Apr
16

Ceļā uz izaugsmi

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 15. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” aktu zālē norisinājās paneļdiskusija “Ceļā uz izaugsmi”.

Diskusijas moderadors bija Roberts Vītols – ‘’Robyworks’’ dibinātājs un īpašnieks. Izvēle par labu Robertam bija pamatojoties uz viņa radošo darbības jomu.

Tajā piedalījās: Renāts Botkus – mācījies komercpakalpojumu darbinieka specialitātē – tagad studē RTU, strādā banka ‘’Citadele’’, Līga Agruma – tērpu stila speciāliste, tagad studē Liepājas Universitātē, Līga izglītību specialitātē neturpināja, Alvils Kopštāls –mācījies mehatronikas tehniķa specialitātē, tagad – studē RTU, Tomass Zīle – mācījies ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, tagad studē Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Tās mērķis bija motivēt un iedrošināt izglītojamos domāt par karjeras izaugsmi – kā vienu no iespējām –  tālākizglītība. Informēt par izglītības procesu visas dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām.

Paneļdiskusijas mērķauditorija bija 2.,3. kursu audzēkņi, kuriem jau ir pirmā prakse izvēlētā specialitātē. Tomēr zāle bija pilna, jo interese par paneļdiskusijas tēmām bija arī citiem tehnikuma audzēkņiem.

Diskusija noritēja brīvā sarunas gaisotnē, kurā diskusijas dalībnieki dalījās par iegūto zināšanu vērtību, studējot tik dažādās augstskolās. Pasākuma dalībnieki, bijušie PIKC LVT audzēkņi un moderators Roberts Vītols, iesaistot esošos audzēkņus mērķtiecīgā sarunā, apmainās viedokļiem, argumentējot tos ar faktiem pētījumos par izglītības nozīmi un saņemot atgriezenisko saiti par diskusijas tematu.

Vērtīga informācija bija par to, ka kļūdas izvēlē var būt, jo dzīvē nav perfektu lietu un situāciju, bet tā ir iespēja no savām kļūdām  mācīties. Īpaša gaisotne radās brīdī, kad diskusijas dalībnieki izteica pateicību par iegūto tehnikumā.

Mar
04

Ekskursija uz Seb banku un Latvijas Bankas “Naudas pasauli”

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1. kursu jaunieši no programmas “Finanšu darbinieks” 28. februārī devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

Brauciena mērķis bija iepazīt divu banku darbību – SEB bankas un Latvijas Bankas apmeklētāju centru “Naudas pasaule”, darbības specifiku, profesiju daudzveidību un jauniešu karjeras iespējas banku nozarē. SEB bankā jauniešiem gide parādīja un pastāstīja par telpu novietojumu, bankas sniegtajiem pakalpojumiem, par mākslīgo intelektu, kā arī nākotnes svarīgākajām profesijām, kuras pavērsies darba jomā, strādājot bankā. Ekskursijas beigās jaunieši tika pie jaukiem SEB bankas sagādātiem suvenīriem, kurus varēs izmantot savā ikdienā, atceroties par šajā uzņēmumā piedzīvoto un iespējams, kādreiz arī strādājot šajā uzņēmumā.

Latvijas Bankas apmeklējums ļāva audzēkņiem ne tikai uzzināt visai interesantus faktus par ekonomiku, inflāciju un naudas vēsturi, bet gan iepazīties ar ekspozīcijām, kurās naudas daudzveidība tika apskatīta no visdažādākajiem aspektiem.

Skolas jaunieši priecājās par iespēju piedalīties šajā mācību ekskursijā, jo zināšanas un informāciju, kuru tie ieguva, ir neatsverami, lai raudzītos uz savu nākoti plašāk, sāktu apsvērt prakses iespējas un turpmākās darba iespējas. Bet iesākumā – aktīvāk un mērķtiecīgāk darboties mācību stundās, lai veiksmīgi pabeigtu šo mācību gadu!

 

Feb
20

Meistarklase “Amatam zelta pamats”, “Ieskaties reklāmas nozarē”.

19. februāra rītā PIKC “Liepājas valsts tehnikums” aktu zālē vairāku stundu garumā notika meistarklase “Ieskaties reklāmas nozarē”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 1., 2., 3. kursu izglītojamiem no “Rūpniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” programmām viesojās SIA “Reklāmas apgāds” līdzīpašnieks, fotogrāfs  un SIA “Boards Unlimited” vizuālā noformējuma un mārketinga speciālists Agris Kozlovskis.

Tikšanās mērķis bija uzzināt par reklāmas pakalpojuma speciālistam nepieciešamo izglītību un prasmēm, kā veidot pašam savu karjeras ceļu un nonākt līdz uzņēmumam un iespējai darīt to, kas patīk un padodas. Uzņēmējs vairākkārt uzsvēra, ka nevajag baidīties veidot savu uzņēmumu, vajag koncentrēties uz to, kas pašam patīk, interesē un padodas. Jaunieši uzzināja, cik nozīmīgi ir dažādās situācijās un vietās veidot draudzīgas attiecības ar apkārtējiem, jo draugi un kontakti vienmēr var noderēt. Audzēkņus pārsteidza, ka jebkura draudzība nākotnē var palīdzēt  un draugi, iespējams, vēlāk var kļūt par taviem nākamajiem klientiem. Savukārt tendencei, ka  jāiet tik uz priekšu, neatskatoties atpakaļ, Agris nepiekrīt, sakot, ka aiz tā stāv cilvēki – draugi, atbalstītāji, ģimene, kuri bijuši ar tevi kopā, kad tas ir vajadzīgs, tāpēc lēcienā jāpiedalās arī draugiem, nedrīkst par tiem aizmirst, jārēķinās ar tiem. Kad iet labi, tad tik un tā ir jādomā par attīstību – gan savu, gan biznesa, savādāk cits ienāks tavā vietā.

Kopā ar uzņēmēju LVT audzēkņiem bija iespēja darboties praktiski un izmēģināt savas prasmes un talantus, fotografējot ar  mobilajiem telefoniem lietas, kuras mums ir apkārt, vai vienkārši sadzīvē izmantojamas. Uzdevums bija – sadarbojoties grupā, nofotografēt lietas un priekšmetus tā, lai tos kāds pēc tam vēlētos iegādāties. Manuprāt, jauniešiem, tas lieliski izdevās!

Šajā meistarklasē skolas jaunieši uzzināja par specialitāšu daudzveidību, izaugsmes iespējām un darba tirgus pieprasījumu reklāmas speciālista jomā. “Katram ir iespēja kaut ko darīt un radīt,  bet tikai tā, lai tava ēna citiem neaizsedz sauli”, tā saka uzņēmējs Agris.

Jan
23

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1.- 4. kursu jaunieši no Mehānikas un Mehatronikas  nozares – Mehatronikas, Automehāniķu, Autoelektriķu mācību programmām 16. janvārī devās mācību ekskursijā. Tās mērķis bija iepazīt “Inchcape Motors Latvia, SIA” un Domenikss servisa centra uzņēmumus, uzzināt par prakses un darba iespējām tajos, prasībām, specifiku un ielūkoties uzņēmumu darbības ikdienā.

Audzēkņi klātienē saņēma ļoti vērtīgu informāciju par  karjeras iespējām nozarē un tieši šajos uzņēmumos, nepieciešamām kompetencēm veicot darba pienākumus. Interesants stāstījums par profesiju daudzveidību uzņēmumumos un jauniešu izaugsmes iespējām tajos, kā arī par nepieciešamajām darba iemaņām, izglītības, darba pieredzi un darba iespēju piedāvājumiem “Inchcape Motors Latvia, SIA” – oficiālo Mazda un Jaguar automašīnu pārstāvi, kurš  darbojās gandrīz 26 pasaules valstīs un piedāvā pilnu automašīnu servisu kā arī Domenikss servisa centrā – kurš ir lielākais Mercedes-Benz servisa centrs Baltijas valstīs. Darbnīcu modernais aprīkojums un kvalificētie speciālisti sniedza iespēju iepazīt auto tehniskās apkopes, diagnostikas un remonta darbu veikšanai atbilstošo izgatavotājrūpnīcas noteikto remonta tehnoloģiju, kā arī uzņēmuma darbinieki dalījās par iespējamo karjeras ceļu nozarē.

Vecāki raksti «