Mar
05

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (07.12.2018. – 05.03.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbu ietvaros uzstādīti karoga masti, soliņi, velosipēdu turētāji un citi darbi. Ir atlikuši žoga uzstādīšanas darbi un labiekārtošanas darbi.
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbi – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve, turpinās logu konstrukciju stiprināšanas darbi.

Lai nodrošinātu projektā paredzētā sporta aprīkojuma iegādi, veikts atklāts konkurss “Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/07 ERAF LVT, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Dec
06

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (08.09.2018. – 06.12.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikta sporta laukumu izbūve, sporta inventāra uzstādīšana, ģērbtuvju konteineru uzstādīšana, bruģa izbūve, apgaismojuma izbūve, tribīņu uzstādīšana un citi darbi.
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbu – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve, turpinās logu konstrukciju stiprināšanas darbi.

Sep
07

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (12.06.2018. – 07.09.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti zemes darbi, lietus ūdens kanalizācijas K2 kanālu izbūve, ietvju izbūve u.c. darbi.

 

  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbu – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve un citi darbi.

Jūn
11

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (17.03.2018. – 11.06.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti stadiona demontāžas darbi.
  • atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, rezultātā 14.05.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “AL BŪVE” noslēgts būvdarbu līgums Nr.10.54.7/9, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”. 07.06.2018. ir uzsākti pārbūves darbi.

Vecāki raksti «