Sep
23

LVT Tekstilnozare

Jūn
05

Tehnikums paraksta Sadarbības deklarāciju

Latvia-Lithuania

Otrdien, 3. jūnijā, Liepājā norisinājās konference „Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”, lai noslēgtu Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2007. – 2013. projektu „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām.

Tehnikumu konferencē pārstāvēja direktora vietnieks Valdis Avotiņš un skolotāja Inga Kuduma.

Konferencē tika dota iespēja diskutēt par sadarbības nozīmi starp profesionālās izglītības iestādēm un darba devējiem, kā arī profesionālās izglītības lomu darba tirgus un jauniešu bezdarba problēmu risināšanā.

Savā uzrunā Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks Jurijs Hadarovičs  iepazīstināja klātesošos ar nodarbinātības situāciju Liepājas pilsētā, kā arī atzīmēja pozitīvo pieredzi domes un NVA sadarbībā ar Liepājas Valsts tehnikumu, nepieciešamo speciālistu – šuvēju sagatavošanā,  atbilstoši uzņēmumu vajadzībām.

Jurijs Hadarovičs uzsvēra, ka  nepieciešama patstāvīga kontaktu uzturēšana uzņēmumiem ar mācību iestādēm, kas gatavo topošos speciālistus. Cieša sadarbība un atvērtība darba devējiem ļauj veiksmīgi īstenot vairākus sadarbības projektus un pilnveidoties gan pašmāju, gan starptautiskā līmenī.

Projekta ietvaros 8 profesionālās izglītības iestādes no Kurzemes– PIKC „ Liepājas valsts tehnikums” , Ventspils, Kuldīgas tehnoloģiju un tūrisma tehnikums, Laidzes, Cīravas, Saldus, Skrundas profesionālās vidusskolas, kā arī  Jelgavas tehnikums – sadarbībā ar 4 profesionālās izglītības iestādēm Lietuvā no Kauņas, Paņevežiem un Skuodas uzlaboja praktisko apmācību materiāli – tehnisko bāzi savai izglītības iestādei nozīmīgā specialitātē,  iegādājoties modernu tehniku un aprīkojumu, kas ļauj audzēkņiem iegūt prasmes un iemaņas, ko sagaida darba devēji.

PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” šī projekta ietvaros pilnveidoja izglītības programmu un izstrādāja mācību metodoloģiskos materiālus programmai “Tērpu stila speciālists”, kā arī iekārtoja šūšanas darbnīcu ar modernu aprīkojumu praktisko apmācību nodrošināšanai.

Projekts ir izveidojis stabilus sadarbības kontaktus starp profesionālās izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā un noslēdzot projektu, PIKC „Liepājas Valsts tehnikums”  parakstīja kopīgu Sadarbības deklarāciju starp Latvijas un Lietuvas profesionālajām izglītības iestādēm, izglītību programmu veidošanā, mācību tehniskās bāzes attīstībā, skolotāju kvalifikācijas celšanā, audzēkņu apmaiņā, kā arī kopīgu iniciatīvu Eiropas Savienības programmas līdzfinansētu projektu ieviešanā.

[Gallery not found]

METODISKO MATERIĀLU SARAKSTS

PĒTĪJUMS „Profesijas apguves atbilstības darba tirgus prasībām izpēte tekstila nozarē”

APĢĒRBU KONSTRUĒŠANA UN MODELĒŠANA

 1. Modelēšana  (40 lpp.)
 2. Modelēšana ( 59 slaidi)
 3. Modelēšana
 4. Bezšuvju apģērbs (14 slaidi)
 5. Modes tendences 2013-2014 (22 slaidi)
 6. Modes tendences 2015 (29 slaidi)

ŠŪŠANAS DARBU PAMATI

 1. Tekstilšķiedras un to izmantošana (232 slaidi)
 2. Vilnas audumu izgatavošana (video)
 3. Universālās šujmašīnas apkope (video)
 4. Apdiegšanas šujmašīnas apkope (video)
 5. Pogcaurumu izgatavošana ar pusautomātu JUKI LBH -1790 (video)
 6. Pogcaurumu izgatavošanas pusautomāta JUKI LBH -1790 lietošanas instrukcija (5lpp)
 7. Izšūšanas  pusautomāts JANOME MB-4 (video)
 8. Izšūšanas  pusautomāta JANOME MB-4 lietošanas instrukcija

APĢĒRBU IZGATAVOŠANAS TEHNOLOĢIJA

 1. Tekstilrūpnieciba Latvijā 2012 (19 slaidi)
 2. Veļas ražošana Latvijā (156 slaidi)
 3. Apģērba piegriešana (10 slaidi)
 4. Apģērba izgatavošana (15 slaidi)
 5. Tekstilnozares uzņēmuma „Bogema Lingerie” darba organizācija (video)
 6. Tekstilnozares uzņēmuma „Rosme” darba organizācija (video)
 7. Racionāli darba paņēmieni šūšanas darbiem (video)
 8. Jaunākās tehnoloģijas (15 slaidi)
 9. Jaunākās tehnoloģijas veļas izgatavošanā (19 slaidi)
 10. Darba uzdevumi  un vērtēšanas kritēriji praktiskās mācībās (5 izstr.)

ELEKTRONISKAIS PĀRBAUDES TESTS

 1. Apģērbu klasifikācija, zīmēšana (23 jautājumi)
 2. Apģērbu konstruēšanā, modelēšana, piegriešana (67 jautājumi)
 3. Apģērbu izgatavošanā izmantojamo materiālu īpašības, apstrādes īpatnības (43 jautājumi)
 4. Apģērbu un to mezglu izgatavošanas tehnoloģija , darba kvalitātes kontrole (134 jautājumi)
 5. Ierīču un iekārtu ekspluatācija, darba vietas organizācija, darba drošība (34 jautājumi)
 6. Mazā biznesa pamatprincipi, servisa un saskarsmes pamati (29 jautājumi)
 7. Vizuālā koptēla veidošana (23 jautājumi)
 8. Eksāmens (100 jautājumi)

Mai
29

Sadarbība – priekšnoteikums profesionālās izglītības konkurētspējīgai attīstībai Latvijā un Lietuvā”

Latvia-Lithuania

viesnīca “Amrita”, Rīgas iela 7/9,
Liepāja 2014.gada 3.jūnijs

10.20 – 11.00 Reģistrācija un rīta kafija
11.00 – 11.05 Konferences atklāšana

Kristiāns Godiņš, Kurzemes plānošanas reģiona administrācijas vadītājs

11.05 – 11.25 Profesionālās izglītības sistēma Latvijā, duālās izglītības līdzšinējā pieredze un nākotnes

izaicinājumi

Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrija

11.25 – 11.45 Profesionālās izglītības sistēma Lietuvā

Dr. Saulius Zybartas, Lietuvas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās un profesionālās izglītības departamenta direktors

11.45 – 12.05 Sadarbības labās prakses piemēri starp tekstilnozares uzņēmumiem Latvijā un Liepājas valsts tehnikumu

Jurijs Hadarovičs Latvijas Veļas ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs, Liepājas domes priekšsēdētāja vietnieks tūrisma un attīstības jautājumos

12.05 – 12.25 Pieprasīta profesija – sākums veiksmīgai karjerai

Virginija Nakienė , Paņevežu reģiona darba biržas Paņevežu departamenta vadītāja

12.25 – 12.45 Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta “VocEdu” nozīmīgākie

rezultāti sadarbojieties kopīgi profesionālās izglītības iestādēm Latvijā un Lietuvā

Aiga Petkēvica, Kurzemes plānošanas reģiona projektu vadītāja

12.45 – 13.30 Pusdienu pauze
PANEĻDISKUSIJA
13.30 – 15.10 Profesionālās izglītības globālais konteksts un izaicinājumi – vienotais darba tirgus Eiropā,

jauniešu bezdarbs, urbanizācija un imigrācija, demogrāfiskā krīze, pāreja uz ekonomiku ar augstu pievienoto vērtību

Vienotais darba tirgus Eiropā: Kāda ir profesionālās izglītības loma un uzdevumi Latvijai un Lietuvai, integrējoties vienotajā darba tirgū? Vai varam runāt par vienotu Latvijas un Lietuvas pārrobežu darba tirgu? Kādas pārmaiņas gaidāmas pārrobežu darba tirgū tuvākajā nākotnē?

Jauniešu bezdarbs: Vai profesionālā izglītība ir risinājums jauniešu bezdarba mazināšanai?

Kā jauniešiem apgūt tik ļoti nepieciešamās praktiskās iemaņas, ko vēlas darba devēji? Vai profesionālās izglītības virzība uz modularitāti un izmantojot duālās izglītības elementus uzlabos jauniešu prasmes nākotnē?

15.10 – 15.30

Sadarbības deklarācijas parakstīšana starp Latvijas un Lietuvas profesionālās izglītības iestādēm

15.30 Konferences noslēgums

Konferences darba valoda: latviešu un lietuviešu ar sinhrono tulkojumu.
Lūdzam reģistrēties konferencei līdz 2014.gada 30.maijam šeit: http://www.kurzemesregions.lv/seminars

Mar
11

Diskusija par programmas „Tērpu stila speciālists” uzlabošanu Liepājas pārstāvniecībā Rīgā

Latvia-Lithuania

27.februārī uz tikšanos Liepājas pārstāvniecībā Rīgā PIKC „Liepājas Valsts tehnikums” pārstāvji bija aicinājuši kolēģus no Rīgas, Jelgavas, Daugavpils un Ogres profesionālās izglītības iestādēm. Diskusijā piedalījās arī IZM, VISC pārstāvji un Vieglās Rūpniecības uzņēmumu asociācijas prezidents Guntis Strazds. Tikšanās laikā tehnikuma pārstāvji prezentēja  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Profesionālās izglītības pilnveidošana atbilstoši darba tirgus prasībām” LLIV-265 ietvaros izstrādātos metodiskos materiālus, kuri veidoti sadarbībā ar asociāciju un Rīgas stila un modes profesionālo vidusskolu. Tikšanās dalībnieki  atzinīgi novērtēja izstrādāto materiālu kvalitāti un aktualitāti. Diskusijas laikā  par skolu pieredzi realizējot programmu „Tērpu stila speciālists” tika analizēts paveiktais un akceptēts uzsvars starppriekšmetu saiknes stiprināšanai.

Projekta mērķis ir veicināt profesionālās izglītības attīstību atbilstoši darba tirgus vajadzībām un nodrošināt audzēkņu pieaugumu profesionālās izglītības iestādēs pierobežu rajonos, nodrošinot kvalitatīvu un konkurētspējīgu profesionālo izglītību.

[Gallery not found]

Vecāki raksti «