Apr
17

Izstāde „Baltic Fashion & Textile 2018”

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  izglītojamie no šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģijas programmas šā gada  13. aprīlī apmeklēja starptautisko tekstila industrijas izstādi „Baltic Fashion & Textile 2018”

Jaunieši iepazina darba pasauli apmeklējot tekstila industrijas uzņēmumu stendus, izpildot PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogu dotos uzdevumus, kuros jaunieši izzināja profesijas specifiku, kādas prasmes, iemaņas, zināšanas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt uzņēmumos, tālākizglītības un darba apvienošanas iespējas uzņēmumos kā arī izzināja nākotnes perspektīvas.

Izstādē „Baltic Fashion & Textile 2018” PIKC “Liepājas valsts tehnikums” izglītojamie izpētīja un iepazinās ar nozares produktiem – tekstilu, izejmateriāliem, interjera tekstiliju, apģērbiem, modes zīmoliem, prečzīmēm, apaviem, ādas izstrādājumiem, roku darbiem, inovāciju un tehnoloģijām, kas rosināja izglītojamos domāt par uzņēmējdarbības attīstīšanu kā karjeras attīstības perspektīvu pēc PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” absolvēšanas.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogi ar jauniešiem pēc atgriešanās no izstādes „Baltic Fashion & Textile 2018” veidos atgriezenisko saikni un diskutēs par aktuālajiem karjeras veidošanas nosacījumiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū.

Izmantojot iespēju, PIKC “Liepājas valsts tehnikums” audzēkņi pēc izstādes „Baltic Fashion & Textile 2018” apmeklējuma paviesojās Rīgas Tehniskajā universitātē un uzzināja par tālākizglītības iespējām, kā arī iepazina Rīgas Tehniskās Universitātes jaunāko tekstila apģērba konstruktoru apmācībā.

Apr
11

Jaunieši apmeklēja divus ar reklāmu saistītus uzņēmumus – SIA “Dardedze Hologrāfija” un ”Ink Idea”

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietveros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” jaunieši šā gada  10. aprīlī apmeklēja uzņēmumus SIA “Dardedze Hologrāfija” un ”Ink Idea”.

“Dardedze Hologrāfija” audzēkņus sagaidīja uzņēmuma pārstāve Lauma Zvaigzne, kura pastāstīja  par uzņēmuma ideju un izveda ekskursijā pa ražošanas telpu, pastāstot par katru iekārtu, tās darbību un  nozīmi drukas materiālu sagatavošanā. Jauniešiem bija iespēja savā īpašumā iegūt arī mācību materiālus – grāmatu sagataves, bukletus, un gatavas grāmatas. Tāpat jauniešiem bija iespēja aptaustīt poligrāfijai sagatavotus speciālus cirtņus, ar kuriem tiek iegūts dažādas formas produkti. Ekskursijas ietvaros tika apmeklēta arī rokdarbu darbnīca, kur uzņēmumā  paralēli automatizētām iekārtām, darbinieki ar rokām loka kastes, veido  iepakojumus un ar spirālēm iesien kalendārus.  Jauniešiem bija iespēja pabūt darba dienas viducī un redzēt darba specifiku visā tās krāšņumā.

Savukārt uzņēmumā “Ink Idea”  audzēkņus sagaidīja vadītāja Daiga Konrade, kas atļāva jauniešiem vēl dziļāk ielūkoties profesijas aizkulisēs, pastāstot gan par uzņēmumu, gan ļaujot pašiem praktiski darboties. Jaunieši tika sadalīti četrās grupās un katra no grupām varēja  redzēt kā tiek ploterēts LVT Logo un pēcāk pamēģināt izgriezt un attīrīt reklāmas nesēju tā, lai tas ir izmantojams darbībā, kā arī katrs no skolēniem izmēģināja roku banera kniedēšanas procesā izmantojot āmuru un kniedes.

Ekskursiju laikā tika noskaidrotas prakses iespējas, nosacījumi un gūta iedvesma redzot, kā ikdienā notiek uzņēmumu darbs sākot no vadības, beidzot ar reklāmas materiālu sagataves darbiem. Paldies uzņēmumiem par viesmīlīgu uzņemšanu!

Apr
09

Apmeklē starptautisko autoindustrijas izstādi “Auto 2018″

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”  izglītojamie no autotransporta, telemehānikas un loģistikas programmām šā gada  6. aprīlī apmeklēja starptautisko autoindustrijas izstādi “Auto 2018”.

Jaunieši iepazina darba pasauli apmeklējot autonozares uzņēmumu stendus, izpildot PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogu dotos uzdevumus, kuros jaunieši izzināja profesijas specifiku, kādas prasmes, iemaņas, zināšanas ir nepieciešamas, lai varētu strādāt uzņēmumos, darba vides raksturojumu un nepieciešamo izglītību kā arī noskaidroja profesijas iespējas mainīgajā darba tirgū, izzinot nākotnes perspektīvas.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” izglītojamie rūpīgi iepazinās ar izstādes “Auto 2018” piedāvāto klāstu un rūpīgi izpētīja sev aktuālākos uzņēmumus veicot pārrunas ar uzņēmumu pārstāvi, lai iegūtu pilnīgāku priekšstatu par darbības jomu un nepieciešamajām kompetencēm nozarē.

PIKC “Liepājas valsts tehnikums” nozaru pedagogi ar jauniešiem pēc atgriešanās no izstādes “Auto 2018” veidos atgriezenisko saikni un diskutēs par aktuālajiem karjeras veidošanas nosacījumiem, lai jaunieši veiksmīgi spētu iekļauties darba tirgū.

Mar
15

Uzsākts pasākumu cikls “Es – nākotnes uzņēmējs” un “Industrializācija 4.0 un uzņēmība”.

PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros uzsākts pasākumu cikls “Es – nākotnes uzņēmējs un “Industrializācija 4.0 un uzņēmība”.

Personīgās izaugsmes treneres Gitas Paspārnes vadībā notikušas jau pirmās divas nodarbības par jaunās darba dalīšanas izaicinājumiem, par moderno uzņēmējdarbību Industrializācijas 4.0. Nodarbībā trenere rosināja domāt un meklēt savu uzņēmējdarbības kompetenču attīstības ceļu atbilstoši jaunajiem izaicinājumiem darba tirgus dalīšanā, kā arī izpētīt uzņēmības veiksmes stāstus caur pieredzi, kas kalpo par motivāciju karjeras lēmumu pieņemšanā.

Praktiskajā daļā izglītojamie pētīja savu uzņēmību, no kā tā ir atkarīga. Personīgās izaugsmes trenere Gita Paspārne uzsvēra, ka ir svarīgi tas kā mēs domājam un kā rīkojamies, akcentējot, ka uzņēmība ir jābūt!

Vecāki raksti «