Feb
09

Šuvējs

Profesionālās izglītības kompetences centrs
“Liepājas Valsts tehnikums”
īsteno
profesionālās tālākizglītības programmu
“Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija” (480 st.)
ar iegūstamo kvalifikāciju

“Šuvējs”

 

Dalībai profesionālās tālākizglītības programmas apguvei var pieteikties:

  • bezdarbnieks, kurš ir bez darba vismaz 12 mēnešus,
  • bezdarbnieks, kurš ir vecāks par 45 gadiem.

Pilotprojekts „Profesionālās tālākizglītības programmu īstenošana bezdarbniekiem valsts vai pašvaldību dibinātās izglītības iestādēs” otrā kārta

(ESF projekts „Atbalsts bezdarbnieku izglītībai” Nr.7.1.1.0/15/I/001)

Kontaktinformācija: NVA koordinējošā eksperte Vita Alpiņa, tālr. 26184514, Graudu iela 50, Liepāja, 204. kab.