Dec
11

Pirmo reizi PIKC”Liepājas Valsts tehnikums” vieslekciju vada Uzņēmuma reģistra valsts notārs

Š.g. 6.decembrī, praktisko mācību ietvaros, 2FD audzēkņus apciemoja Uzņēmuma reģistra valsts notārs Inese Borga.

Inese Borga vieslekcijas laikā izstāstīja savu karjeras ceļu, kā arī izklāstīja valsts iestādes būtiskākos uzdevumus. Informēja par būtiskajām komercdarbības formām, dalījās pieredzē ar ikdienā veicamajiem pienākumiem.

Uzņēmumu reģistrs ir valsts iestāde, tā ir Tieslietu ministrijas padotības iestāde. Uzņēmumu reģistra darbību regulē savs likums un citi normatīvie akti. Katru dienu daudzos uzņēmumos tiek veiktas izmaiņas. Valstij ir nepieciešams par to zināt. Informācija ir apkopota vienotos sarakstos jeb reģistros. Šos reģistrus veido Uzņēmumu reģistra darbinieki. Pašlaik ir izveidoti 14 re­ģistri. Uzņēmumu reģistra galvenais uzdevums ir reģistrēt uzņēmumus un citus subjektus un sniegt par tiem informāciju.

Vieslekcijas laikā tika iegūtas jaunas zināšanas arī par komercdarbības veidiem, to atšķirībām. 2FD audzēkņi izrādīja lielu interesi un uzdeva gana daudz jautājumus. Noslēgumā, Borgas kundze bija sarūpējusi katram audzēknim nelielu brošūru par valsts iestādi Uzņēmuma reģistrs.

reg

Dec
08

Pēdējais zvans tehnikumā

Vakar visiem ceturtajiem kursiem un trešajam atslēdznieku/pavāru kursam bija nozīmīga diena – šiem audzēkņiem skolas zvans skanēja pēdējo reizi. Tas simbolizē mācību beigas un kvalifikācijas prakses un eksāmenu sākumu.

Par godu šim lielajam notikumam, skolas aktu zālē norisinājās svinīgā ceremonija.  Pasākumu atklāja direktora vietniece audzināšanas un personības attīstības jomā – Aiga Ūdre ar laba vēlējumiem audzēkņiem tālākajā ceļa posmā.

Ceremonijas laikā katrs kurss ar dažādiem sagatavotiem priekšnesumiem pateica paldies skolotājiem un savu grupu audzinātājiem, kas ar viņiem kopā ir bijuši visu mācību laiku. Par īpašu pārsteigumu bija parūpējušies finanšu darbinieku puiši, kuri ar īpašu priekšnesumu pateica paldies savas grupas meitenēm. Tas meitenēs izsauca pilnu emociju gammu – smieklus, smaidus un pat aizskustinājuma asaras. Labus vārdus savu grupu audzēkņiem teica arī grupu audzinātāji.

Arī jaunākie kursi absolventiem vēlēja veiksmi un izturību eksāmenos un dāvāja gardumus saldākai dzīvei.

Pēc svinīgās ceremonijas pēdējā kursa audzēkņi tikās Liepājas Olimpiskajā centrā, kurā par godu Pēdējam zvanam notika ballīte, kurā spēlēja grupa “Melnraksts”. Interesanti, ka arī grupai, kas rūpējās par muzikālo pavadījumu ir liela saistība ar tehnikumu – daļa no grupas to ir absolvējuši, daļa vēl tajā mācās.

Svinīgā ceremonija 14.00

Svinīgā ceremonija 16.00

Dec
08

Tuvojoties Ziemassvētkiem, gribas būt kopā ar draugiem un uzspēlēt kādu spēli!

6.decembrī  PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Ventspils ielas 51a  dienesta viesnīcā notika novusa turnīrs, ko organizēja dienesta viesnīcas aktīvākie īrnieki ArdisTukišs (1JKP) un Gints Šulcs (1ĒS) kopā ar dienesta viesnīcas skolotājām Skaidrīti Inķi un Ievu Kaupēnu. Turnīrā startēja dienesta viesnīcā dzīvojošie tehnikuma audzēkņi.

Turnīra rezultāti pēc spraigas cīņas:

1. vieta – Artūram Krūzem (3MT), 2. vieta – Elvim Marekam Hūnam (2AM) un 3. vieta – Gintam Ginteram(1AT) .

Decembra vidū dienesta viesnīcas īrniekus vienos kopīgs labdarības pasākums “Kļūt par tiltu, kur satiekas tie, kam vajadzīga palīdzība un tie, kuri vēlas palīdzēt”.

Dec
04

Darba tiesības un Darba drošību vislabāk Latvijā zina Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi

Pēc  4 gadu pauzes, pateicoties ES Sociālās Fonda finansējumam,  ir atgriezies Latvijas brīvo arodbiedrību savienības  organizētais konkurss Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem “Profs”, kurā jaunieši sacenšas Darba tiesību, Darba aizsardzības un Sociālā dialoga teorētisko un praktisko jautājumu risināšanā.  Šogad  konkursa finālā sīvā cīņā un tomēr ar 16,75 punktu pārsvaru 1.vietu izcīnīja PIKC “Liepājas valsts tehnikums” audzēkņu komanda.

Lai tiktu konkursa finālā, komandām bija jāizveido divi mājas darbi – video par pārkāpumiem darba attiecībās un arodbiedrības nozīmi, jāuzvar konkursa reģionālajā kārtā un pašas labākās komandas no visas Latvijas 1.decembrī sacentās finālā Rīgā. Konkursā piedalījās kopumā 31 komanda no 22 vidējās profesionālās izglītības iestādēm Latvijā. Konkursa mērķis ir veicināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu interesi un izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī veicināt viņu izpratni par sociālo dialogu. Konkursa laikā jauniešiem bija jātiek galā ar viktorīnas jautājumiem, jāspēj pamatot individuālo aizsardzības līdzekļu izvēli, iejusties juristu lomā un sastādīt prasības pieteikumu, aprēķināt darba algu un atvaļinājuma kompensācijas izmaksas apmēru, aprakstīt rīcību nelaimes gadījuma situācijā un tā izmeklēšanas kārtību.

Liepājas Valsts tehnikuma audzēkņi izrādīja neparasti lielas darba spējas gatavojoties konkursam, tika ieguldīts daudz laika un liels darbs, lai sagatavotos šai cīņai, jo no pašas pirmās dienas jaunieši  izvēlējās turpināt tradīciju un paturēt “Profa” čempiona statusu, jo tā nu sanāk, ka kopš paša pirmā konkursa, kas notika 2007.gadā Liepāja Ogres Valsts tehnikumam ir piekāpusies vien 2009. un 2013.gadā, pārējās reizes iegūstot 1.vietu. Taču, salīdzinot ar konkursa pirmsākumiem, saturiskā latiņa ir augusi vairākas reizes, uzdevumi ar katru gadu kļūst arvien sarežģītāki un tas ir ļoti vērtīgs  rūdījums svarīgu kompetenču nostiprināšanā jauniešiem. Konkursa dalībnieki priekš sevis ir ieguvuši ļoti noderīgas prasmes un jādomā, ka viņi būs tie, kuri veidos drošu darba vidi savos uzņēmumos. Komandas dalībnieki ir ar ļoti augstām darba spējām, atbildīgi, mērķtiecīgi, uzņēmīgi un ar lielu iniciatīvu apveltīti jaunieši – viņu prakses vietas noteikti būs ieguvēji, jo cilvēkus ar šādu attieksmi darba vidē meklē kā ar uguni. Nav daudz tādu jauniešu šodien, kuri strādā ar TIK lielu atdevi, ir gatavi mācīties līdz vēlam vakaram skolā no brīvas gribas, jo ir skaidri nosprausts mērķis. Esam gandarīti un no sirds lepojamies ar mūsu Liepājas jauniešiem!

Komandā topošie Finanšu darbinieki:  Amanda Lejniece, Renāts Butkus, Daila Ziņģe, Elīna Vecvagare, Valērija Podgaļska un Remigījus Vencjūns.

Komandu sacensībām gatavoja skolotājas Inga Vasermane un Dzintra Bruže.

Sīkāka informācija:  http://arodbiedribas.lv/news/1572 , http://arodbiedribas.lv/news/1576 , https://www.facebook.com/arodbiedribaslv,

 

Vecāki raksti «