Jūl
21

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.06. – 31.06.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi Izpilde, %
periodā kopā
1.komponente

Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.80 47.94
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 97.91
mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.00 96.66
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 100
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 99.35
darbnīcu korpusā blokā – C 0.00 73.83
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 61.84
darbnīcu korpusā blokā – B 6.23 87.30
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.00 32.77
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 2.62
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.41
darbnīcu korpusā blokā – B 29.97 83.51
darbnīcu korpusā blokā – C 0.61 8.28
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 96.14
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.08
darbnīcu korpusā blokā – C 26.34 75.85
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.10 16.28
darbnīcu korpusā blokā – B 10.03 51.61
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.86 23.57
blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs 3.88 82.62
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 9.65 56.29
darbnīcu korpusā blokā – B 3.04 72.72
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 5.56 38.79
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 0.00
Lifts:
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 1.49
Tehnoloģiskās iekārtas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 0.00
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 22.53 22.53
darbnīcu korpusā blokā – B 0.89 65.97
mācību korpuss – blokā C 1.69 83.79
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 20.50 36.59
darbnīcu korpusā blokā – B 1.14 66.92
mācību korpuss – blokā C 1.22 56.86
RTU 19.63 6.85
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokā – A 59.83 70.90
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.00
mācību korpuss – blokā C 0.00 93.26
Siltummezgls – Maģistrālie tīkli 0.00 84.49
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā – A 8.70 38.30
darbnīcu korpusā blokā – B 5.69 91.87
mācību korpuss – blokā C 0.44 61.33
RTU apkure
0.00 47.60
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.12 37.99
darbnīcu korpusā blokā – B 10.31 64.52
mācību korpuss – blokā C 1.62 25.55
RTU 44.40 77.31
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 10.10 45.52
darbnīcu korpusā blokā – B 4.64 48.26
mācību korpusā blokā – C 12.79 40.33
RTU 0.00 0.00
Izziņošanas sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 34.48 46.06
darbnīcu korpusā blokā – B 13.70 46.90
mācību korpusā blokā – C 28.18 60.06
RTU 0.00 0.00
Datu un video sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 15.34 63.88
darbnīcu korpusā blokā – B 16.77 56.35
mācību korpusā blokā – C 8.91 19.73
Apsardzes sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 49.94 58.20
darbnīcu korpusā blokā – B 11.28 63.47
mācību korpusā blokā – C 32.19 39.19
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 52.25 58.11
darbnīcu korpusā blokā – B 21.53 53.41
mācību korpusā blokā – C 0.00 0.00
Tehnoloģiskās līnijas: 0.00 0.00
2.komponente
– Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.00 49.54
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 100
mācību korpusā blokā – C 0.00 91.90
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 98.31
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.92 94.01
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 65.12
mācību korpusā blokā – C 7.63 42.57
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 47.10
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 2.23 86.76
darbnīcu korpusā blokā – B 2.40 90.00
mācību korpusā blokā – C 9.03 77.35
skolas savienojošā daļā blokā – D 4.85 87.45
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.49 8.44
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 6.34
mācību korpusā blokā – C 0.00 4.51
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 6.43
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 82.73
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 86.13
mācību korpusā blokā – C 1.56 83.16
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.21 86.48
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.49 70.24
darbnīcu korpusā blokā – B 1.93 40.99
mācību korpusā blokā – C 20.40 44.44
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.52 31.59
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 4.05 62.34
mācību korpusā blokā C 10.38 72.75
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 61.45
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 5.79 47.33
darbnīcu korpusā blokā – B 6.84 55.45
mācību korpusā blokā – C 1.15 33.80
skolas savienojošā daļā blokā – D 5.37 40.78
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 41.57
darbnīcu korpusā blokā – B 14.37 73.98
mācību korpusā blokā – C 7.17 60.72
skolas savienojošā daļā blokā – D 17.63 65.56
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokos – A un B 0.00 85.28
mācību korpusā blokā – C 0.00 83.71
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 87.44
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.90 61.97
darbnīcu korpusā blokā – B 0.68 34.11
mācību korpusā blokā – C 1.20 48.12
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.66 41.57
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.99 45.63
darbnīcu korpusā blokā – B 4.12 34.72
mācību korpusā blokā – C 7.90 37.23
skolas savienojošā daļā blokā – D 7.94 39.37
Sakaru tīkli, videonovērošana:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.66 23.07
darbnīcu korpusā blokā – B 5.78 41.53
mācību korpusā blokā – C 2.69 32.69
skolas savienojošā daļā blokā – D 5.69 35.58
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 3.86 26.81
darbnīcu korpusā blokā – B 1.19 23.24
mācību korpusā blokā – C 2.23 25.63
skolas savienojošā daļā blokā – D 4.64 21.58
Apsardzes signalizācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.17 45.65
darbnīcu korpusā blokā – B 5.74 43.77
mācību korpusā blokā – C 06.72 46.30
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.58 39.50
Izziņošanas sistēma 9.07 47.16
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.71 82.97
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 86.59
mācību korpusā blokā – C 3.29 71.84
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.31 77.69
Ventilācijas siltumapgāde 58.58 78.97
Ārējie ŪK tīkli: 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 43.78
Zemes darbi 0.00 24.61
3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi
9.55 49.14
Nojaukšanas darbi 0.00 98.64
Ailas 2.35 31.44
Būvkonstrukcijas 0.00 50.08
Sienas 0.00 71.56
Fasāde 21.35 34.77
Jumts 0.00 71.30
Apdares darbi 3.37 41.12
Lifts 0.00 0.00
Dažādi darbi 0.00 0.00
Apkure
0.00 51.27
Iekšējie UK tīkli
1.21 57.94
Siltummezgls 0.00 89.05
Iekšējie EL tīkli 0.44 33.17
Piekļuves kontroles sistēma 5.14 25.55
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija 1.49 23.39
Sakaru tīkli. Videonovērošana 6.94 26.75
Ventilācija 2.01 46.72
Ārējie ŪK tīktli 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 77.55
Zemes darbi 0.00 82.50

[Gallery not found]

Jūn
17

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.05. – 30.05.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus
darbus būvobjektā:

Veicamie darbi

Izpilde, %

periodā

kopā

1.komponente

Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

0.00

62.49

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

97.91

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

17.57

96.66

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

100

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

99.35

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00

73.83

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

61.84

darbnīcu korpusā blokā – B

6.23

87.30

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

13.45

32.77

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

2.62

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

6.41

darbnīcu korpusā blokā – B

36.23

53.54

darbnīcu korpusā blokā – C

2.57

7.67

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

96.14

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

89.08

darbnīcu korpusā blokā – C

49.51

49.51

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

15.18

darbnīcu korpusā blokā – B

3.08

41.58

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

0.00

22.71

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

0.00

78.74

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

6.64

46.65

darbnīcu korpusā blokā – B

8.39

69.68

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

5.26

33.24

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00

0.00

Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

1.49

Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

0.00

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

5.07

65.08

mācību korpuss – blokā C

3.05

83.79

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

16.09

darbnīcu korpusā blokā – B

1.58

65.78

mācību korpuss – blokā C

4.74

56.86

RTU

19.63

37.85

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

11.07

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

89.00

mācību korpuss – blokā C

1.06

93.26

Siltummezgls – Maģistrālie tīkli

0.00

84.49

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

29.59

darbnīcu korpusā blokā – B

10.64

86.18

mācību korpuss – blokā C

2.15

61.33

RTU apkure

3.13

47.60

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.04

33.87

darbnīcu korpusā blokā – B

1.12

54.21

mācību korpuss – blokā C

1.56

25.55

RTU

0.00

32.91

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

35.02

35.42

darbnīcu korpusā blokā – B

1.23

43.63

mācību korpusā blokā – C

15.61

27.54

RTU

0.00

0.00

Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.95

11.59

darbnīcu korpusā blokā – B

10.06

33.20

mācību korpusā blokā – C

16.50

31.88

RTU

0.00

0.00

Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.69

48.54

darbnīcu korpusā blokā – B

1.32

39.58

mācību korpusā blokā – C

3.52

10.82

Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.87

8.26

darbnīcu korpusā blokā – B

2.16

52.19

mācību korpusā blokā – C

0.00

7.00

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.86

5.86

darbnīcu korpusā blokā – B

1.35

31.89

mācību korpusā blokā – C

0.00

0.00

Tehnoloģiskās līnijas:

0.00

0.00

2.komponente
– Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

0.00

68.02

Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

100

mācību korpusā blokā – C

0.00

91.90

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.85

98.31

Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.92

94.01

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

65.12

mācību korpusā blokā – C

7.63

42.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

47.10

Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.97

84.53

darbnīcu korpusā blokā – B

13.67

87.60

mācību korpusā blokā – C

5.79

68.32

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.85

87.45

Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

6.95

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

6.34

mācību korpusā blokā – C

0.00

4.51

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

6.43

Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.68

82.73

darbnīcu korpusā blokā – B

6.81

86.13

mācību korpusā blokā – C

4.89

81.60

skolas savienojošā daļā blokā – D

10.26

84.27

Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

7.11

69.75

darbnīcu korpusā blokā – B

5.76

39.06

mācību korpusā blokā – C

5.72

24.05

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.42

30.07

Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

3.32

58.29

mācību korpusā blokā C

6.75

62.37

skolas savienojošā daļā blokā – D

9.23

61.45

Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.86

41.54

darbnīcu korpusā blokā – B

2.47

48.61

mācību korpusā blokā – C

1.60

32.65

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.60

35.41

Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

6.80

41.57

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

59.61

mācību korpusā blokā – C

1.23

53.55

skolas savienojošā daļā blokā – D

17.63

65.56

Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

21.65

85.28

mācību korpusā blokā – C

5.49

83.71

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.99

87.44

Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.90

61.27

darbnīcu korpusā blokā – B

0.63

33.43

mācību korpusā blokā – C

0.79

46.92

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.63

39.91

UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.59

40.64

darbnīcu korpusā blokā – B

0.84

30.60

mācību korpusā blokā – C

1.84

29.33

skolas savienojošā daļā blokā – D

11.66

31.43

Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.26

18.41

darbnīcu korpusā blokā – B

0.80

35.75

mācību korpusā blokā – C

1.51

30.00

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.71

29.89

Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

9.81

22.95

darbnīcu korpusā blokā – B

1.67

22.05

mācību korpusā blokā – C

0.00

23.40

skolas savienojošā daļā blokā – D

5.07

16.94

Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00

41.48

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00

38.03

mācību korpusā blokā – C

0.00

39.58

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00

34.92

Izziņošanas sistēma

0.00

38.09

Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

15.34

82.97

darbnīcu korpusā blokā – B

5.14

86.59

mācību korpusā blokā – C

10.11

71.84

skolas savienojošā daļā blokā – D

10.54

77.69

Ventilācijas siltumapgāde

2.30

20.39

Ārējie ŪK tīkli:

0.00

100

Nojaukšanas darbi

0.00

43.78

Zemes darbi

0.00

24.61

3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A

Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi

0.00

64.13

Nojaukšanas darbi

0.00

98.64

Ailas

3.14

29.09

Būvkonstrukcijas

2.52

50.08

Sienas

-5.69

71.56

Fasāde

7.47

13.41

Jumts

0.00

71.30

Apdares darbi

9.09

37.74

Lifts

0.00

0.00

Dažādi darbi

0.00

0.00

Apkure

5.68

51.27

Iekšējie UK tīkli

2.94

56.73

Siltummezgls

3.04

89.05

Iekšējie EL tīkli

1.16

32.73

Piekļuves kontroles sistēma

0.07

20.41

Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija

0.00

21.90

Sakaru tīkli. Videonovērošana

3.34

19.82

Ventilācija

4.31

44.71

Ārējie ŪK tīktli

0.00

100

Nojaukšanas darbi

0.00

77.55

Zemes darbi

0.00

82.50

[Gallery not found]

Mai
29

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

Periods: 01.01. – 31.01.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi Izpilde, %
periodā kopā
1.komponente

Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.92 62.49
Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 97.91

mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

0.00 79.09

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

9.51 100
Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 99.35

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00 73.83
Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 61.84

darbnīcu korpusā blokā – B

25.66 81.07

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

13.35 19.32

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00 2.62
Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 6.41

darbnīcu korpusā blokā – B

8.82 17.31

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00 5.10
Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 96.14

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 89.08

darbnīcu korpusā blokā – C

0.00 0.00
Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

8.06 15.18

darbnīcu korpusā blokā – B

4.08 38.50

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

4.20 22.71

blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs

13.69 78.74
Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 40.00

darbnīcu korpusā blokā – B

9.15 61.28

blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs

0.48 27.97

mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs

0.00 0.00
Lifts:

darbnīcu korpusā blokā – B

1.49 1.49
Tehnoloģiskās iekārtas:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 0.00
Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

6.05 60.01

mācību korpuss – blokā C

0.90 80.74
Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 16.09

darbnīcu korpusā blokā – B

2.59 64.20

mācību korpuss – blokā C

4.41 52.12

RTU

6.14 18.21
Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 11.07

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 89.00

mācību korpuss – blokā C

0.00 92.20
Siltummezgls – Maģistrālie tīkli 0.00 84.49
Apkure:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 29.59

darbnīcu korpusā blokā – B

0.25 75.33

mācību korpuss – blokā C

1.37 59.18
RTU apkure 2.69 44.47
Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 28.83

darbnīcu korpusā blokā – B

1.21 53.10

mācību korpuss – blokā C

0.17 23.99

RTU

0.00 32.91
UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 0.40

darbnīcu korpusā blokā – B

3.57 42.39

mācību korpusā blokā – C

0.00 11.93

RTU

0.00 0.00
Izziņošanas sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 6.63

darbnīcu korpusā blokā – B

5.39 23.14

mācību korpusā blokā – C

0.00 15.37

RTU

0.00 0.00
Datu un video sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 38.85

darbnīcu korpusā blokā – B

1.32 38.26

mācību korpusā blokā – C

0.00 7.31
Apsardzes sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 0.39

darbnīcu korpusā blokā – B

2.16 50.03

mācību korpusā blokā – C

0.00 7.00
Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 0.00

darbnīcu korpusā blokā – B

0.54 30.54

mācību korpusā blokā – C

0.00 0.00
Tehnoloģiskās līnijas: 0.00 0.00
2.komponente
– Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 1.65 68.02
Nojaukšanas darbi:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 100

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 100

mācību korpusā blokā – C

0.00 91.90

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.85 98.31
Būvkonstrukcijas:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.22 92.09

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 65.12

mācību korpusā blokā – C

0.00 34.93

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00 47.10
Sienas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.43 82.56

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 73.93

mācību korpusā blokā – C

0.86 62.53

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.21 82.60
Fasāde:

darbnīcu korpusā blokā – A

0.00 6.95

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 6.34

mācību korpusā blokā – C

0.00 4.51

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00 6.43
Jumts:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.24 82.05

darbnīcu korpusā blokā – B

6.81 86.13

mācību korpusā blokā – C

13.59 76.71

skolas savienojošā daļā blokā – D

13.23 74.01
Ailas:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.63 62.64

darbnīcu korpusā blokā – B

0.00 35.02

mācību korpusā blokā – C

5.19 18.33

skolas savienojošā daļā blokā – D

3.59 28.64
Apkure:

darbnīcu korpusā blokā A un B

1.81 53.23

mācību korpusā blokā C

6.12 54.42

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.03 50.31
Apdares dabi:

darbnīcu korpusā blokā – A

5.55 33.35

darbnīcu korpusā blokā – B

10.98 40.41

mācību korpusā blokā – C

3.22 28.22

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00 25.99
Iekšējie UK tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

11.40 28.84

darbnīcu korpusā blokā – B

2.47 55.13

mācību korpusā blokā – C

0.21 51.16

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.83 45.90
Siltummezgli:

darbnīcu korpusā blokos – A un B

0.00 3.69

mācību korpusā blokā – C

0.00 74.06

skolas savienojošā daļā blokā – D

0.00 82.75
Iekšējie EL tīkli:

darbnīcu korpusā blokā – A

1.20 57.42

darbnīcu korpusā blokā – B

0.64 31.23

mācību korpusā blokā – C

0.33 37.87

skolas savienojošā daļā blokā – D

1.16 35.84
UAS sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.24 37.73

darbnīcu korpusā blokā – B

0.54 29.34

mācību korpusā blokā – C

2.25 25.71

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.72 13.30
Sakaru tīkli, videonovērošana:

darbnīcu korpusā blokā – A

2.08 16.70

darbnīcu korpusā blokā – B

1.68 34.33

mācību korpusā blokā – C

2.04 27.57

skolas savienojošā daļā blokā – D

2.52 27.01
Piekļuves sistēma:

darbnīcu korpusā blokā – A

3.16 9.31

darbnīcu korpusā blokā – B

4.89 17.15

mācību korpusā blokā – C

3.76 22.95

skolas savienojošā daļā blokā – D

4.09 8.29
Apsardzes signalizācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

15.17 41.48

darbnīcu korpusā blokā – B

11.54 28.84

mācību korpusā blokā – C

13.96 39.58

skolas savienojošā daļā blokā – D

20.20 34.28
Izziņošanas sistēma 8.87 32.69
Ventilācija:

darbnīcu korpusā blokā – A

4.69 56.63

darbnīcu korpusā blokā – B

3.98 75.06

mācību korpusā blokā – C

1.82 61.13

skolas savienojošā daļā blokā – D

31.77 58.38
Ventilācijas siltumapgāde 2.90 17.45
Ārējie ŪK tīkli: 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 43.78
Zemes darbi 0.00 24.61
3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi
3.45 62.28
Nojaukšanas darbi 0.00 98.64
Ailas 7.39 18.02
Būvkonstrukcijas 0.46 45.03
Sienas 28.16 66.43
Fasāde 0.00 2.20
Jumts 0.76 71.30
Apdares darbi 10.51 26.44
Lifts 0.00 0.00
Dažādi darbi 0.00 0.00
Apkure
12.61 32.00
Iekšējie UK tīkli
0.00 39.70
Siltummezgls 2.75 80.83
Iekšējie EL tīkli 0.60 31.48
Piekļuves kontroles sistēma 0.00 18.90
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija 0.00 21.90
Sakaru tīkli. Videonovērošana 0.00 14.66
Ventilācija 2.64 39.09
Ārējie ŪK tīktli 0.00 100
Nojaukšanas darbi 0.00 77.55
Zemes darbi 0.00 82.50

[Gallery not found]

Apr
20

Profesionālās izglītības kompetences centra „Liepājas Valsts tehnikums” infrastruktūras attīstības projekts

ERAF

Periods: 01.03. – 31.03.2015.

Ģenerāluzņēmējs – pilnsabiedrība „Piegādātāju apvienība RBSSKALS, RBSSKALS Būvvadība un RBSSKALS Būvsabiedrība” atskaites periodā ir izpildījis sekojošus darbus būvobjektā:

Veicamie darbi Izpilde, %
periodā kopā
1.komponente

Mācību un praktisko apmācību korpusa rekonstrukcija Vānes ielā 4
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 3.59 60.56
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 97.91
mācību korpuss – blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 0.00 79.09
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 90.49
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 99.35
darbnīcu korpusā blokā – C 0.00 73.83
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 61.84
darbnīcu korpusā blokā – B 25.66 81.07
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 13.35 19.32
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 2.62
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.41
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 8.48
darbnīcu korpusā blokā – C 0.00 5.10
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 96.14
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.08
darbnīcu korpusā blokā – C 0.00 0.00
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 7.12
darbnīcu korpusā blokā – B 5.68 34.43
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 3.87 18.51
blokā C – pagrabstāvs, 3.4. stāvs 8.73 65.05
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.00 40.00
darbnīcu korpusā blokā – B 10.14 52.13
blokā C – pagrabstāvs, 1.2 stāvs 5.28 27.49
mācību korpuss – blokā C –3., 4. stāvs 0.00 0.00
Lifts:
darbnīcu korpusā blokā – B 1.49 1.49
Tehnoloģiskās iekārtas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 0.00
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 8.09 53.96
mācību korpuss – blokā C 6.96 79.84
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 16.09
darbnīcu korpusā blokā – B 6.12 61.61
mācību korpuss – blokā C 2.27 47.71
RTU 6.14 18.21
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 11.07
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 89.00
mācību korpuss – blokā C 0.00 92.20
Siltummezgls – Maģistrālie tīkli 0.00 84.49
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 29.59
darbnīcu korpusā blokā – B 0.25 75.33
mācību korpuss – blokā C 7.44 57.82
RTU apkure 13.43 41.78
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 28.83
darbnīcu korpusā blokā – B 2.91 51.89
mācību korpuss – blokā C 1.29 23.81
RTU 0.00 32.91
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.40
darbnīcu korpusā blokā – B 3.63 38.82
mācību korpusā blokā – C 0.00 11.93
RTU 0.00 0.00
Izziņošanas sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.63
darbnīcu korpusā blokā – B 2.54 17.22
mācību korpusā blokā – C 0.00 15.37
RTU 0.00 0.00
Datu un video sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 38.85
darbnīcu korpusā blokā – B 1.85 36.95
mācību korpusā blokā – C 0.00 7.31
Apsardzes sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.39
darbnīcu korpusā blokā – B 2.94 47.87
mācību korpusā blokā – C 0.00 7.00
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 0.00
darbnīcu korpusā blokā – B 1.00 30.00
mācību korpusā blokā – C 0.00 0.00
Tehnoloģiskās līnijas: 0.00 0.00
2.komponente
– Skolas ēkas rekonstrukcija, mācību un ražošanas korpusa rekonstrukcija Ventspils ielā 51
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi 3.45 66.37
Nojaukšanas darbi:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 100
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 100
mācību korpusā blokā – C 0.00 91.90
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.85 98.31
Būvkonstrukcijas:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 90.87
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 65.12
mācību korpusā blokā – C 0.00 34.93
skolas savienojošā daļā blokā – D 8.68 47.10
Sienas:
darbnīcu korpusā blokā – A 25.18 79.13
darbnīcu korpusā blokā – B 28.70 73.93
mācību korpusā blokā – C 17.55 61.67
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.23 82.39
Fasāde:
darbnīcu korpusā blokā – A 0.00 6.95
darbnīcu korpusā blokā – B 0.00 6.34
mācību korpusā blokā – C 0.00 4.51
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 6.43
Jumts:
darbnīcu korpusā blokā – A 5.24 82.05
darbnīcu korpusā blokā – B 6.81 86.13
mācību korpusā blokā – C 13.59 76.71
skolas savienojošā daļā blokā – D 13.23 74.01
Ailas:
darbnīcu korpusā blokā – A 12.91 59.01
darbnīcu korpusā blokā – B 7.85 35.02
mācību korpusā blokā – C 3.63 13.13
skolas savienojošā daļā blokā – D 5.39 25.05
Apkure:
darbnīcu korpusā blokā A un B 1.81 53.23
mācību korpusā blokā C 6.12 54.42
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.03 50.31
Apdares dabi:
darbnīcu korpusā blokā – A 5.55 33.35
darbnīcu korpusā blokā – B 10.98 40.41
mācību korpusā blokā – C 3.22 28.22
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 25.99
Iekšējie UK tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 11.40 28.84
darbnīcu korpusā blokā – B 2.47 55.13
mācību korpusā blokā – C 0.21 51.16
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.83 45.90
Siltummezgli:
darbnīcu korpusā blokos – A un B 0.00 3.69
mācību korpusā blokā – C 0.00 74.06
skolas savienojošā daļā blokā – D 0.00 82.75
Iekšējie EL tīkli:
darbnīcu korpusā blokā – A 1.20 57.42
darbnīcu korpusā blokā – B 0.64 31.23
mācību korpusā blokā – C 0.33 37.87
skolas savienojošā daļā blokā – D 1.16 35.84
UAS sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.24 37.73
darbnīcu korpusā blokā – B 0.54 29.34
mācību korpusā blokā – C 2.25 25.71
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.72 13.30
Sakaru tīkli, videonovērošana:
darbnīcu korpusā blokā – A 2.08 16.70
darbnīcu korpusā blokā – B 1.68 34.33
mācību korpusā blokā – C 2.04 27.57
skolas savienojošā daļā blokā – D 2.52 27.01
Piekļuves sistēma:
darbnīcu korpusā blokā – A 3.16 9.31
darbnīcu korpusā blokā – B 4.89 17.15
mācību korpusā blokā – C 3.76 22.95
skolas savienojošā daļā blokā – D 4.09 8.29
Apsardzes signalizācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 15.17 41.48
darbnīcu korpusā blokā – B 11.54 28.84
mācību korpusā blokā – C 13.96 39.58
skolas savienojošā daļā blokā – D 20.20 34.28
Izziņošanas sistēma 8.87 32.69
Ventilācija:
darbnīcu korpusā blokā – A 4.69 56.63
darbnīcu korpusā blokā – B 3.98 75.06
mācību korpusā blokā – C 1.82 61.13
skolas savienojošā daļā blokā – D 31.77 58.38
Ventilācijas siltumapgāde 2.90 17.45
Ārējie ŪK tīkli: 100
Nojaukšanas darbi 0.00 43.78
Zemes darbi 0.00 24.61
3.komponente –
Dienesta viesnīcas rekonstrukcija Ventspils ielā 51A
Būvlaukuma uzturēšanas izdevumi
3.45 62.28
Nojaukšanas darbi 0.00 98.64
Ailas 7.39 18.02
Būvkonstrukcijas 0.46 45.03
Sienas 28.16 66.43
Fasāde 0.00 2.20
Jumts 0.76 71.30
Apdares darbi 10.51 26.44
Lifts 0.00 0.00
Dažādi darbi 0.00 0.00
Apkure
12.61 32.00
Iekšējie UK tīkli
0.00 39.70
Siltummezgls 2.75 80.83
Iekšējie EL tīkli 0.60 31.48
Piekļuves kontroles sistēma 0.00 18.90
Automātiskā ugunsdzēsības signalizācija 0.00 21.90
Sakaru tīkli. Videonovērošana 0.00 14.66
Ventilācija 2.64 39.09
Ārējie ŪK tīktli 100
Nojaukšanas darbi 0.00 77.55
Zemes darbi 0.00 82.50

[Gallery not found]

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti