Apr
20

Iegūst pamatzināšanas metālapstrādē

Apmācību kurss

 

Pamatzināšanas metālapstrādē

 

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāli kopš 2018. gada 8. janvāra sekmīgi īsteno konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus – apmācību kursa programmu „Pamatzināšanas metālapstrādē” 32 akadēmisko stundu apjomā bezdarbniekiem.

Mācību procesa laikā interesenti apgūst metālapstrādes pamatus, praktiski veicot metinātāja un atslēdznieka darbus. Četras dienas notiek praktiskās nodarbības lokmetināšanā, strādājot ar rokas un elektroinstrumentiem.

Pēc programmas apguves bezdarbnieks izlemj, ko darīt tālāk – turpināt vai neturpināt mācības šajā jomā. Ir cilvēki, kuri saprot, ka tiešām vēlas kļūt par metinātājiem un strādāt metālapstrādes  nozarē.

Apmācības tiek veiktas ciešā sadarbībā ar uzņēmumu LSEZ SIA “Caljan Rite-Hite”, kas skolai palīdz ne tikai papildināt un uzturēt materiāltehnisko bāzi, bet arī mācību procesu nodrošina šī uzņēmuma vadošais metināšanas speciālists I. Bērziņš, praktiski darbojoties ar interesentiem.

Mācību saturs

Stundu

skaits

Materiālmācība (teorija)

8

Atslēdznieka un metinātāja pamatdarbi (praktiskās mācības)

24

 

 

 

 

 

Plānotās apmācību grupas

Īstenošanas laiks

Nodarbību laiki

Cilvēku skaits grupā

16.04.2018.-19.04.2018.

11.00-17.00

12

07.05.2018.-10.05.2017.

11.00-17.00

12

21.05.2018.-24.05.2018.

11.00-17.00

12

 

 

 

 

 

 

Apmācības tiek īstenotas ESF projekta „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” (Nr.7.1.1.0/15/I/001) ietvaros un PROJEKTS LĪDZFINANSĒTS JAUNATNES NODARBINĀTĪBAS INICIATĪVAS IETVAROS (ESF projekts “Jauniešu garantijas” Nr.7.2.1.1/15/I/001)

[Gallery not found]