Okt
16

Meistarklase “Amatam zelta pamats”

Pirmdien, 15. oktobrī PIKC “Liepājas valsts tehnikums” telpās vairāku stundu garumā notika meistarklase “Amatam zelta pamats”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 2., 3. kursu izglītojamiem no konditora un pavāra specialitātēm skolas laboratorijā viesojās konditore Olga Fjodorova. Tikšanās mērķis – uzzināt par konditoram nepieciešamo izglītību un prasmēm, veicamo karjeras ceļu līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu, kā arī izprast konditora specialitātes darba specifiku. Tehnikuma jaunieši iepazinās ar konditores Olgas kā pašnodarbinātas personas laika plānošanu un viņas līdzšinējo darba pieredzi. Vairākas stundas praktiski un radoši darbojoties meistarklasē, skolas jaunieši uzzināja par specialitāšu daudzveidību, izaugsmes iespējām un darba tirgus pieprasījumu.

Procesa gaitā pašnodarbinātā konditore rādīja un stāstīja, kā pagatavot divu veidu našķus – zefīrus un putna pienu. Jauniešiem bija iespēja  nedaudz arī pašiem gan iesaistīties gatavošanas procesā, gan vērot, kā saldie kārumi top soli pa solim.

Gatavošanas procesa laikā, kopīgiem spēkiem audzēkņi uzskaitīja Liepājā zināmās konditorejas, kurās iespējams baudīt gardus, uz vietas ražotus konditorejas izstrādājumus. Noskaidrojām arī pašu jauniešu iecienītākos pašu gatavotos našķus, no kuriem vislielāko atsaucību izpelnījās eklēri un Napoleons.

Galarezultātā visi klātesošie uzzināja par karjeras plānošanu un karjeras lēmumu pieņemšanu.  Nogaršojot uz vietas gatavotos zefīrus un putna pienu, sākās diskusijas arī par savas profesijas apgūšanas un pilnveidošanas ceļiem.

 

Sep
21

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./ 2019. m.g.

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” uzsāk karjeras izglītības atbalsta projektu Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”, kura ietveros tiks rīkoti dažādi tematiski  pasākumi  izglītojamiem.

Karjeras plānošanas tēma Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki
Pašnovētējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Izvērtēju, pilnveidoju, izlēmu 5 dienu pasākumu cikls, kura laikā jaunieši veic pašizpēti, pilnveido sevi un sastāda personīgās izaugsmes plānu 1.       kursu izglītojamie

372

Karjeras lēmumu pieņemšana Mana vieta darba tirgū Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar uzņēmumu personāla daļas pārstāvjiem par darba tirgus mainīgajām prasībām,karjeras izaugsmes iespējām. 4. kursu izglītojamie

165

Pašnovērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Iznāc no problēmu rāmja Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem –pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu. 2.       kursu izglītojamie

302

(sadalīti 7 grupās)

Pašvērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Ceļā uz izaugsmi Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu  -studentu piedalīšanos par tālākizglītības iespējām, izglītības iestāžu prasībām un piedāvātajām iespējām profesionālās varēšanas attīstībai. 3.       kursu izglītojamie

312

Darba pasaules iepazīšana Amatam zelta pamats Dažādu amatu meistaru un speciālistu vadītas meistarklases ar stāstu par iespējamiem ceļiem līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu. 1., 2., 3. kursu izglītojamie 300
Karjeras lēmumu pieņemšana Ja es gribu, tad es varu Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu piedalīšanos par uzņēmības nozīmīgumu un drosmi pieņemt šodienas pasaules izaicinājumus, lai sapņus pārvērstu īstenībā. 1.       kursu izglītojamie

372

Darba pasaules iepazīšana Manas iespējas izvēlētā nozarē Ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par darba tirgus prasībām, izaugsmes iespējām, savas atbilstības izvērtēšana un personīgās izaugsmes plāna izstrāde. 2., 3. kursu izglītojamie

360

 

Jūl
11

Mācību ekskursija uz Ventspili

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  audzēkņi no 1.- 3. kursa loģistikas darbiniekiem un 3. kursa automehāniķiem 8. jūnijā apmeklēja SIA Bucher Municipal un Ventspils ostas kravu terminālu, lai iepazītu darba pasauli un izzinātu darba tirgus iespējas, prasības un ielūkotos darba ikdienā.

SIA Bucher Municipal apmeklējuma laikā audzēkņi tika sadalīti mazās grupās un uzņēmuma profesionāļu vadībā izzināja kā praktiski tiek pielietotas dažādas loģistikas sistēmas, iepazinās ar uzņēmuma darba nozares specifiku, izzināja darba tirgus iespējas un karjeras izaugsmes iespējas profesijā.

Pieredzējuša jūrasbraucēja Viktora Vainauska vadībā PIKC “Liepājas Valsts tehnikuma” audzēkņi tika izvadāti pa Ventspils ostas kravu termināliem uz kuģīša “Hercogs Jēkabs”. Audzēkņi iepazinās ar ostas uzņēmumu darba specifiku un tika minēti vērtīgi, praktiski piemēri no pieredzes par dažādu beramkravu, lejamkravu pārkraušanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas īpatnībām. Audzēkņiem tika pastāstīts par Ventspils ostas kravu termināla darbību, nozares specifiku, nepieciešamajām kompetencēm, darbinieku ikdienu un atbildību.

[Gallery not found]

Jūn
12

30.maijs Karjeras diena topošajiem Loģistikas darbiniekiem

Viss sākās ar praktisko darbu uzdevumu – izplānot klases mācību ekskursiijas maršrutu, saturu un laiku. Jaunieši balsoja par labāko no grupu darbiem un ar nelielām korekcijām tika īstenots jauniešu plāns papildināt savu profesionālo redzējumu mācību ekskursijas laikā.

Pateicoties Eiropas sociālā fonda projekta NR. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”  skolēniem tika apmaksāti ceļa izdevumi.

Ekskursija sākās ar AS “Draugiem Group” apmeklējumu, kur ieradāmies ar Loģistikas darbinieku cienīgu precizitāti, ko novērtēja uzņēmuma runas vīrs Jānis Palkavnieks. Vizītes laikā guvām ieskatu “Draugiem Group” uzņēmumu grupā, plašo profesiju klāstu, kas tiek nodarbināts uzņēmumos, izrunājām kas ir prasmes, ko sagaida uzņēmēji no jaunajiem darbiniekiem, un sapratām, ka Latvijā ir uzņēmumi, kuros ir motivējoša darba vide, draudzīgs kolektīvs, novērtētas un atbalstītas darbinieku iniciatīvas un darbs tik labs, ka uz Latviju strādāt brauc arī no Kanādas un Lielbritānijas. Vienmēr ir prieks ieraudzīt uzņēmumus, kuros Cilvēks ir galvenā vērtība un radošā komandā rodas un tiek radītas jaunas iespējas.

Otrais uzņēmums, kuru apmeklējām bija AS “Madara Cosmetics”. Līga  Ozola deva mums iespēju ielūkoties izejmateriālu ieguves, ražošanas, testēšanas, pakošanas, uzglabāšanas un pārdošanas procesos. Ekskursijas laikā uzzinājām ne vien par uzglabāšanas transportēšanas un loģistikas procesiem, bet arī daudz par augu valsts produktu lietošanu kosmētikas ražošanā un produkcijas sertificēšanu.

Trešais pieturas punkts bija VAS “Starptautiskā lidosta “Rīga””, kurā izpētījām pasažieru apkalpošanas procesu no biļešu iegādes mirklim līdz lidojumam un bagāžas saņemšanai, ierodoties galamērķī. Īpaši interesanti bija tiem jauniešiem, kuri nekad nav lidojuši, bija iespēja izbaudīt personas un bagāžas kontroli, atbilstoši visām drošības prasībām. Ieguvām priekšstatu par procesiem, ko apkalpe veic, sagatavojot lidmašīnu reisam. Apciemojām arī LIAA  Biznesa centru “Magnetic Latvia”, kurš izveidots, lai pārlidojumu laikā cilvēki varētu iepazīties ar Latvijas jauno uzņēmumu produktiem, kā arī ērta vieta biznesa sarunām ar investoriem.

Topošie loģistikas darbinieki visu bija saplānojuši profesionāli, un ekskursijai atvēlētais laiks tika izmantos maksimāli lietderīgi. Jaunieši bija iepriecināti un vienlaikus arī pārsteigti par to, ka Latvijā iespējams atrast  pat ļoti labas darba vietas, tikai ir jāmācās un jāgrib strādāt.  Daži jau nolūkoja sev prakses vietas. Paldies skolai un projektam par iespēju to visu piedzīvot, jo secinājumi, kurus jaunieši izdarīja priekš sevis ir ļoti nozīmīgi viņu tālākai izaugsmei.

[Gallery not found]

Vecāki raksti «