Aug
13

Uzņemšanas rezultāti 2018

Jūl
11

Mācību ekskursija uz Ventspili

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  audzēkņi no 1.- 3. kursa loģistikas darbiniekiem un 3. kursa automehāniķiem 8. jūnijā apmeklēja SIA Bucher Municipal un Ventspils ostas kravu terminālu, lai iepazītu darba pasauli un izzinātu darba tirgus iespējas, prasības un ielūkotos darba ikdienā.

SIA Bucher Municipal apmeklējuma laikā audzēkņi tika sadalīti mazās grupās un uzņēmuma profesionāļu vadībā izzināja kā praktiski tiek pielietotas dažādas loģistikas sistēmas, iepazinās ar uzņēmuma darba nozares specifiku, izzināja darba tirgus iespējas un karjeras izaugsmes iespējas profesijā.

Pieredzējuša jūrasbraucēja Viktora Vainauska vadībā PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” audzēkņi tika izvadāti pa Ventspils ostas kravu termināliem uz kuģīša “Hercogs Jēkabs”. Audzēkņi iepazinās ar ostas uzņēmumu darba specifiku un tika minēti vērtīgi, praktiski piemēri no pieredzes par dažādu beramkravu, lejamkravu pārkraušanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas īpatnībām. Audzēkņiem tika pastāstīts par Ventspils ostas kravu termināla darbību, nozares specifiku, nepieciešamajām kompetencēm, darbinieku ikdienu un atbildību.

Jūl
06

Aktīvi gatavojas Deju svētku lieluzvedumam

Jau kopš svētdienas aktīvi ir iesākušies XXVI Vispārējie latviešu Dziesmu un XVI Deju svētki. Arī tehnikuma jauniešu deju kolektīvi “Odziņa”, kurā dejo tehnikuma audzēkņi un “Odziņa” studija, kas sastāv no tehnikuma absolventiem, ir lielā pasākuma dalībnieki.

Svētdien, kolektīvi devās svētku gājienā kopā ar tehnikuma direktoru Agri Rupertu, direktora vietniecēm Aigu Ūdri un Ilzi Kupši, izglītības metodiķi Edīti Virgu un, protams, pašu kolektīvu vadītāju Intu Āboliņu.

Kolektīvi visu nedēļu aktīvi piedalās Deju svētku lieluzveduma “Māras zeme” mēģinājumos, lai jau rītdien varētu izdejot mūsu tautas vēstures nozīmīgākos brīžus no pirmsākumiem līdz šodienai.

Deju lieluzvedumu iespējams vērot būs jau rītdien, 7. jūlijā tiešraidē 22.00-00.35 LTV1; REPLAY.LV; VISIEMLTV.LV

Jūl
02

Iegūst diplomus par specialitātes apgūšanu

29. jūnijā visiem pēdējā kursa audzēkņiem bija liela diena – visi audzēkņi saņēma diplomus par apgūto specialitāti. Kopumā šogad izlaidums notika 17 grupām un vislielākais gandarījums skolas vadībai ir par iespēju izstrādāt friziera programmu, kā arī par audzēkņu rezultātiem kvalifikācijas eksāmenos, profesionālajos meistarības konkursos un arī vispārējo priekšmetu olimpiādēs pilsētas mērogā.

Izlaiduma laikā finanšu darbinieks Renāts Butkus, tērpu stila speciāliste Megija Lazdiņa un apdares darbu tehniķis Valdis Prūsis saņēma pateicības vārdus no Latvijas Republikas Ministra prezidenta Māra Kučinska, Megija un Valdis saņēma arī atzinību par piedalīšanos nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2018. Savukārt, lielāko balvu – simtgades stipendiju 500 euro vērtībā saņēma tehnikuma labākais audzēknis Valdis Prūsis.

Priecājamies, ka darba tirgu papildinās talantīgi, mērķtiecīgi un vienkārši fantastiski cilvēki.

P.S Sava izlaiduma bildes meklē savā e-klases pastā!

Atgādinām, ka šobrīd tehnikumā norisinās jauno audzēkņu uzņemšana, tāpēc ja vēlies arī kļūt par darba tirgū pieprasītu speciālistu, līdz 9. augustam katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00 vari iesniegt savus dokumentus.

Izlaidums plkst. 10.00

Izlaidums plkst. 12.00

Izlaidums plkst. 14.00

Izlaidums plkst. 16.00

Izlaidums plkst. 18.00

Vecāki raksti «