārtas un griezējinstrumenti
 • Materiālu mācība
 • Būvizstrādājumu izgatavošanas tehnoloģija
 • Rasēšana un skicēšana
 • Automatizētā projektēšana
 • Stila un interjera mācība
 • Koksnes aizsardzība un apdare
 • Elektrotehnika
 • Tehniskie mērījumi