Okt
10

Ekskursija uz Minsku

8. septembrī astoņas pašpārvaldes audzēknes: Natālija Tarasenko, Amanda Lejniece, Diāna Galūzo, Arta Grudule, Elīna Gruntmane, Dana Marī Klaiva, Evelīna Rateniece un Andželika Davidova, izglītības metodiķes Edītes Virgas un skolotājas Ievas Bubieres vadībā devās uz Baltkrievijas galvaspilsētu Minsku NVO projekta “Latvija – Baltkrievija, pretī viens otram 4” ietvaros. Katru gadu viena no šī projekta aktivitātēm ir došanās uz Baltkrieviju, lai vairāk iepazītu baltkrievu kultūru, tradīcijas un turpinātu veidot sadarbību starp abu valstu jauniešiem.

Ekskursijas laikā bija iespējams iepazīties ar interešu izglītību 380 novirzienos Minskas bērnu un jauniešu centrā. Katru dienu bērni pēc mācību stundām dodas uz vienu vai vairākiem pulciņiem. Pedagogi ļoti piestrādā pie šī jautājuma, lai pēcskolas laiks bērniem un jauniešiem būtu lietderīgi pavadīts. Arī tikšanās reizē ar baltkrievu jauniešiem Minskas 73. vidusskolā, uzzinājām, cik ļoti daudz viņi velta laiku sevis izglītošanā, un it īpaši, gatavojoties erudītkonkursiem. Viņiem ir treners, kurš māca loģiski domāt, secināt un ātri meklēt atbildes, kā to dara pieaugušie TV raidījumā “Где? Что? Когда?”. Vienā no klasēm mūs sagaidīja 3. klases skolnieks, kurš bija izgudrojis trīs dažādas matemātiskas ievirzes spēles. Viņu var uzskatīt par brīnumbērnu gan pēc uzvedības, gan runas veida un prāta spējām, jo šķita, ka runā skolotājs. Spēles tika testētas uz mūsu grupas jauniešiem, kas sagādāja interesantus un jautrus brīžus.

Nepilnu trīs dienu laikā bija iespēja iepazīt Minskas ievērojamākās vietas. Viena no tām bija bibliotēka Minskā, kas ir arhitektūras šedevrs dimanta formā. Tas  ir 76 m augsts un šobrīd tajā ietilpst jau 10 miljoni grāmatu. Taču mēs secinājām, ka mūsu Latvijas Nacionālā bibliotēka nemaz neatpaliek no baltkrievu ne lieluma, ne izskata, ne modernuma un tilpuma ziņā.

Projekta dalībnieki, baltkrievu kopiena “MARA”, Liepājas 3. pamatskolas skolnieki un tehnikumieši, tika izmitināti internātskolā, kurā mācās 200 bērni ar mugurkaula un stājas problēmām (skoliozi). Viņu ikdienā paralēli mācībām notiek peldēšanas, ārstnieciskās vingrošanas nodarbības un masāžas. Tur valdīja kārtība un stingrība, varētu teikt – kaut kas no padomijas.

Liepājniekiem bija arī ekskluzīva iespēja apmeklēt Minskas pilsētas 950 gadu dibināšanas svētku salūtu un muzikālo strūklaku šovu, kas patiešām bija grandiozs.

Vēlreiz mūsu jaunieši pārliecinājās un izjuta baltkrievu tautas viesmīlību, atvērtību un siltumu. Ekskursija noslēdzās ar suvenīru un kontaktu apmaiņu, kā arī ar siltiem, draudzīgiem atvadu vārdiem.

[Gallery not found]

Okt
09

Konkurss “Foršākais skolotājs”

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” izglītojamo pašpārvalde iesaistījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes organizētajā konkursā “Gada skolotājs” nominācijā “Foršākais skolotājs”, kas norisinājās no 14. līdz 22. Septembrim. Šai nominācijai izvirzīt kandidatūras un balsot varēja tikai audzēkņi.

Kopā bija balsojuši 386 audzēkņi par 44 skolotājiem. Vienpadsmit skolotāji:  Dzintra Betlere, Irēna Kopštāle, Baiba Ķēde, Inga Vasermane, Inese Šperberga, Agnese Getaute-Zariņa, Madara Mago, Iveta Kaire, Iveta Lācekle-Lāce, Andris Priževaitis un Andis Kūms, bija ievērojami vairāk saņēmuši balsis nekā pārējie, bet gala rezultātā ar balsu vairākumu uz konkursu “Foršākais skolotājs” tika izvirzīta skolotāja Baiba Ķēde.

Jauniešu acīs foršs skolotājs ir tas, kurš ir sirsnīgs, saprotošs, pretimnākošs, kurš ir pozitīvs un motivējošs, kurš prot vienkārši, saprotami un interesanti paskaidrot mācību vielu.

 

(Pavisam tehnikumā mācās apmēram 1210 audzēkņu un strādā 108 skolotāji.)

Mai
03

Tehnikuma pašpārvalde piedalās Liepājas skolēnu pašpārvalžu dienā

27. aprīlī O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolā pulcējās pilsētas aktīvākie jaunieši, kur notika Liepājas Skolēnu domes organizēts pasākums – Liepājas pilsētas skolēnu pašpārvalžu diena “Lai spuldze deg”. Šāda veida pašpārvalžu dienas tiek organizētas katra mācību gada izskaņā, kur atskatās uz paveikto un tiek sprausti turpmākie mērķi, kā arī tiek izvērtēts katras mācību iestādes pašpārvaldes darbs un ievēlēts jauns Liepājas Skolēnu domes prezidents.

Pēc Liepājas Skolēnu domes koordinatores Annas Īviņas, Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieka izglītības, kultūras un sporta jautājumos Viļņa Vitkovska un O.Kalpaka Liepājas 15.vidusskolas direktora Ginta Ročāna uzrunām un vēlējumiem, jaunieši darbojās darbnīcās pie vieslektoriem. Visa diena tika pavadīta izglītojoties, kreatīvi domājot un sociāli komunicējot vienam ar otru. Tehnikuma pašpārvaldi pārstāvēja Ieva Skara (3KD), Anete Līna Dureņa (3KD), Elīna Gruntmane (3LD), Jana Romaško (4GR), Helga Araka (3ĒS), Laima Siksna (3ĒS), Sabīne Vileika (2FD), Agnija Dambe (2FD), Dana Marī Klaiva (1RK) un Evelīna Rateniece (1RK).

Vēl šajā dienā tika noskaidrota “Gada pašpārvalde 2017”, un 1.vietu starp astoņiem pieteikumiem izcīnīja Liepājas Valsts 1.ģimnāzija, iegūstot “Zelta spuldzi”. Tika vērtēta skolu iesūtītās prezentācijas vai video ar viņu rīkotām labdarības akcijām, pasākumiem utt. Tāpat tika ņemts vērā tas, cik aktīvi konkrētā skola darbojas Liepājas Skolēnu domē.

Par jauno Liepājas Skolēnu domes prezidenti ievēlēja DALP 5.vidusskolas 11.a klases skolnieci Helgu Gansoni. Helga, kura amatā stāsies ar nākamo mācību gadu, sacīja, ka savā prezidentūras laikā vēlētos nojaukt starp skolām valdošās barjeras. “Gribu radīt to sajūtu, ka varam viens ar otru sadarboties, būt draugi, nevis kaut kas, ko pārspēt.”

[Gallery not found]

 

Apr
18

Pašpārvalde aicina tehnikumiešus uz trešajām Lieldienām

Lieldienas ir pavasara saulgrieži, ko svin par godu pavasara un saules atnākšanai, kuros ar rituālām darbībām mēģina palīdzēt zemes atmodai un jau laikus nodrošināt zemes auglību un veicināt tās svētību.

Pašpārvaldes jaunieši aicināja tehnikumiešus svinēt arī trešās Lieldienas, jo agrāk Ziemassvētki un Lieldienas svinētas trīs dienas. Tā kā visas krāsotās olas Lieldienās netiek apēstas, tad tika noorganizēts konkurss “Mana košā ola”. Lai gan olu pārpilnība nebija liela, tomēr visas atnestās oliņas bija ļoti krāšņas, raibas, ar īpašiem rakstiem. Visvairāk atsaucību guva skolotāju Initas Dižgalves un Edītes Virgas krāsotās, kā arī audzēkņu Romualda Venclova (2ĒS) un Viktorijas Vēsmiņas (1VS) nestās oliņas.

Sanākušie Lieldienu bērni atsauca atmiņā Lieldienu ticējumus un tradīcijas. Aktīvākās izrādījās 2VS grupas audzēknes ar audzinātāju Iritu Tedejevu priekšgalā, kuras piedalījās visās aktivitātēs: gan mīklu minēšanā, gan tautas dziesmu un attēlu meklēšanā mobilajos telefonos, gan krāsainu lentīšu meklēšanā, kuras Lieldienu zaķis cilpojot bija pazaudējis, gan olu ripināšanā un šūpojoties. Pirms šūpošanās vajadzēja pabeigt iesākto latviešu tautas dziesmu par Lieldienām. Kurš šo uzdevumu veiksmīgi veica, tas arī dabūja izšūpoties skolotāja Andra Blūma darinātās un strādnieku iekārtās šūpolēs.

Trešās Lieldienas atsauca atmiņā ģimenē kopā pavadīto laiku un nostiprināja jauniešos latviešu tautas ieviestās tradīcijas.

[Gallery not found]

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti