Dec
03

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (04.09.2019. – 03.12.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • sakarā ar būvdarbu līguma laušanu ar SIA “AL būve” pagarināts projekta īstenošanas termiņš līdz 30.11.2020.;
  • sadarbībā ar projektētāju SIA “BM-projekts” tiek precizēts izstrādātais būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, lai nodrošinātu atkārtota būvdarbu iepirkuma izsludināšanu un pārbūves darbu pabeigšanu.

Sep
03

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (05.06.2019. – 03.09.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • veikta sporta inventāra piegāde Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta nodarbību nodrošināšanai;
  • objektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve” notiek būvdarbu līguma ar SIA “AL būve” laušanas process sakarā ar nekvalitatīvu pārbūves darbu veikšanu.

Jūn
04

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (06.03.2019. – 04.06.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • 04.2019. pabeigti Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi un 29.05.2019. objekts nodots ekspluatācijā.
mg_6288
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbi.

Veiktā atklāta konkursa “Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/07 ERAF LVT, rezultātā 18.04.2019. noslēgts piegādes līgums ar SIA “LĀSA-100” un notiek tā izpilde.

Mar
05

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (07.12.2018. – 05.03.2019.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbu ietvaros uzstādīti karoga masti, soliņi, velosipēdu turētāji un citi darbi. Ir atlikuši žoga uzstādīšanas darbi un labiekārtošanas darbi.
  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbi – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve, turpinās logu konstrukciju stiprināšanas darbi.

Lai nodrošinātu projektā paredzētā sporta aprīkojuma iegādi, veikts atklāts konkurss “Sporta infrastruktūras aprīkojuma un inventāra piegāde PIKC Liepājas Valsts tehnikuma vajadzībām”, id.Nr.VIAA 2019/07 ERAF LVT, notiek iesniegto piedāvājumu vērtēšana.

Vecāki raksti «