Feb
16

Statistika 2012./2013. mācību gads


Feb
16

ESF stipendijas 2013./2014. m.g.


Feb
16

ESF mērķstipendijas 2012. gadā

„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes projekts
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

ESF mērķstipendijas 2012.gadā

Reģions

Projektā reģistrēto audzēkņu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo audzēkņu skaits

kopā

vīrieši  / %          no kopā

sievietes / % no kopā

 ESF / %        no kopā

vīrieši ESF/ %      no vīrieši

sievietes ESF/ % no  sievietes

Kurzeme

6014

3633

60,4

2381

39,6

4822

80,2

2841

78,2

1981

83,2

Latgale

7548

4550

60,3

2998

39,7

6200

82,1

3652

80,3

2548

85,0

Rīga

19688

10845

55,1

8843

44,9

15562

79,0

8022

74,0

7540

85,3

Vidzeme

4844

3029

62,5

1815

37,5

3833

79,1

2293

75,7

1540

84,8

Zemgale

3964

2392

60,3

1572

39,7

3104

78,3

1756

73,4

1348

85,8

42058

24449

58,1

17609

41,9

33521

79,7

18564

75,9

14957

84,9

Projektā reģistrēto personu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo personu skaits vismaz vienā mēnesī

Projektā reģistrēto vīriešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo vīriešu skaits vismaz vienā mēnesī

Programmā reģistrēto sieviešu skaits

ESF mērķstipendiju saņēmušo sieviešu skaits vismaz vienā mēnesī

ESF mērķstipendiju saņēmušo un projektā reģistrēto personu skaita procentuālā attiecība