Apr
17

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” 1. 2., 3. kursu jaunieši devās mācību ekskursijā uz Rīgu. 16. aprīlī mūsu skolas izglītojamie no programmām “Programmēšanas tehniķis”un “Datorsitēmu tehniķis” devās uz Rīgu, lai iepazītu nozaru uzņēmumus, uzzinātu par darba tirgus iespējām, ielūkojoties divu uzņēmumu “Accenture Riga Liquid Studio” un “TestDevLab” darbības procesos. Abiem Latvijā esošajiem internacionālajiem uzņēmumiem galvenā mītnes vieta ir Rīga, taču filiāles atrodas arī cituviet Latvijas lielajās pilsētās – Liepājā, Venstpilī, Daugavpilī.

Jaunieši uzzināja, ka „Accenture Riga Liquid Studio” Latvijā darbojas jau 10 gadus un pamatā strādā ar ārzemju klientiem. Lai gan uzņēmumā ir jau 2 000 darbinieku, šis uzņēmums nemitīgi turpina paplašināties, tapēc mūsu audzēkņi kāri centās noskaidrot par darba un karjeras iespējām šajā uzņēmumā, sākot ar praksi saistītos jautājumos un turpinot par programmām, ar kādām uzņēmums strādā ikdienā.  Par pārsteigumu visiem klātesošajiem, lai strādātu šajā uzņemumā programmēšanas prasmes nav galvenās. Strādājot Accenture Latvia varot iemācīties visu nepieciešamo, taču svarīgāk par programmēšanas prasmēm esot angļu valodas zināšanas un spēja strādāt komandā, prast komunicēt ar cilvēkiem no dažādām valstīm un rasēm tostarp gan ar kolēģiem, gan ar klientiem. Sociālās prasmes ir ārkārtīgi svarīgas – jāprot gan vienoties, gan saprasties, gan rast kompromisu, jo individuāli nekas netiek veikts. Mūsu topošos programmētājus un datorspeciālistus interesēja arī programmas tests BOOTCAMP, tāpēc jautājumi no audzēkņiem sekoja viens otram. Uzņēmuma pārstāve uzdeva gan jautājumus, gan deva iespēju pārbaudīt savas zināšanas, darbojoties skolēniem grupā, tādējādi parādot savas zināšanas un ieraugot dažādos profesiju pārstāvjus, kādi nepieciešami uzņēmumā, tostarp projektu programmu vadītāji, testētāji, analītiķi, arhitektu dizaineri, programmētāji utt.

Arī otrā uzņēmumā “TestDevLab” jaunieši varēja vērot, kā norit izstrādāto programmu testēšana, iepazīties ar darba pienākumiem, prasībām un darba vidi kopumā.

Iedvesmoti un informācijas pārbagāti, jaunieši atgriezās Liepājā, lai turpinātu izglītību savās programmās un veiksmīgi pabeigtu šo semestri.  Redzētais un piedzīvotais bija ļoti noderīgs, jo  tas ļāva saprast, cik nozīmīga ir gan izglītība, iegūtās zināšanas, gan arī sociālās prasmes.

Apr
16

Ceļā uz izaugsmi

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 15. aprīlī PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” aktu zālē norisinājās paneļdiskusija “Ceļā uz izaugsmi”.

Diskusijas moderadors bija Roberts Vītols – ‘’Robyworks’’ dibinātājs un īpašnieks. Izvēle par labu Robertam bija pamatojoties uz viņa radošo darbības jomu.

Tajā piedalījās: Renāts Botkus – mācījies komercpakalpojumu darbinieka specialitātē – tagad studē RTU, strādā banka ‘’Citadele’’, Līga Agruma – tērpu stila speciāliste, tagad studē Liepājas Universitātē, Līga izglītību specialitātē neturpināja, Alvils Kopštāls –mācījies mehatronikas tehniķa specialitātē, tagad – studē RTU, Tomass Zīle – mācījies ēdināšanas pakalpojumu specialitātē, tagad studē Latvijas Lauksaimniecības Universitātē.

Tās mērķis bija motivēt un iedrošināt izglītojamos domāt par karjeras izaugsmi – kā vienu no iespējām –  tālākizglītība. Informēt par izglītības procesu visas dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes un pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši interesēm un vajadzībām, un darba tirgus prasībām.

Paneļdiskusijas mērķauditorija bija 2.,3. kursu audzēkņi, kuriem jau ir pirmā prakse izvēlētā specialitātē. Tomēr zāle bija pilna, jo interese par paneļdiskusijas tēmām bija arī citiem tehnikuma audzēkņiem.

Diskusija noritēja brīvā sarunas gaisotnē, kurā diskusijas dalībnieki dalījās par iegūto zināšanu vērtību, studējot tik dažādās augstskolās. Pasākuma dalībnieki, bijušie PIKC LVT audzēkņi un moderators Roberts Vītols, iesaistot esošos audzēkņus mērķtiecīgā sarunā, apmainās viedokļiem, argumentējot tos ar faktiem pētījumos par izglītības nozīmi un saņemot atgriezenisko saiti par diskusijas tematu.

Vērtīga informācija bija par to, ka kļūdas izvēlē var būt, jo dzīvē nav perfektu lietu un situāciju, bet tā ir iespēja no savām kļūdām  mācīties. Īpaša gaisotne radās brīdī, kad diskusijas dalībnieki izteica pateicību par iegūto tehnikumā.

Mar
04

Ekskursija uz Seb banku un Latvijas Bankas “Naudas pasauli”

Eiropas sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros PIKC “Liepājas Valsts Tehnikums” 1. kursu jaunieši no programmas “Finanšu darbinieks” 28. februārī devās mācību ekskursijā uz Rīgu.

Brauciena mērķis bija iepazīt divu banku darbību – SEB bankas un Latvijas Bankas apmeklētāju centru “Naudas pasaule”, darbības specifiku, profesiju daudzveidību un jauniešu karjeras iespējas banku nozarē. SEB bankā jauniešiem gide parādīja un pastāstīja par telpu novietojumu, bankas sniegtajiem pakalpojumiem, par mākslīgo intelektu, kā arī nākotnes svarīgākajām profesijām, kuras pavērsies darba jomā, strādājot bankā. Ekskursijas beigās jaunieši tika pie jaukiem SEB bankas sagādātiem suvenīriem, kurus varēs izmantot savā ikdienā, atceroties par šajā uzņēmumā piedzīvoto un iespējams, kādreiz arī strādājot šajā uzņēmumā.

Latvijas Bankas apmeklējums ļāva audzēkņiem ne tikai uzzināt visai interesantus faktus par ekonomiku, inflāciju un naudas vēsturi, bet gan iepazīties ar ekspozīcijām, kurās naudas daudzveidība tika apskatīta no visdažādākajiem aspektiem.

Skolas jaunieši priecājās par iespēju piedalīties šajā mācību ekskursijā, jo zināšanas un informāciju, kuru tie ieguva, ir neatsverami, lai raudzītos uz savu nākoti plašāk, sāktu apsvērt prakses iespējas un turpmākās darba iespējas. Bet iesākumā – aktīvāk un mērķtiecīgāk darboties mācību stundās, lai veiksmīgi pabeigtu šo mācību gadu!

 

Feb
20

Meistarklase “Amatam zelta pamats”, “Ieskaties reklāmas nozarē”.

19. februāra rītā PIKC “Liepājas valsts tehnikums” aktu zālē vairāku stundu garumā notika meistarklase “Ieskaties reklāmas nozarē”. Meistarklase norisinājās projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Pie 1., 2., 3. kursu izglītojamiem no “Rūpniecības komercdarbinieks” un “Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks” programmām viesojās SIA “Reklāmas apgāds” līdzīpašnieks, fotogrāfs  un SIA “Boards Unlimited” vizuālā noformējuma un mārketinga speciālists Agris Kozlovskis.

Tikšanās mērķis bija uzzināt par reklāmas pakalpojuma speciālistam nepieciešamo izglītību un prasmēm, kā veidot pašam savu karjeras ceļu un nonākt līdz uzņēmumam un iespējai darīt to, kas patīk un padodas. Uzņēmējs vairākkārt uzsvēra, ka nevajag baidīties veidot savu uzņēmumu, vajag koncentrēties uz to, kas pašam patīk, interesē un padodas. Jaunieši uzzināja, cik nozīmīgi ir dažādās situācijās un vietās veidot draudzīgas attiecības ar apkārtējiem, jo draugi un kontakti vienmēr var noderēt. Audzēkņus pārsteidza, ka jebkura draudzība nākotnē var palīdzēt  un draugi, iespējams, vēlāk var kļūt par taviem nākamajiem klientiem. Savukārt tendencei, ka  jāiet tik uz priekšu, neatskatoties atpakaļ, Agris nepiekrīt, sakot, ka aiz tā stāv cilvēki – draugi, atbalstītāji, ģimene, kuri bijuši ar tevi kopā, kad tas ir vajadzīgs, tāpēc lēcienā jāpiedalās arī draugiem, nedrīkst par tiem aizmirst, jārēķinās ar tiem. Kad iet labi, tad tik un tā ir jādomā par attīstību – gan savu, gan biznesa, savādāk cits ienāks tavā vietā.

Kopā ar uzņēmēju LVT audzēkņiem bija iespēja darboties praktiski un izmēģināt savas prasmes un talantus, fotografējot ar  mobilajiem telefoniem lietas, kuras mums ir apkārt, vai vienkārši sadzīvē izmantojamas. Uzdevums bija – sadarbojoties grupā, nofotografēt lietas un priekšmetus tā, lai tos kāds pēc tam vēlētos iegādāties. Manuprāt, jauniešiem, tas lieliski izdevās!

Šajā meistarklasē skolas jaunieši uzzināja par specialitāšu daudzveidību, izaugsmes iespējām un darba tirgus pieprasījumu reklāmas speciālista jomā. “Katram ir iespēja kaut ko darīt un radīt,  bet tikai tā, lai tava ēna citiem neaizsedz sauli”, tā saka uzņēmējs Agris.

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti