Jan
16

Vienojas par projekta kursu norisi

 

 

15.janvārī PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” projektu koordinatore viesojās Klaipēdas skolā “Klaipedos Technologiju Mokymo Centras”, lai vienotos par kopīgā Erasmus+ projekta “Dressmaking and Lingerie by the three countries by the Baltic Sea” kursiem, kas notiks Aprīlī, Belostokā (Polija, kur piedalīsies 9 skolotāji no PIKC ”Liepājas Valsts tehnikums” un 9 skolotāji no Klaipēdas (tekstila nodaļas). Projekta kopīgi sastādītajā programmā paredzēts apmeklēt Belostokā vietējos šūšanas uzņēmumus, skolas, kurās apmāca ar šūšanu saistītas profesijas, bet galvenais uzsvars tiks likts uz praktiskajām apmācībām un darbnīcām

Dec
04

Perfect Project Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Dressmaking and Lingerie from three countries by the Baltic sea”

Perfect Project Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekts “Dressmaking and Lingerie from three countries by the Baltic sea”

Pagājušā gada novembrī Belostokā notika Erasmus+ stratēģiskās partnerības projekta Nr.2018-1-PL01-KA202-050927 ” Dressmaking and Lingerie from three countries by the Baltic sea ” partneru pirmā tikšanās. Projekta partneru sanāksmē Lietuvas “Klaipedos Technologiju Mokymo Centras” direktore V.Petrusiene, PIKC “LVT” direktors A.Ruperts un Polijas “Perfect Project Sp.z.oo” direktors G.Orlowski svinīgi parakstīja projekta sadarbības līgumu. Projekta mērķis ir labas pieredzes apmaiņa, mācību metožu uzlabošana un izstrādāšana  veļas un šūto izstrādājumu ražošanā