Sep
07

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (12.06.2018. – 07.09.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti zemes darbi, lietus ūdens kanalizācijas K2 kanālu izbūve, ietvju izbūve u.c. darbi.

 

  • turpinās “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūves darbu – veikti demontāžas darbi, būvgružu izvešana, sienu un griestu apmetuma izbūve, durvju ailu izbūve un citi darbi.

Jūn
11

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (17.03.2018. – 11.06.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

  • turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma pārbūves darbi – veikti stadiona demontāžas darbi.
  • atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, rezultātā 14.05.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “AL BŪVE” noslēgts būvdarbu līgums Nr.10.54.7/9, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”. 07.06.2018. ir uzsākti pārbūves darbi.

Mar
16

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (19.12.2017. – 16.03.2018.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

– 30.01.2018. Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” veica atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi 16.11.2017. būvatļaujā Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017) un 22.12.2017. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludinātā atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve”, id.Nr.VIAA 2017/84 ERAF LVT, rezultātā 16.03.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “CTB” noslēgts būvdarbu līgums, būvdarbu veikšanas ilgums – 12 mēneši. Sporta laukuma pārbūves darbu būvuzraudzību nodrošinās SIA “Fabrum”, autoruzraugs – SIA “BM-projekts”;

– SIA “BM-projekts” izstrādātajam būvprojektam “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa 3. un 4.stāva pārbūve” veikta ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums. Būvprojekts pilnā sastāvā saskaņots ar finansējuma saņēmēju – Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un ēkas īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju, un iesniegts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi veikšanai;

– 27.02.2018. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā, 3. un 4.stāva pārbūve”, id.Nr.VIAA 2018/14 ERAF LVT, piedāvājumu iesniegšanas termiņš – 27.03.2018.

Dec
18

Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/003 īstenošanas progress (29.09.2017.-18.12.2017.)

Lai nodrošinātu projektā Nr.8.1.3.0/16/I/003 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

–   27.04.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgtā projektēšanas līguma Nr.10.54.7/3 ietvaros ir izstrādāts būvprojekts minimālā sastāvā “Sporta laukuma Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve” un 16.11.2017. Liepājas pašvaldības iestāde “Liepājas pilsētas Būvvalde” izsniedza būvatļauju Nr.BIS-BV-4.2-2017-599 (187/2017). Nodrošinot sabiedrības informēšanu par saņemto būvatļauju, plānoto būvdarbu vietā ir uzstādīta informatīvā būvtāfele, kurā sniegta informācija par projektu, projektētāju, pasūtītāju un projektējamo objektu. Turpinot darbu, SIA “BM-Projekts” izstrādāja būvprojektu pilnā sastāvā, kas ir saskaņots ar infrastruktūras īpašnieku – Izglītības un zinātnes ministriju – un tiks iesniegts Liepājas pašvaldības iestādē “Liepājas pilsētas Būvvalde” atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi saņemšanai.

–   28.06.2017. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Liepājas Valsts tehnikums” un SIA “BM-Projekts” noslēgtā projektēšanas līguma Nr.10.54.7/5 ietvaros iz izstrādāts būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” “C” korpusa, Vānes ielā 4, Liepājā 3. un 4.stāva pārbūve”, kuram ir uzsākta ekspertīze.

Paralēli augstāk minētām darbībām tiek gatavota dokumentācija atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Liepājas Valsts tehnikums” sporta laukuma, Ventspils ielā 51, Liepājā, pārbūve” izsludināšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā.

[SinglePic not found]

Vecāki raksti «

» Jaunāki raksti