Jūn
13

Ekskursija uz VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku.

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1. kursu jaunieši no programmas “Loģistikas darbinieks” un “Rūpniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” 12. jūnijā devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Brauciena mērķis bija apskatīt un iepazīt trīs dažādu uzņēmumu darbību – VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku. Jauniešus interesēja katra uzņēmuma darbības specifika, ražošanas process, pieejamais pakalpojumu klāsts, nepieciešamās profesijas uzņēmumos, to daudzveidība un jauniešu karjeras iespējas šādās vietās, tostarp prakses vietas. Uz visiem jautājumiem jaunieši guva atsaucīgas un uzmundrinošas atbildes, ar samērā plašu un detalizētu paskaidrojumu.
Pirmā viesošanās notika VAS Starptautiskajā lidostā “Rīga”, kur jauniešu grupa tika tika laipni sagaidīta un iepazinās ar diezgan sarežģītu loģistikas procesu, kāds norit lidostā. Audzēkņi tika iepazīstināti ar pasažieru apkalpošanas procesu, kāds norit no biļetes iegādes brīža līdz bagāžas nodošanai un saņemšanai jau galamērķī. Visiem klātesošajiem bija jāiziet drošības kontrole, kurā pārbauda gan personas identitāti, gan līdzpaņemto bagāžu. Gids izvadāja pa visu plašo teritoriju, stāstot, kurā vietā un kādas profesijas pārstāvji tiek nodarbināti lidostā. Jaunieši guva aicinājumu pievienoties viņu komandai, dodoties praksē lidostā un iepazīstot katru pieejamo profesiju ikdienas aspektā.
Uzņēmumā AS “Madara Cosmetics” jaunieši iepazinās ar savas profesijas daudzšķautnaino virzienu. Audzēkņi ielūkojās gan izejmateriālu ieguves, gan testēšanas procesu laboratorijās, gan pašu ražošanas procesu, kur pēc tam seko kosmētikas pildīšana iepakojumos. Tikpat svarīgs kā iepriekšējie, būtisks ir pats pārdošanas process, par kuru ekskursijas vadītāja tad dalījās pieredzē. Visiem tika parādīts, kā norit pakošana, uzglabāšana un ne mazāk būtiska pati loģistika. Mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja uzzināt arī par augiem Latvijā, kuru ekstrakti tiek pievienoti Madara kosmētikai.
RTU Dizaina fabrika piedāvāja grupai ielūkoties, kā radīt produktus, sākot no idejas līdz tā taustāmai formai, kas norit ar 3 D printera palīdzību. Vēroja un taustīja materiālus, izmēģināja instrumentus, ar kādiem tiek veidotas, slīpētas, grieztas, zāģētas un veiktas citas darbības, lai gūtu vēlēto galarezultātu. Pēc ekskursijas visi bija aicināti iepazīties ar RTU jauniešu bakalauru darbiem, kuri turpat tika izstādīti apskatīšanai.
Jaunieši novērtēja iespēju apmeklēt visus trīs uzņēmumus, kuri ir Latvijā pazīstami un kuru pakalpojumus vai preces ir izmantojis gandrīz ikviens. Mācību ekskursija ļāva iegūt informāciju, kura nav atrodama internetā un iespēju visu ieraudzīt pašiem ar savām acīm, noskaidrot nezināmo un interesējošo un galvenokārt redzēt kādas tad ir iespējas un virzieni, apgūstot “Loģistikas darbinieka”, “Rūpniecības komercdarbinieka” vai “Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieka” profesiju.

Jūn
05

Meistarklase “Amatam zelta pamats’’ ‘’Mana izvēle – brīvība’’

5. jūnijā PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikuma” 208B auditorijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “’Mana izvēle – brīvība”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 1., 2. kursu izglītojamiem no programmām “Tērpu stila speciālists” ar savu pieredzes stāstu viesojās  pašnodarbinātā uzņēmēja Sanda Jonase.

Šīs tikšanās mērķis bija uzzināt par dienas darba ritmu, personīgās attieksmes veidošanu un atbildību pret savas karjeras attīstību kā arī par faktoriem, ar kuriem jārēķinās, strādājot kā pašnodarbinātai personai.

Sanda stāstījumu iesāka par profesionālās izglītības iegūšanu, kura nav bijusi nemaz tik saistoša un, kas tagad ir nodarbošanās pamats. Taču būtiski, ko uzsvēra Sanda, ir tas, ka papildus apgūtajam šuvējas arodam, ir apgūtas friziera, vizāžista, zīda apgleznošanas un telpu dekorēšanas prasmes. Tieši papildus apgūtās prasmes ir tās, kuras Sandai devušas iespēju paplašināt savu pakalpojumu klāstu. Stāstījumu papildināja prezentācija ar apkopoto vizuālo  materiālu.

Uzņēmēja uzsvēra, ka, lai nopelnītu, ir arī “kārtīgi’’ jāstrādā, tomēr jāapzinās, ka katrs darbs, ko esi paveicis, veido par tevi stāstījumu nākošajiem klientiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir sevi pilnveidot, mācīties no savas un citu pieredzes, nebaidīties no kļūdām, jo tās palīdz augt profesionāli, domāt radoši.

Sanda kā galveno priekšrocību savam nodarbinātības veidam minēja to, ka tā ir iespēja plānot savu laiku. Sandas gadījumā, tas ir darba apvienojums ar studijām klātienē. Lektore aicināja domāt arī jauniešus sākt domāt par studijām, jo tā ir iespēja augt profesionāli vēl straujāk.

Nodarbības otrajā daļā audzēkņi ieguva prasmes veidot praktiski pielietojamu dekoru.

Mai
28

Meistarklase “Amatam zelta pamats” “Šefpavāra noslēpumi”

28. maijā PIKC Liepājas “Valsts tehnikuma” Ventspils ielas mācību laboratorijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “Šefpavāra noslēpumi”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 2. un 4. kursu izglītojamiem no programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” ciemojās ēdināšanas nozares eksperts, “Skills Latvija 2019” mentors Edgars Balodis.

Šīs viesošanās mērķis bija sniegt ieskatu šefpavāra ikdienā. Uzzināt par nepieciešamo izglītību un prasmju pilnveidi, lai piedalītos meistarības konkursos un tajos uzvarētu.

Meistarklase tika veidota divās daļās, kur pirmajā daļā Edgars dalījās savos ēdienu gatavošanas noslēpumos un pasniegšanas stilā, savukārt otrajā – demonstrēja attēlus no iepriekšējo konkursu dalībnieku meistarstiķiem. Vienlaicīgi tos komentējot, radīja reālu un saprotamu priekšstatu par detaļām un niansēm, kādas ir būtiskas un jāievēro, gatavojot ēdienu.

Šefpavārs dalījās ar savu pieredzes stāstu, kas norisinājās ārpus Latvijas – Anglijā, kur intensīvi strādājot, saprata, ka savs karjeras ceļš tomēr ir jāveido Latvijā.

Audzēkņiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus par specialitāti, uz ko Balodis izsmeļoši atbildēja.

Mai
15

Meistarklase “Amatam zelta pamats” ‘Kā kļūt par uzņēmēju?”

14. maijā PIKC Liepājas “Valsts tehnikuma” Ventspils ielas aktu zālē norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “Kā kļūt par uzņēmēju?”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 2., 3. kursu izglītojamiem no programmām “Rūpniecības komerdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu darbinieks”, “Tērpu stila speciālists” ar savu pieredzes stāstu viesojās  SIA “Zoovilla” īpašniece Zane Gusta.

Šīs tikšanās mērķis bija galvenokārt uzzināt par uzņēmējdarbības veidošanas principiem, izaicinājumiem veidojot savu uzņēmumu, kā arī par biznesa attīstīšanas daudzveidīgajām iespējām, balstoties uz ražošanas un sniegto pakalpojumu mijiedarbību.

Zane veidojot prezentāciju, īpaši bija domājusi par to, lai izstāstītu jauniešiem, kas ir tie galvenie iemesli, kāpēc uzņēmums ir vai nav veiksmīgs. Secinājums – visa pamatā ir mīlestība pret darbu, ko dari un līdzsvars starp visām karjeru veidojošām jomām. Zanes stāstījums par  karjeras ceļu uzņēmējdarbībā mijās ar piemēriem no sadzīves situācijām, kuras ir katra uzņēmēja ikdiena.

Meistarklases otrajā daļā, Zane Gusta bija sagatavojusi praktisku darbu, kuru katrs varēja veikt atbilstoši savai izdomai un attieksmei pret darbu. Jaunieši veicot darbu, bija tiešām aizrāvušies, jo patika gan pats process, gan tas, ka pagatavotais suvenīrs paliek kā pierādījums par vērtīgi pavadīto laiku.

 

Vecāki raksti «