Sep
19

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2019./2020. mācību gadam

1. Karjeras attīstības atbalsta pasākumi

2.1 Karjeras attīstības atbalsta prioritārie virzieni 2019./2020.m.g.:

  • profesionālās izglītības pievilcības un prasmju izcilības veicināšana
  • darba tirgū pieprasītāko tautsaimniecības nozaru iepazīšana
  • perspektīvo Liepājas uzņēmējdarbības virzienu iepazīšana.

2.2 KAA pasākumu plānošanā izmantotie dokumenti:

  • Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-1220.gadam
  • Liepājas pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030.gadam
  • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” Attīstības un investīciju stratēģija 2015.-2020.gadam
  • PIKC “Liepājas valsts tehnikums” Karjeras izglītības programma

 

N.p.k. Karjeras plānošanas tēma un nozare Pasākuma nosaukums Pasākuma apraksts Dalībnieki Norises laiks Izdevumi, kurus plānots segt no projekta finansējuma EUR
1. Pašnovērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Tava karjera – tava atbildība Personīgās izaugsmes trenera vadīta nodarbība par šodienas pasaules izaicinājumiem –pašdisciplīnu, prasmi pašam apzināt savas spējas un iespējas, atbildīgi plānot savu rīcību, uzņemties atbildību un sasniegt profesionālo sapņu piepildījumu. 1.kursu izglītojamie

340

(sadalīti 4 grupās)

Novembris 888 EUR

Pakalpojumu līgums par 4 nodarbību īstenošanu

2. Karjeras lēmumu pieņemšana Mana vieta darba tirgū Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar uzņēmumu vadītājiem un darbiniekiem – tehnikuma absolventiem par darba tirgus mainīgajām prasībām, karjeras izaugsmes iespējām. 4.kursu izglītojamie

200

Novembris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

4. Pašvērtējuma veikšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Ceļā uz izaugsmi Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu – studentu piedalīšanos par tālākizglītības iespējām, izglītības iestāžu prasībām un piedāvātajām iespējām profesionālās varēšanas attīstībai. 3.kursu izglītojamie

312

Janvāris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

  Darba pasaules iepazīšana

Karjeras lēmumu pieņemšana

Nākotnes profesijas

Liepājā

Nodarbība-diskusija par perspektīvo Liepājas uzņēmējdarbības virzienu attīstību. Jaunieši un uzņēmumu  pārstāvji diskutē par prasmēm, kompetencēm, spējām un vērtībām, kuras būs nepieciešamas, lai iesaistītos darba tirgū. 2.,3. kursu izglītojamie

300

Februāris 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības -diskusijas īstenošanu

5. Darba pasaules iepazīšana

(transports,loģistika, ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms, finanses, bankas, mārketings un reklāma, mašīnbūve un metālapstrāde, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, skaistumkopšana)

Saruna ar profesionāli Dažādu nozaru  speciālistu vadītas meistarklases ar stāstu par iespējamiem ceļiem līdz izcilībai un iespējai gūt gandarījumu par veicamo darbu. 1.,2.,3.kursu izglītojamie 300 Novembris – maijs 1680 EUR

Pakalpojumu līgumi par 7 meistarklašu vadīšanu

6. Karjeras lēmumu pieņemšana Ja es gribu, tad es varu Motivējoša un iedrošinoša nodarbība – paneļdiskusija ar tehnikuma absolventu piedalīšanos par uzņēmības nozīmīgumu un drosmi pieņemt šodienas pasaules izaicinājumus, lai sapņus pārvērstu īstenībā. 1.kursu izglītojamie

372

Marts 240 EUR

Pakalpojuma līgums par nodarbības – paneļdiskusijas īstenošanu

7. Darba pasaules iepazīšana

(transports,loģistika, ēdināšana, viesu izmitināšana, tūrisms, finanses, bankas, mārketings un reklāma, mašīnbūve un metālapstrāde, informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, apģērbu un tekstilizstrādājumu ražošana, skaistumkopšana)

Manas iespējas izvēlētā nozarē Ekskursijas uz uzņēmumiem, tikšanās ar uzņēmumu pārstāvjiem, lai iegūtu informāciju par darba tirgus prasībām, izaugsmes iespējām, savas atbilstības izvērtēšana un personīgās informatīvās datu bāzes papildināšana par prakses un darba vietām. 2.,3.,4.kursu izglītojamie

240

Novembris  – maijs

 

3850 EUR

Transporta noma

7 x 550

Jūn
13

Ekskursija uz VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku.

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1. kursu jaunieši no programmas “Loģistikas darbinieks” un “Rūpniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” 12. jūnijā devās mācību ekskursijā uz Rīgu.
Brauciena mērķis bija apskatīt un iepazīt trīs dažādu uzņēmumu darbību – VAS Starptautisko lidostu “Rīga”, AS “Madara Cosmetics” un RTU Dizaina fabriku. Jauniešus interesēja katra uzņēmuma darbības specifika, ražošanas process, pieejamais pakalpojumu klāsts, nepieciešamās profesijas uzņēmumos, to daudzveidība un jauniešu karjeras iespējas šādās vietās, tostarp prakses vietas. Uz visiem jautājumiem jaunieši guva atsaucīgas un uzmundrinošas atbildes, ar samērā plašu un detalizētu paskaidrojumu.
Pirmā viesošanās notika VAS Starptautiskajā lidostā “Rīga”, kur jauniešu grupa tika tika laipni sagaidīta un iepazinās ar diezgan sarežģītu loģistikas procesu, kāds norit lidostā. Audzēkņi tika iepazīstināti ar pasažieru apkalpošanas procesu, kāds norit no biļetes iegādes brīža līdz bagāžas nodošanai un saņemšanai jau galamērķī. Visiem klātesošajiem bija jāiziet drošības kontrole, kurā pārbauda gan personas identitāti, gan līdzpaņemto bagāžu. Gids izvadāja pa visu plašo teritoriju, stāstot, kurā vietā un kādas profesijas pārstāvji tiek nodarbināti lidostā. Jaunieši guva aicinājumu pievienoties viņu komandai, dodoties praksē lidostā un iepazīstot katru pieejamo profesiju ikdienas aspektā.
Uzņēmumā AS “Madara Cosmetics” jaunieši iepazinās ar savas profesijas daudzšķautnaino virzienu. Audzēkņi ielūkojās gan izejmateriālu ieguves, gan testēšanas procesu laboratorijās, gan pašu ražošanas procesu, kur pēc tam seko kosmētikas pildīšana iepakojumos. Tikpat svarīgs kā iepriekšējie, būtisks ir pats pārdošanas process, par kuru ekskursijas vadītāja tad dalījās pieredzē. Visiem tika parādīts, kā norit pakošana, uzglabāšana un ne mazāk būtiska pati loģistika. Mūsu skolas audzēkņiem bija iespēja uzzināt arī par augiem Latvijā, kuru ekstrakti tiek pievienoti Madara kosmētikai.
RTU Dizaina fabrika piedāvāja grupai ielūkoties, kā radīt produktus, sākot no idejas līdz tā taustāmai formai, kas norit ar 3 D printera palīdzību. Vēroja un taustīja materiālus, izmēģināja instrumentus, ar kādiem tiek veidotas, slīpētas, grieztas, zāģētas un veiktas citas darbības, lai gūtu vēlēto galarezultātu. Pēc ekskursijas visi bija aicināti iepazīties ar RTU jauniešu bakalauru darbiem, kuri turpat tika izstādīti apskatīšanai.
Jaunieši novērtēja iespēju apmeklēt visus trīs uzņēmumus, kuri ir Latvijā pazīstami un kuru pakalpojumus vai preces ir izmantojis gandrīz ikviens. Mācību ekskursija ļāva iegūt informāciju, kura nav atrodama internetā un iespēju visu ieraudzīt pašiem ar savām acīm, noskaidrot nezināmo un interesējošo un galvenokārt redzēt kādas tad ir iespējas un virzieni, apgūstot “Loģistikas darbinieka”, “Rūpniecības komercdarbinieka” vai “Reklāmas pakalpojuma komercdarbinieka” profesiju.

Jūn
05

Meistarklase “Amatam zelta pamats’’ ‘’Mana izvēle – brīvība’’

5. jūnijā PIKC ‘’Liepājas Valsts tehnikuma” 208B auditorijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “’Mana izvēle – brīvība”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 1., 2. kursu izglītojamiem no programmām “Tērpu stila speciālists” ar savu pieredzes stāstu viesojās  pašnodarbinātā uzņēmēja Sanda Jonase.

Šīs tikšanās mērķis bija uzzināt par dienas darba ritmu, personīgās attieksmes veidošanu un atbildību pret savas karjeras attīstību kā arī par faktoriem, ar kuriem jārēķinās, strādājot kā pašnodarbinātai personai.

Sanda stāstījumu iesāka par profesionālās izglītības iegūšanu, kura nav bijusi nemaz tik saistoša un, kas tagad ir nodarbošanās pamats. Taču būtiski, ko uzsvēra Sanda, ir tas, ka papildus apgūtajam šuvējas arodam, ir apgūtas friziera, vizāžista, zīda apgleznošanas un telpu dekorēšanas prasmes. Tieši papildus apgūtās prasmes ir tās, kuras Sandai devušas iespēju paplašināt savu pakalpojumu klāstu. Stāstījumu papildināja prezentācija ar apkopoto vizuālo  materiālu.

Uzņēmēja uzsvēra, ka, lai nopelnītu, ir arī “kārtīgi’’ jāstrādā, tomēr jāapzinās, ka katrs darbs, ko esi paveicis, veido par tevi stāstījumu nākošajiem klientiem. Tāpēc ļoti svarīgi ir sevi pilnveidot, mācīties no savas un citu pieredzes, nebaidīties no kļūdām, jo tās palīdz augt profesionāli, domāt radoši.

Sanda kā galveno priekšrocību savam nodarbinātības veidam minēja to, ka tā ir iespēja plānot savu laiku. Sandas gadījumā, tas ir darba apvienojums ar studijām klātienē. Lektore aicināja domāt arī jauniešus sākt domāt par studijām, jo tā ir iespēja augt profesionāli vēl straujāk.

Nodarbības otrajā daļā audzēkņi ieguva prasmes veidot praktiski pielietojamu dekoru.

Mai
28

Meistarklase “Amatam zelta pamats” “Šefpavāra noslēpumi”

28. maijā PIKC Liepājas “Valsts tehnikuma” Ventspils ielas mācību laboratorijā norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – meistarklase “Šefpavāra noslēpumi”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 2. un 4. kursu izglītojamiem no programmas “Ēdināšanas pakalpojumu speciālists” ciemojās ēdināšanas nozares eksperts, “Skills Latvija 2019” mentors Edgars Balodis.

Šīs viesošanās mērķis bija sniegt ieskatu šefpavāra ikdienā. Uzzināt par nepieciešamo izglītību un prasmju pilnveidi, lai piedalītos meistarības konkursos un tajos uzvarētu.

Meistarklase tika veidota divās daļās, kur pirmajā daļā Edgars dalījās savos ēdienu gatavošanas noslēpumos un pasniegšanas stilā, savukārt otrajā – demonstrēja attēlus no iepriekšējo konkursu dalībnieku meistarstiķiem. Vienlaicīgi tos komentējot, radīja reālu un saprotamu priekšstatu par detaļām un niansēm, kādas ir būtiskas un jāievēro, gatavojot ēdienu.

Šefpavārs dalījās ar savu pieredzes stāstu, kas norisinājās ārpus Latvijas – Anglijā, kur intensīvi strādājot, saprata, ka savs karjeras ceļš tomēr ir jāveido Latvijā.

Audzēkņiem bija iespēja uzdot interesējošos jautājumus par specialitāti, uz ko Balodis izsmeļoši atbildēja.

Vecāki raksti «