Dec
06

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (08.09.2018. – 06.12.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikta sporta laukumu izbūve, sporta inventāra uzstādīšana, ģērbtuvju konteineru uzstādīšana, bruģa izbūve, apgaismojuma izbūve, tribīņu uzstādīšana un citi darbi.
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbu – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve, turpinās logu konstrukciju stiprināšanas darbi.

Sep
07

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (12.06.2018. – 07.09.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti zemes darbi, lietus ūdens kanalizācijas K2 kanālu izbūve, ietvju izbūve u.c. darbi.

 

  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbu – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve un citi darbi.

Jūn
11

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (17.03.2018. – 11.06.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti stadiona demontāžas darbi.
  • atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, rezultātā 14.05.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “AL BŪVE” noslēgts būvdarbu līgums Nr.10.54.7/9, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”. 07.06.2018. ir uzsākti pārbūves darbi.

Mar
16

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (19.12.2017. – 16.03.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

– 30.01.2018. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” veica atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 16.11.2017. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017) un 22.12.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātā atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve”, id.Nr.VIAA 2017/84 ERAF LVT, rezultātā 16.03.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “CTB” noslēgts būvdarbu līgums, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Sporta laukuma pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”;

– SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūve” veikta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņots ar finansējuma saņēmēju – Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju, un iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai;

– 27.02.2018. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.03.2018.

Vecāki raksti «