Feb
27

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2014./2015. mācību gadā īsteno

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projektu “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros” (projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

Darbība atbalstīta saskaņā ar JNI

Izglītības programma Kvalifikācija Izglītības programmas kods Mācību ilgums
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 35b 346 01 1,5 gadi
Autotransports Automehāniķis 35b 525 01 1,5 gadi
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks 32 542 02 1 gads

 

Izvēlētās profesijas apgūst jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācās arī tie jaunieši, kuri jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nav iegūta pēdējā gada laikā.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā, apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

Feb
17

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru 2014./2015. mācību gadā īsteno

Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa „Veicināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību Jauniešu garantijas ietvaros” 2. kārtas projektu „Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana garantijas jauniešiem ietvaros”

(projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2)

Izglītības programma Kvalifikācija Izglītības programmas kods Mācību ilgums
Administratīvie un sekretāra pakalpojumi Klientu apkalpošanas speciālists 35b 346 01 1,5 gadi
Autotransports Automehāniķis 35b 525 01 1,5 gadi
Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija Drēbnieks 32 542 02 1 gads

Izvēlētās profesijas apgūst jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem ar iegūtu pamatskolas vai vidusskolas izglītību. Mācās arī tie jaunieši, kuri jau apguvuši kādu profesiju, taču kvalifikācija nav iegūta pēdējā gada laikā.

Mācību laikā jaunieši saņem stipendiju no 70 līdz 115 eiro mēnesī. Izglītojamiem tiek nodrošināta bezmaksas dzīvošana skolas dienesta viesnīcā, apmaksāti ceļa izdevumi un naktsmītne kvalifikācijas prakses laikā. Prakses laikā jauniešiem tiek apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana un obligātā veselība pārbaude, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.