Dec
23

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.11. – 14.12.2015

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

 

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

9.72

100

Nojaukšanas darbi

0.85

100

Sienas

16.21

100

Fasāde

4.65

100

Jumts

17.74

100

Ailas

15.27

100

Apdares dabi

17.97

100

Lifts

98.51

100

Ventilācija

2.78

100

Iekšējie UK tīkli

2.26

100

Siltummezgli

1.16

100

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

0.47

100

Apkure

1.38

100

Iekšējie EL tīkli

9.98

100

UAS sistēma

13.00

100

Izziņošanas sistēma

11.33

100

Datu un video sistēma

16.06

100

Apsardzes sistēma

22.60

100

Piekļuves sistēma

18.67

100

Tehnoloģiskās līnijas

19.71

100

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51  

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

7.50

100

Nojaukšanas darbi

1.80

100

Būvkonstrukcijas

18.78

100

Sienas

4.51

100

Fasāde

21.85

100

Jumts

5.42

100

Ailas

5.54

100

Apkure

1.43

100

Apdares dabi

15.78

100

Iekšējie UK tīkli

8.30

100

Siltummezgli

2.69

100

Iekšējie EL tīkli

11.32

100

UAS sistēma

9.31

100

Sakaru tīkli, videonovērošana

53.86

100

Piekļuves sistēma

32.56

100

Apsardzes signalizācija

38.39

100

Izziņošanas sistēma

9.80

100

Ventilācija:

2.62

100

Ventilācijas siltumapgāde

2.55

100

Nojaukšanas darbi

3.04

100

Zemes darbi

38.09

100

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A  

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

24.30

100

Nojaukšanas darbi

0.44

100

Ailas

19.89

100

Būvkonstrukcijas

18.17

100

Sienas

23.40

100

Fasāde

9.81

100

Jumts

34.70

100

Apdares darbi

32.92

100

Lifts

42.87

100

Dažādi darbi

93.03

100

Apkure

2.05

100

Iekšējie UK tīkli

2.17

100

Siltummezgls

1.72

100

Iekšējie EL tīkli

17.43

100

Piekļuves kontroles sistēma

30.99

100

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

8.87

100

Sakaru tīkli. Videonovērošana

65.15

100

Ventilācija

27.53

100

Nojaukšanas darbi

11.73

100

Zemes darbi

17.12

100

[Gallery not found]

Nov
27

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.10. – 30.10.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

15.13

90.28

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

1.26

99.16

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

1.98

99.15

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

100

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.65

100

darbnīcu korpusā blokā – C

13.13

87.23

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

75.31

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

87.30

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

18.02

96.02

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

27.05

76.51

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.69

95.23

darbnīcu korpusā blokā – B

2.28

95.44

darbnīcu korpusā blokā – C

19.28

95.27

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.01

92.68

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

78.70

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

75.19

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.45

54.26

darbnīcu korpusā blokā – B

8.41

95.81

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

24.50

91.84

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

7.12

97.00

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.34

84.17

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

96.13

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

13.26

93.99

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

6.53

63.82

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.49

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

64.56

96.17

darbnīcu korpusā blokā – B

9.28

97.59

mācību korpuss – blokā C

6.83

97.90

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

47.91

97.44

darbnīcu korpusā blokā – B

17.82

97.80

mācību korpuss – blokā C

33.62

98.08

RTU

31.02

97.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.36

97.12

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.54

mācību korpuss – blokā C

1.33

99.19

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

14.17

99.53

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.37

97.38

darbnīcu korpusā blokā – B

3.38

99.35

mācību korpuss – blokā C

20.89

98.74

RTU apkure

14.01

98.29

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

12.50

84.72

darbnīcu korpusā blokā – B

6.76

96.08

mācību korpuss – blokā C

17.70

86.23

RTU

15.75

93.06

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

29.00

87.94

darbnīcu korpusā blokā – B

19.39

91.15

mācību korpusā blokā – C

24.23

90.20

RTU

21.77

82.41

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

42.68

90.55

darbnīcu korpusā blokā – B

43.63

91.04

mācību korpusā blokā – C

28.51

90.59

RTU

26.27

82.51

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.02

90.13

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

62.83

mācību korpusā blokā – C

0.05

28.91

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.85

73.64

darbnīcu korpusā blokā – B

16.39

81.85

mācību korpusā blokā – C

6.87

76.71

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

28.00

88.27

darbnīcu korpusā blokā – B

16.06

81.49

mācību korpusā blokā – C

13.11

70.68

Tehnoloģiskās līnijas:

43.17

80.29

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.13

87.50

Nojaukšanas darbi:    

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

1.39

98.81

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

98.31

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.34

96.90

darbnīcu korpusā blokā – B

17.87

82.99

mācību korpusā blokā – C

13.88

64.52

skolas savienojošā daļā blokā – D

33.36

80.47

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.48

96.15

darbnīcu korpusā blokā – B

0.31

99.15

mācību korpusā blokā – C

9.55

94.18

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.56

92.47

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

13.49

92.06

darbnīcu korpusā blokā – B

2.46

53.28

mācību korpusā blokā – C

2.07

82.50

skolas savienojošā daļā blokā – D

17.67

84.79

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

71.01

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

76.47

mācību korpusā blokā – C

0.00

73.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

77.34

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.93

97.07

darbnīcu korpusā blokā – B

17.34

96.24

mācību korpusā blokā – C

28.69

95.93

skolas savienojošā daļā blokā – D

29.57

88.62

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

6.53

98.31

mācību korpusā blokā C

18.48

98.59

skolas savienojošā daļā blokā – D

16.35

98.81

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.96

78.31

darbnīcu korpusā blokā – B

16.41

87.84

mācību korpusā blokā – C

24.09

84.65

skolas savienojošā daļā blokā – D

23.95

86.07

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

17.81

71.55

darbnīcu korpusā blokā – B

15.73

98.38

mācību korpusā blokā – C

32.44

98.26

skolas savienojošā daļā blokā – D

27.96

98.62

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.60

99.10

mācību korpusā blokā – C

15.14

98.85

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.75

93.99

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.36

91.84

darbnīcu korpusā blokā – B

23.52

88.66

mācību korpusā blokā – C

17.82

87.47

skolas savienojošā daļā blokā – D

13.37

86.75

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

21.84

90.16

darbnīcu korpusā blokā – B

35.84

92.13

mācību korpusā blokā – C

24.60

88.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

46.15

92.31

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.35

30.69

darbnīcu korpusā blokā – B

1.47

62.66

mācību korpusā blokā – C

3.07

47.62

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.84

43.56

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

37.70

69.55

darbnīcu korpusā blokā – B

39.19

66.26

mācību korpusā blokā – C

39.60

68.53

skolas savienojošā daļā blokā – D

42.43

65.35

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

14.72

62.49

darbnīcu korpusā blokā – B

14.24

58.02

mācību korpusā blokā – C

14.07

61.72

skolas savienojošā daļā blokā – D

8.22

64.19

Izziņošanas sistēma

40.19

90.20

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.98

97.40

darbnīcu korpusā blokā – B

1.51

97.73

mācību korpusā blokā – C

8.63

97.41

skolas savienojošā daļā blokā – D

10.75

96.96

Ventilācijas siltumapgāde

3.39

97.45

Ārējie ŪK tīkli:

0.00

100

Nojaukšanas darbi

53.18

96.96

Zemes darbi

37.29

61.90

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

20.30

75.70

Nojaukšanas darbi

0.00

99.56

Ailas

16.65

80.11

Būvkonstrukcijas

28.32

81.83

Sienas

5.05

76.60

Fasāde

4.30

90.19

Jumts

0.00

65.30

Apdares darbi

6.89

67.09

Lifts

27.13

57.13

Dažādi darbi

6.97

6.97

Apkure

44.47

97.95

Iekšējie UK tīkli

35.53

97.83

Siltummezgls

0.90

98.28

Iekšējie EL tīkli

14.30

82.57

Piekļuves kontroles sistēma

43.46

69.01

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

48.63

91.13

Sakaru tīkli. Videonovērošana

1.19

34.85

Ventilācija

21.82

72.47

Ārējie ŪK tīktli

0.00

100

Nojaukšanas darbi

10.73

88.27

Zemes darbi

0.38

82.88

[Gallery not found]

Sep
24

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.08. – 31.08.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde,  %

periodā

kopā

1.komponente Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
 
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

9.30

65.98

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

x

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

97.91

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

0.00

97.17

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

x

100

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

x

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

99.35

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

74.10

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

75.31

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

87.30

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

32.41

78.00

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

15.13

24.31

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.22

17.63

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

90.47

darbnīcu korpusā blokā – C

36.32

46.23

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

-4.48

91.67

darbnīcu korpusā blokā – B

-3.54

85.55

darbnīcu korpusā blokā – C

-4.08

75.19

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

24.97

42.13

darbnīcu korpusā blokā – B

24.65

82.07

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

9.92

34.57

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

0.00

85.73

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

69.22

darbnīcu korpusā blokā – B

5.35

82.52

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

15.67

58.03

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

34.08

44.56

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.49

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.53

29.24

darbnīcu korpusā blokā – B

5.30

79.09

mācību korpuss – blokā C

1.56

87.27

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.48

37.07

darbnīcu korpusā blokā – B

0.35

70.76

mācību korpuss – blokā C

1.60

62.37

RTU

3.08

52.26

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

16.41

89.71

darbnīcu korpusā blokā – B

9.48

98.48

mācību korpuss – blokā C

4.60

97.85

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

0.83

85.32

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

15.74

90.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.84

94.26

mācību korpuss – blokā C

8.75

75.12

RTU apkure

5.10

52.70

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

13.36

62.89

darbnīcu korpusā blokā – B

2.26

67.59

mācību korpuss – blokā C

8.09

43.06

RTU

0.00

77.31

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

45.52

darbnīcu korpusā blokā – B

16.79

71.77

mācību korpusā blokā – C

11.26

53.09

RTU

3.18

37.88

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

46.06

darbnīcu korpusā blokā – B

0.50

47.40

mācību korpusā blokā – C

1.12

61.18

RTU

5.55

44.72

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

19.23

83.11

darbnīcu korpusā blokā – B

1.07

58.60

mācību korpusā blokā – C

1.62

21.35

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.59

58.79

darbnīcu korpusā blokā – B

0.97

65.46

mācību korpusā blokā – C

8.58

47.76

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

58.11

darbnīcu korpusā blokā – B

10.25

63.97

mācību korpusā blokā – C

4.42

43.38

Tehnoloģiskās līnijas:

19.89

19.89

2.komponente – Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa   rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

3.86

58.55

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

0.00

91.90

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

98.31

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

94.01

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

65.12

mācību korpusā blokā – C

3.78

46.35

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

47.10

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.71

88.03

darbnīcu korpusā blokā – B

4.94

95.53

mācību korpusā blokā – C

4.56

82.38

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.32

88.91

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

20.04

42.37

darbnīcu korpusā blokā – B

6.49

12.83

mācību korpusā blokā – C

22.20

49.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

7.50

13.93

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

-4.31

78.42

darbnīcu korpusā blokā – B

-4.65

81.48

mācību korpusā blokā – C

-4.51

78.65

skolas savienojošā daļā blokā – D

-4.60

81.88

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.01

75.64

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

52.70

mācību korpusā blokā – C

1.48

49.27

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.55

37.14

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

4.42

85.56

mācību korpusā blokā C

0.36

74.40

skolas savienojošā daļā blokā – D

9.46

72.75

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.30

56.84

darbnīcu korpusā blokā – B

3.52

61.60

mācību korpusā blokā – C

3.04

40.64

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.18

46.99

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.84

43.91

darbnīcu korpusā blokā – B

1.43

75.42

mācību korpusā blokā – C

1.06

63.75

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.22

68.66

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00

85.28

mācību korpusā blokā – C

0.00

83.71

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

87.44

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.37

66.09

darbnīcu korpusā blokā – B

2.53

37.95

mācību korpusā blokā – C

2.77

51.32

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.38

45.34

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

10.26

65.80

darbnīcu korpusā blokā – B

12.22

55.56

mācību korpusā blokā – C

15.29

59.88

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.02

42.33

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.42

24.93

darbnīcu korpusā blokā – B

0.82

49.12

mācību korpusā blokā – C

0.71

35.89

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.02

38.73

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.77

31.24

darbnīcu korpusā blokā – B

3.84

27.08

mācību korpusā blokā – C

0.00

28.94

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

22.92

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

45.65

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

43.77

mācību korpusā blokā – C

0.00

46.30

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

39.50

Izziņošanas sistēma

0.17

49.85

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.27

83.05

darbnīcu korpusā blokā – B

6.00

86.60

mācību korpusā blokā – C

8.48

72.09

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.56

79.86

Ventilācijas siltumapgāde

1.93

88.17

Ārējie ŪK tīkli:

x

100

Nojaukšanas darbi

0.00

43.78

Zemes darbi

0.00

24.61

3.komponente – Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

-1.53

54.44

Nojaukšanas darbi

0.92

99.56

Ailas

6.50

38.70

Būvkonstrukcijas

0.00

50.08

Sienas

0.00

71.56

Fasāde

7.50

55.32

Jumts

-3.34

67.96

Apdares darbi

4.46

50.36

Lifts

0.00

0.00

Apkure

1.31

53.48

Iekšējie UK tīkli

1.85

60.89

Siltummezgls

0.00

89.05

Iekšējie EL tīkli

2.45

36.82

Piekļuves kontroles sistēma

0.00

25.55

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

0.30

23.69

Sakaru tīkli. Videonovērošana

0.00

26.75

Ventilācija

0.80

50.58

Ārējie ŪK tīktli

x

100

Nojaukšanas darbi

0.00

77.55

Zemes darbi

0.00

82.50

[Gallery not found]

Aug
20

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.07. – 31.07.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi Izpilde, %
periodā kopā
1.komponente

Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 8.74 56.68
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 97.91
mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.51 97.17
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 100
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 99.35
darbnīcu korpusā blokā – C 0.27 74.10
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 13.48 75.31
darbnīcu korpusā blokā – B 6.23 87.30
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 12.89 45.59
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 6.56 9.18
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.41
darbnīcu korpusā blokā – B 6.96 90.47
darbnīcu korpusā blokā – C 1.66 9.91
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 96.14
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.08
darbnīcu korpusā blokā – C 3.42 75.85
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.88 17.17
darbnīcu korpusā blokā – B 5.80 57.41
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 1.08 24.65
blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs 3.11 85.73
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 12.92 69.22
darbnīcu korpusā blokā – B 4.45 77.17
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 3.57 38.79
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 10.47
Lifts:
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 1.49
Tehnoloģiskās iekārtas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 0.00
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 6.18 28.71
darbnīcu korpusā blokā – B 7.82 73.78
mācību korpuss – blokā C 0.23 85.71
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 36.59
darbnīcu korpusā blokā – B 3.49 70.41
mācību korpuss – blokā C 2.70 60.77
RTU 4.48 49.18
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokā – A 2.40 73.30
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.00
mācību korpuss – blokā C 0.00 93.26
Siltummezgls – Maģistrālie tīkli 0.00 84.49
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā – A 35.96 74.26
darbnīcu korpusā blokā – B 1.54 93.42
mācību korpuss – blokā C 4.62 66.37
RTU apkure
0.00 47.60
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 11.53 49.53
darbnīcu korpusā blokā – B 0.82 65.33
mācību korpuss – blokā C 7.80 34.97
RTU 0.00 77.31
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 45.52
darbnīcu korpusā blokā – B 6.71 54.97
mācību korpusā blokā – C 1.51 41.84
RTU 34.70 34.70
Izziņošanas sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 46.06
darbnīcu korpusā blokā – B 0.50 47.40
mācību korpusā blokā – C 0.00 0.00
RTU 0.00 39.17
Datu un video sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 63.88
darbnīcu korpusā blokā – B 1.17 57.52
mācību korpusā blokā – C 0.00 19.73
Apsardzes sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 58.20
darbnīcu korpusā blokā – B 1.03 64.49
mācību korpusā blokā – C 0.00 39.19
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 58.11
darbnīcu korpusā blokā – B 0.31 53.72
mācību korpusā blokā – C 38.96 38.96
Tehnoloģiskās līnijas: 0.00 0.00
2.komponente
– Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 5.15 54.69
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 100
mācību korpusā blokā – C 0.00 91.90
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 98.31
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 94.01
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 65.12
mācību korpusā blokā – C 3.78 46.35
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 47.10
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.56 87.32
darbnīcu korpusā blokā – B 0.59 90.59
mācību korpusā blokā – C 0.47 77.82
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.15 87.60
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 13.89 22.34
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 6.34
mācību korpusā blokā – C 22.45 26.96
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 6.43
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 82.73
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 86.13
mācību korpusā blokā – C 0.00 83.16
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 86.48
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 2.39 72.63
darbnīcu korpusā blokā – B 11.72 52.70
mācību korpusā blokā – C 3.35 47.79
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 31.59
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 18.80 81.14
mācību korpusā blokā C 1.29 74.04
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.84 63.29
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.21 51.54
darbnīcu korpusā blokā – B 2.63 58.08
mācību korpusā blokā – C 3.80 37.60
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.03 41.81
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.50 42.07
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 73.99
mācību korpusā blokā – C 1.97 62.69
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.88 67.44
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokos – A un B 0.00 85.28
mācību korpusā blokā – C 0.00 83.71
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 87.44
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.75 62.72
darbnīcu korpusā blokā – B 1.31 35.42
mācību korpusā blokā – C 0.43 48.55
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.39 41.96
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 9.91 55.54
darbnīcu korpusā blokā – B 8.62 43.34
mācību korpusā blokā – C 7.36 44.59
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.94 42.31
Sakaru tīkli, videonovērošana:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.44 24.51
darbnīcu korpusā blokā – B 3.77 48.30
mācību korpusā blokā – C 2.49 35.18
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.13 37.71
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 3.66 30.47
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 23.24
mācību korpusā blokā – C 3.31 28.94
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.34 22.92
Apsardzes signalizācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 45.65
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 43.77
mācību korpusā blokā – C 0.00 46.30
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 39.50
Izziņošanas sistēma 0.64 49.85
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.08 83.05
darbnīcu korpusā blokā – B 0.01 86.60
mācību korpusā blokā – C 0.25 72.09
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.17 79.86
Ventilācijas siltumapgāde 9.20 88.17
Ārējie ŪK tīkli: 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 43.78
Zemes darbi 0.00 24.61
3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi
0.00 55.96
Nojaukšanas darbi 0.00 98.64
Ailas 0.76 32.20
Būvkonstrukcijas 0.00 50.08
Sienas 0.00 71.56
Fasāde 13.05 47.82
Jumts 0.00 71.30
Apdares darbi 4.78 45.90
Lifts 0.00 0.00
Dažādi darbi 0.00 0.00
Apkure
0.90 52.16
Iekšējie UK tīkli
1.10 59.05
Siltummezgls 0.00 89.05
Iekšējie EL tīkli 1.20 34.37
Piekļuves kontroles sistēma 0.00 25.55
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija 0.00 23.39
Sakaru tīkli. Videonovērošana 0.00 26.75
Ventilācija 3.06 49.78
Ārējie ŪK tīktli 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 77.55
Zemes darbi 0.00 82.50

[Gallery not found]

Vecāki raksti «