INforM

INforM Projekts

 

PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” kopā ar 8 sadarbības partneriem no dažādām valstīm īsteno projektu “Innovation Framework for Challenge Oriented Intelligent Manufacturing” (Inovāciju atbalsta sistēma uz izaicinājumiem orientētai automatizētai ražošanai) – INforM. Projekts tiek īstenots Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas (Interreg Baltic Sea Region) ietvaros.

Projekta mērķis ir izveidot starpnozaru integrētu Digitālu inovāciju atbalsta freimvorku maziem un vidējiem mehatronikas un mašīnbūves uzņēmumiem ar mērķi atbalstīt kompānijas digitālās transformācijas procesā.

Freimvorks (angl. – framework) ir vieda, zināšanu ietilpīga un elastīga inovāciju atbalsta struktūra, ar noteiktām dažāda veida iestādēm – mezgļiem, kuri veido vienotu sistēmu tā, lai atbildētu uz ražošanas vajadzībām. Sistēma izstrādā un īsteno pielāgotus gudrās inženierijas un izglītības risinājumus, reaģējot uz mazo un vidējo uzņēmumu vajadzībām Baltijas jūras reģionā.

 

Īstenošanas periods: no 2019. gada janvāra līdz 2021. gada jūnijam

Kopējais budžets: 1,964,050 EUR

Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums: 1,600,887.50 EUR

Sadarbības partneri – projektā ir iesaistītas kopumā 9 iestādes no 6 valstīm:

 • Tallinas Tehnoloģijas universitāte (Tallinn University of Technology) – Igaunija
 • Inovatīvo ražošanas inženiertehnisko sistēmu kompetences centrs (Innovative Manufacturing Engineering Systems Competence Centre) – Igaunija
 • Turku mašīnu tehnoloģiju centrs (Machine Technology Center Turku Ltd.)Somija
 • Lapēnrantas Tehnoloģijas universitāte (Lappeenranta University of Technology) – Somija
 • Odenses Robotika (Odense Robotics) – Dānija
 • PIKC “Liepājas Valsts tehnikums” (Vocational education and training center “Liepajas State Technical school) – Latvija
 • Lietuvas Inovāciju centrs (Lithuanian Innovation Centre) – Lietuva
 • Klaipēdas Zinātnes un Tehnoloģiju parks (Klaipeda Science and Technology Park) – Lietuva
 • Toruņas Tehnoloģiju parks (Torun Technology Park) – Polija

 

Projekta galvenās aktivitātes:

 • mērķa uzņēmumu digitālās gatavības noteikšana un izaicinājumu identificēšana partneru reģionos,
 • specifisko kompetenču un labākās sadarbības prakses definēšana partneru reģionos,
 • starpreģionu sadarbības modeļa veidošana Digitālajam inovāciju atbalsta freimvorkam ar sekojošām funkcijām: akumulēt un analizēt zināšanas, ģenerēt jaunās zināšanas, risinājumus un izpētes gadījumus, kā arī piedāvāt inženiertehnisko, izglītības un konsultatīvo atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem,
 • Virtuālās viedo risinājumu vides izstrāde sadarbības platformas veidā,
 • Digitālā inovāciju atbalsta freimvorka izmēģināšana – 9 reālu atbalsta pasākumu izstrādāšana un īstenošana maziem un vidējiem uzņēmumiem caur Virtuālo viedo risinājumu vidi.